Datorn beter sig underligt (Hijackthis log)

Permalänk
Medlem

Datorn beter sig underligt (Hijackthis log)

Hej

Sista veckan har min dator betett sig väldigt underligt. När jag startar den är allt väldigt fördröjt och jag får upp ett errormeddelande som det står "Unknown hardware error. Explorer.exe". Just det verkar inte vara något virus som jag förstått det men jag blir inte heller av med problemet. Jag har sökt på problemet och man ska in i hkey och ta bort någon "Load string" men jag har inte den stringen så det fungerar inte för mig.

Jag reparerar hårddisken och gör systemåterställning men idag kom det tillbaka igen. Jag _tror_ att problemet började när jag installerade Java men jag tog bort det för två dagar sen.

Jag kör Nod32, har scannat med malware bytes och spybot search & destroy och inget av programmen hittar något virus. Jag är ändå orolig och framförallt är det fruktansvärt störigt att det tar ett halvår innan jag kan använda datorn när jag startar upp den.

Hjackthis-logg i spoiler:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 16:12:46, on 2014-05-05
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16537)

FIREFOX: 28.0 (en-US)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Spotify\spotify.exe
C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyHelper.exe
C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyHelper.exe
C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyHelper.exe
C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyHelper.exe
C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyHelper.exe
C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_13_0_0_206.exe
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_13_0_0_206.exe
C:\Users\Namn\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: ExplorerBHO Class - {449D0D6E-2412-4E61-B68F-1CB625CD9E52} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll
O2 - BHO: ClassicIE9BHO Class - {EA801577-E6AD-4BD5-8F71-4BE0154331A4} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIE9DLL_32.dll
O3 - Toolbar: Classic Explorer Bar - {553891B7-A0D5-4526-BE18-D3CE461D6310} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SDTray] "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Spotify] "C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe" /uri spotify:autostart
O4 - HKCU\..\Run: [EADM] "D:\Origin\Origin.exe" -AutoStart
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Spotify Web Helper] "C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe
O4 - Global Startup: OpenVPN Client.lnk = C:\Program Files (x86)\OpenVPN Technologies\OpenVPN Client\core\uiboot.exe
O4 - Global Startup: UltraMon.lnk = ?
O9 - Extra button: (no name) - {56753E59-AF1D-4FBA-9E15-31557124ADA2} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIE9_32.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Classic IE9 Settings - {56753E59-AF1D-4FBA-9E15-31557124ADA2} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicIE9_32.exe
O9 - Extra button: (no name) - {64964764-1101-4bbd-8891-B56B1A53B9B3} - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicExplorer32.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\hma! pro vpn\bin\forceinterfacelsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\hma! pro vpn\bin\forceinterfacelsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\hma! pro vpn\bin\forceinterfacelsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\hma! pro vpn\bin\forceinterfacelsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\hma! pro vpn\bin\forceinterfacelsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\hma! pro vpn\bin\forceinterfacelsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E909B98F-DEA9-4AB2-8CB1-E32B2D141265}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EFAB1AA2-BFC9-4FBA-A194-F84567F45187}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: SDWinLogon - SDWinLogon.dll (file missing)
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: ASUS Com Service (asComSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ASUS\AXSP\1.01.01\atkexComSvc.exe
O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Classic Shell Service (ClassicShellService) - IvoSoft - C:\Program Files\Classic Shell\ClassicShellService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Futuremark SystemInfo Service - Futuremark Corporation - C:\Program Files (x86)\Futuremark\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe
O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: OpenVPN Access Client (OpenVPNAccessClient) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\OpenVPN Technologies\OpenVPN Client\core\capiws.exe
O23 - Service: OpenVPN Service (OpenVPNService) - The OpenVPN Project - C:\Program Files (x86)\HMA! Pro VPN\bin\openvpnserv.exe
O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Spybot-S&D 2 Scanner Service (SDScannerService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe
O23 - Service: Spybot-S&D 2 Updating Service (SDUpdateService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe
O23 - Service: Spybot-S&D 2 Security Center Service (SDWSCService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: Adobe SwitchBoard (SwitchBoard) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12310 bytes

Dold text

Personal.exe ser ju lite underlig ut men tror det är bankID.

Jag sökte efter någon stor hijackthis-tråd men hittade ingen.

Permalänk
Medlem

Jag kan inte se något skadligt i loggen och "personal.exe" brukar vara BankID.

Om datorn startar snabbare när du gör en ren start enligt http://support.microsoft.com/kb/929135 kan du pröva dig fram till vilket automatiskt startande program eller tjänst det är som tar tid på sig.

Permalänk
Medlem

Ja, jag har kommit fram till att problemet är Explorer.exe. Den körs inte nu, gissar på att det är för att jag reparerade hårddisken och startade om datorn.