Chrome - Ändring av tangentlayout

Permalänk
Medlem

Chrome - Ändring av tangentlayout

Hej!

I linux så är det mappat så att alt+siffra ändrar fokus till den aktuella tabben som ligger på den siffran men i windows så är detta mappat till ctrl+siffra.
Finns det något sätt att ändra detta så att man får alt+siffra?

Tycker ctrl+siffra känns mindre naturligt att komma åt snabbt när man vill byta tabb.

Vet att man kunde detta i firefox men hur är det till chrome?