Hjälp med juridikstudier

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
galaxen
Registrerad
Feb 2007

Hjälp med juridikstudier

Hej!

Har ett par frågor om sakägarförteckning som jag är helt lost på, är mycket tacksam om någon kunde förklara hur man gjorde.

Fastighetsägaren till fastigheten Kråkan 2:36 har haft ekonomiska problem och därför inte skött sina ekonomiska angelägenheter på bästa sätt varför hans fastighet nu är föremål för exekutiv auktion.
Fastigheten är intecknad och belastad med ett antal pantbrev och rättigheter och du ska hjälpa KFM med att reda ut vilka fordringar och rättigheter som skall finnas med i sakägarförteckningen och tala om varför/varför inte de skall tas med.
Kråkan 2:36 är intecknad den 1/2 1965 till förmån för A-banken med 150 000 kronor, fordran uppgår till 145 000 kronor. En muntlig nyttjanderätt till brygga från samma år finns till förmån för grannen Svensson. Den 13/5 1974 intecknas fastigheten för 200 000 kronor till B-banken, fordran uppgår till 200 000 kronor. C-banken har en inteckning och självklart även pantbrev från den 2/7 1997 om 450 000 kronor där skulden uppgår till 450 000 kronor och räntan 20 000 kronor. I fastigheten finns även en upplåten hyresrättighet till Ali, som självklart blir orolig. Förfarandekostnaden utgörs av 35 000 kronor och Sökande är C-banken.

Redogör för hur en sakägarförteckning ställs upp och vilka lagregler som gäller.

---------

Ska man alltid ta med inteckningsramen á 15% tillägg enligt JB 6 kap 3§ 1st?

Om vi ställer upp den såhär:

Tid Fordringsägare Pantbrev Inteckningsram Fordran Utdelning ------------------------------------------------------------------ 1965 A-banken 150.000 172.500 145.000 ? 1974 B-banken 200.000 230.000 470.000 ? 1997 C-banken 450.000 517.500 470.000 ?

Har jag ställt upp rätt? Hur räknar man utdelningen? Det verkar inte bli någon överskott!

Edit: märkte att uppställningen blev urusel då forumet inte visar korrekt

Moderatoredit: Tog mig friheten att fixa formateringen med [code]-taggar. /phz

Formateringsfix.

KlocksamlarN FreakyLeo

"Vad vet du om det? Jag är en klocksamlare sedan många år...."

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
galaxen
Registrerad
Feb 2007

Tack till phz

Ingen som har någon susning? :/

KlocksamlarN FreakyLeo

"Vad vet du om det? Jag är en klocksamlare sedan många år...."