vad menas? (Win 8.1)

Permalänk

vad menas? (Win 8.1)

Hejsan! detta är mitt första tråd och min fråga är då om vad de menar med Infekterande filer gällande det här:
(jag körde detta via Safe-mode)

AVG 2014 AntiVirus command line scanner
Copyright (c) 1992 - 2013 AVG Technologies
Program version 2014.0.4569, engine 2014.0.3882
Virus Database: Version 3882/7328 2014-04-10
@Scan_BootSectorName|%name%=C:\| Found Bootkit.61030040.9A6479C5 is OK.
C:\Boot\BCD Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Boot\BCD.LOG Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Documents and Settings\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\hiberfil.sys Locked file. Not scanned. is OK.
C:\pagefile.sys Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Program\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Desktop\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Documents\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Dokument\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Mallar\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\08c093dcc333a1f2e9d3a71618b330a2_ad1f2b8a-519e-4d3c-87b0-3115ade01b70 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\12e6c6d62fb27a2a24cfd0ec12a06751_ad1f2b8a-519e-4d3c-87b0-3115ade01b70 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\403cd436c4ce686afad1a9edf3a5e8df_ad1f2b8a-519e-4d3c-87b0-3115ade01b70 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\6eed9011ca777c577ed4d7e1849530fa_ad1f2b8a-519e-4d3c-87b0-3115ade01b70 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\a9fde979d235acd1958c03d1cbd235d0_ad1f2b8a-519e-4d3c-87b0-3115ade01b70 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\b977afab20da51fb63f9ea00848c7224_ad1f2b8a-519e-4d3c-87b0-3115ade01b70 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\bc2081fe9d9163d8b62d08eb85e9e30b_ad1f2b8a-519e-4d3c-87b0-3115ade01b70 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\LocationProvider\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Program\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\SystemData\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\CacheManager\MpScanCache-1.bin Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Skrivbord\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\ProgramData\Templates\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\swapfile.sys Locked file. Not scanned. is OK.
C:\System Volume Information\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\AppData\Local\History\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\AppData\Local\Temporary Internet Files\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\AppData\Local\Tidigare\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Program\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Cookies\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Documents\Min musik\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Documents\Mina bilder\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Documents\Mina videoklipp\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Documents\My Music\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Documents\My Pictures\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Documents\My Videos\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Mallar\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\NetHood\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Nätverket\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\PrintHood\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Recent\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Skrivare\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Default\Templates\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Local\Avg2014\temp\avg-692d5234-3944-4f36-8fcc-f021886ab74c.tmp Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Local\Avg2014\temp\avg-eb05c962-e41d-4a58-a780-4b568a106244.tmp Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Local\Microsoft\Windows\Notifications\WPNPRMRY.tmp Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG1 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG2 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\V01.log Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.dat Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCacheLock.dat Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Program\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\Documents\Min musik\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\Documents\Mina bilder\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\Documents\Mina videoklipp\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\Mallar\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\NTUSER.DAT Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\ntuser.dat.LOG1 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\ntuser.dat.LOG2 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\Nätverket\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\John-erik\Skrivare\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Public\Documents\Min musik\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Public\Documents\Mina bilder\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Public\Documents\Mina videoklipp\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Public\Documents\My Music\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Public\Documents\My Pictures\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Users\Public\Documents\My Videos\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\Resources\Themes\aero\VSCache\Aero.msstyles_1053_96.mss Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT.LOG1 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT.LOG2 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT.LOG1 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT.LOG2 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\catroot2\edb.log Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\catroot2\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\catdb Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\catroot2\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\catdb Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\BBI Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\BBI.LOG1 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\BBI.LOG2 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\DEFAULT Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\DEFAULT.LOG1 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\DEFAULT.LOG2 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\RegBack\DEFAULT Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\RegBack\SAM Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\RegBack\SECURITY Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\RegBack\SOFTWARE Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\RegBack\SYSTEM Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SAM Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SAM.LOG1 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SAM.LOG2 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SECURITY Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SECURITY.LOG1 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SECURITY.LOG2 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SOFTWARE Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SOFTWARE.LOG1 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SOFTWARE.LOG2 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SYSTEM Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SYSTEM.LOG1 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\SYSTEM.LOG2 Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5\ Locked file. Not scanned. is OK.
C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\ Locked file. Not scanned. is OK.

------------------------------------------------------------
Test started: 11.4.2014 12:39:16
Duration of test: 3 minute(s) 5 second(s)
------------------------------------------------------------
Objects scanned : 138817
Found infections : 105
Found high severity : 0
Found med severity : 0
Found info severity : 106
Fixed high severity : 0
Fixed med severity : 0
Fixed info severity : 0
------------------------------------------------------------

Och den andra frågan är då var är då dessa infektioner som AVG Reagerar på?
och när jag testade med Malwarebytes hittade den ingen Infektion eller nåt sådant.
ni kan kalla mig efter om ni så gärna vill. Men jag vill helst bara ha Seriösa svar.
Bör jag bli orolig för detta? eller är detta någon sorts "Falsk-larm".

Permalänk
Medlem

Att filer är låsta så att ett antivirusprogram inte kan kontrollera dem betyder inte att filerna är infekterade. Alla de låsta filerna ser helt normala ut.

Permalänk

tack så Mycket CeciliaB. jag blev lite orolig då jag hade en Virus igår som inte togs bort då jag blev Tvungen att Omformatera Datorn och jag tyckte senare att det var konstigt då jag Formaterade om allt och fick detta meddelande