Feministisk regering!? Vad tycker du?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2005

Feministisk regering!? Vad tycker du?

Uppenbarligen är vår nuvarande regering en feministisk regering. Jag blev chockad och arg när jag läste brevet som Stefan Löfven (S), statsminister och Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhets¤minister, skrivit, och kände mig lurad. Jag hoppas att folk tar öppen ställning mot det här och att de röstas ut igen om 3 år. Hur som helst, diskutera gärna meddelandet att vår regering är feministisk. Här följer brevet i sin helhet:

Feministisk regering. Regeringen och regeringskansliet är nu jämställt på de ¤politiska posterna. Nu går vi vidare med flera förslag för en feministisk och jämställd politik. Arbetet ¤kommer att prioriteras såväl i statsförvaltningen som i bistånds- och välfärdspolitiken, skriver Stefan Löfven och Åsa Regnér.

Feministisk regering. Regeringen och regeringskansliet är nu jämställt på de ¤politiska posterna. Nu går vi vidare med flera förslag för en feministisk och jämställd politik. Arbetet ¤kommer att prioriteras såväl i statsförvaltningen som i bistånds- och välfärdspolitiken, skriver Stefan Löfven och Åsa Regnér.

Just nu pågår World Economic Forum i Davos. En av de viktigaste frågorna som Sverige kommer att lyfta där är vikten av ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Sverige är och ska vara ett föregångsland på jämställdhetsområdet.

Den svenska regeringen är en feministisk regering. Vi sätter jämställdheten i centrum i såväl det nationella som i det internationella arbetet. Jämställdhet är i grunden en demokrati- och rättvisefråga. Alla människor ska få vara fria att vara den person de är utan att låsas in i könsbundna normer. Men det är också del av regeringens idé om det moderna välfärdssamhället. Jämställdhet bidrar till ekonomisk utveckling.

Därför ska sysselsättningen vara lika hög bland kvinnor som bland män. Kvinnor ska i samma utsträckning som män ha ett betalt arbete, med bra arbetsmiljö och karriärmöjligheter. Löneskillnaderna mellan könen ska minska. Alla ska ha rätt att arbeta heltid och vara ekonomiskt självständiga.

Men vi har en lång väg dit. Fortfarande skiljer det tre och en halv miljon kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige. Kvinnor står fortfarande för den största delen av det obetalda arbetet och männen tar bara ut en fjärdedel av föräldraförsäkringen. Vi ser i dag hur många kvinnor tvingas gå ner i arbetstid för att välfärden inte håller måttet, för att personalen i äldreomsorgen inte räcker till eller för att öppettiderna i förskolan är för snäva.

I budgeten satsade regeringen stort på insatser för att motverka jämställdhetsgapet. Vi föreslog stora investeringar i att öka bemanningen i äldreomsorgen för att anhöriga inte ska behöva gå ner i tid för att vårda äldre släktingar, ett ansvar som oftast kvinnor tar på sig. Vi investerade stort i förlossningsvården och kvinnors hälsa. Vi ökade också underhållsstödet för ensamstående föräldrar och ville bygga ut förskolan på obekväm arbetstid för att ensamstående föräldrar – ofta mammor – ska kunna ta de jobb som erbjuds och försörja sina barn. Tyvärr röstade Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna ner regeringens budget.

Vi vill nu göra föräldraförsäkringen mer jämställd genom att införa en tredje månad i försäkringen som reserveras åt den andra föräldern. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har hittills valt att i stället fortsätta satsa på det hårt kritiserade vårdnadsbidraget, trots att uppföljningar visar att bidraget håller de mest ekonomiskt utsatta kvinnorna utanför arbetsmarknaden. Det här är en bakåtsträvande politik som tar Sverige i helt fel riktning.

Sveriges nya regering går nu vidare med att bygga upp världens första jämställda statsförvaltning och vi ger jämställdhetspolitiken en mycket större tyngd också i regeringskansliet. Redan nu står det klart att det nya regeringskansliet är helt jämställt vad gäller kvinnor och män på de politiskt tillsatta posterna och tjänsterna. Tack vare en medveten utnämning och rekrytering är lika många kvinnor som män statsråd, statssekreterare och politisk sakkunniga.

En feministisk regering nöjer sig inte enbart med att analysera konsekvenserna av de politiska besluten, utan ser även till att de leder till ökad jämställdhet. Feminism ska genomsyra hela regeringens politik, i alla prioriteringar och beslut. Därför tar vi initiativ till en styrgrupp inom regeringskansliet för att ge alla statsråd verktyg i hur jämställdhetsfokus ska avspeglas i regeringens samlade arbete. Vi påbörjar även arbetet med jämställdhetsbudgetering.

Vi ger också alla departement i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Det innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

I dag bedrivs ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i arton myndigheter (JiM). Lärdomarna från JiM ska nu spridas till fler myndigheter. Regeringen utökar därför denna satsning till att omfatta 41 myndigheter, däribland Försäkringskassan och Skatteverket. Myndigheterna ska i sina regleringsbrev redovisa hur de ska arbeta med jämställdhets¤integrering under 2015–2018 för att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Varje myndighet ska beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndig¤hetens styrprocesser.

Det svenska jämställdhetsarbetet har tjänat vårt land väl. Förutom att det är moraliskt riktigt har det bidragit till Sveriges höga sysselsättning och tillväxt. Men det har inte skett av sig självt, utan är i mångt och mycket resultatet av politiska beslut, som exempelvis den första och den andra pappamånaden och avskaffande av sambeskattning.

En feministisk regerings ambitioner för ökad jämställdhet gäller såväl nationellt som i det internationella samarbetet. Utvecklingen i världen går framåt. I dag börjar lika många flickor som pojkar i grundskolan världen över, andelen kvinnor i världens parlament har ökat och globalt sett arbetar fler kvinnor utanför jordbrukssektorn. Det är en bra utveckling, men mycket återstår att göra.

Svenskt bistånd ska bidra till att kvinnors och flickors systematiska underordning i samhället motverkas. Frånvaron av alla former av våld mot kvinnor och flickor är centralt i detta. Regeringen prioriterar arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Hittills har främst kvinnor drivit jämställdhetsarbetet. Under senare år har en global och svensk medvetenhet om män och pojkars roll vuxit i jämställdhetsarbetet. Mäns och pojkars delaktighet är en viktig del av regeringens strategiska jämställdhetsarbete. Bland annat genom vårt engagemang i FN-kampanjen HeForShe.

Vår starka övertygelse är att politiken måste fortsätta att driva jämställdhetsarbetet framåt. Vi vill ha en jämställdhetspolitik som speglar det samtida Sverige och alla som bor i vårt land. Det är inte en fråga som löser sig av sig självt. Därför kommer regeringen att prioritera reformer som leder till ökad jämställdhet i kommande budgetpropositionen och i den ändringsbudget vi lägger redan i vår.

Dagens och framtida generationer ska mötas av ett jämställt samhälle där varje enskild människa kan uppnå sin fulla potential. Jämställdhet är inte bara rätt, utan smart politik som skapar tillväxt och utveckling. Hälften av världens alla begåvningar måste få möjlighet att komma till sin rätt.

Stefan Löfven (S), statsminister

Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhets¤minister

Dold text
Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Inte tillräckligt långt norrut
Registrerad
Okt 2001

Ja den här regeringen är rena rama fraggelberget, ena muppen efter den andra på ministerposter. Det är inte bara tomma lador och avdukat bord, det är ren skandal att de här ska leda landet.

Var tar alla kreativa, smarta, utbildade människor vägen, och varifrån kommer alla politiker?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jan 2010

Är det någon som är förvånad? Jag förstår inte, för vem kommer det här som en överraskning?

i5 4670k 4.2Ghz 1.2v
AMD R9 290
Windows 10

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Jean-Luc Picard:

Uppenbarligen är vår nuvarande regering en feministisk regering. Jag blev chockad och arg när jag läste brevet som Stefan Löfven (S), statsminister och Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhets¤minister, skrivit, och kände mig lurad. Jag hoppas att folk tar öppen ställning mot det här och att de röstas ut igen om 3 år. Hur som helst, diskutera gärna meddelandet att vår regering är feministisk. Här följer brevet i sin helhet:

Vad var det som chockade dig, eftersom du läste texten så kan du gärna motivera ditt sinnestillstånd utifrån den.

Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt!

(Huzzbutt Hatar Klubben nästa möte är flyttat till tisdag, men vi ses som vanligt bakom Statoil. Ta med Chips och glatt humör!)

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2006

Tummen upp, mer jämdställdhet är alltid bra.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Ystad
Registrerad
Jan 2012

Feminism är bra.

Ultra-radikal feminism är dåligt.

Så länge vår regering (bara) är feministisk och för jämställdhet gnäller jag inte.

CPU: i7-8700k @ 4,8 GHz + Noctua NH-U14S || GPU: Asus RTX 2080 Dual OC.
MoBo: Asus Rog Strix Z370-F Gaming || RAM 16 GB G.Skill Trident Z RGB 3200 MHz.
PSU: Seasonic Focus+ 850W Gold || Chassi: Corsair Crystal 460X + 5st Corsair LL120.
Lagring: Samsung 830(128 GB), Samsung 860 EVO(500GB) Crucial MX300(525 GB).
Skärmar: Acer Predator XB271HU + Samsung C27F396 || OS: Win 10 Pro N.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2006

Extremism oavsett åsikt, brukar sällan vara bra.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Karlstad
Registrerad
Nov 2010

Lycka till att kombinera feminism och jämställdhet. Där jämställdhet är att alla ska behandlas lika.
Får en hjärtsjuk person en hjärttransplantation av staten gratis så ska alla andra också ha rätt till en hjärttransplantation gratis, detta är det optimala jämställda samhället där alla behandlas lika av staten oavsett vad.

Väldigt mycket ovanför handlar om ren kommunism, staten ska in och detaljstyra hur olika branscher ska fungera och då använda argumentet att fler behöver ha sysselsättning inom vissa områden, istället för att fokusera på att vissa områden istället behöver ha mer personal. T.ex. fler vårdbiträden behövs för att ge patienter bättre vård, inte för att gruppen vårdbiträden ska få fler jobb.

I dagens samhälle finns det ytterst få jobb som det finns några större fördelar att tillhöra ett viss kön och det handlar då om val, där folk få välja vad de vill. Visst inom vården är det dåligt betalt, men väldigt få inom vården gör 20-30h obetald övertid i veckan som många av oss inom IT får göra.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Johan86c:

Lycka till att kombinera feminism och jämställdhet. Där jämställdhet är att alla ska behandlas lika.
Får en hjärtsjuk person en hjärttransplantation av staten gratis så ska alla andra också ha rätt till en hjärttransplantation gratis, detta är det optimala jämställda samhället där alla behandlas lika av staten oavsett vad.

Väldigt mycket ovanför handlar om ren kommunism, staten ska in och detaljstyra hur olika branscher ska fungera och då använda argumentet att fler behöver ha sysselsättning inom vissa områden, istället för att fokusera på att vissa områden istället behöver ha mer personal. T.ex. fler vårdbiträden behövs för att ge patienter bättre vård, inte för att gruppen vårdbiträden ska få fler jobb.

"Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov."
Är inte detsamma som att alla ska ha allt. Hjärttransplantations exemplet är festligt, men anser du att det representerar texten så är det inte kommunism texten representerar.

Ej heller kan detaljstyrning räknas till det kommunistiska, det är en del av alla länders förda politik: det kallas för lagstiftning och även om implikationerna kan tyckas variera på godtycklig grund så är den reflektionen lika godtycklig.

Skrivet av Johan86c:

I dagens samhälle finns det ytterst få jobb som det finns några större fördelar att tillhöra ett viss kön och det handlar då om val, där folk få välja vad de vill. Visst inom vården är det dåligt betalt, men väldigt få inom vården gör 20-30h obetald övertid i veckan som många av oss inom IT får göra.

Du kan ju med dina arbetskamrater göra som arbetarna gjorde mot slutet av 1800-talet och börja med riktig facklig aktivitet. Det funkade då, det funkar nu.
Argumentet du för är inte riktat mot någon faktisk politik utan en antifeministisk dröm om vad feministisk politik skulle vara, det är som den evolutionons bejakandes dröm om vad kreationisten ska säga.

Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt!

(Huzzbutt Hatar Klubben nästa möte är flyttat till tisdag, men vi ses som vanligt bakom Statoil. Ta med Chips och glatt humör!)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Linköping
Registrerad
Feb 2009

Feminism går ju ut på att män och kvinnor ska ha lika, vad är problemet i det?

Anything that can go wrong will go wrong.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Karlstad
Registrerad
Nov 2010
Skrivet av Huzzbutt:

"Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov."

Ett bra ordspråk från kommunisten Louis Blanc och som även Karl Marx brukar använda.
Jämställdhet är att alla ska behandlas lika, hjärttransplantation är ett exempel på när det har gått till överdrift, men folk kan se det ekonomisk där staten ger alla lika mycket som det mer är i Usa.

Skrivet av Huzzbutt:

Ej heller kan detaljstyrning räknas till det kommunistiska, det är en del av alla länders förda politik: det kallas för lagstiftning och även om implikationerna kan tyckas variera på godtycklig grund så är den reflektionen lika godtycklig.

Detaljstyrning på arbetsmarknaden och produktionsmedlen, där staten går in och säger att si och så många ska jobba där och det ska vara individer av ens viss könstillhörighet, religion etc är väldigt långt ifrån marknadsekonomi.

Skrivet av Huzzbutt:

Du kan ju med dina arbetskamrater göra som arbetarna gjorde mot slutet av 1800-talet och börja med riktig facklig aktivitet. Det funkade då, det funkar nu.
Argumentet du för är inte riktat mot någon faktisk politik utan en antifeministisk dröm om vad feministisk politik skulle vara, det är som den evolutionons bejakandes dröm om vad kreationisten ska säga.

Eller så kan man göra som folk har gjort i alla tider, passar inte jobbet så sök ett bättre jobb med bättre villkor.

Skrivet av Skuttokova:

Feminism går ju ut på att män och kvinnor ska ha lika, vad är problemet i det?

Feminism går ut på en väldigt många saker. Där ett visst ett område att kvinnor på vissa områden ska få det bättre.
Detta går dock att göra utan att blanda in det andra, d.v.s öppna arbetsmarknaden för öppnare konkurrens där folk har lättare att byta jobb utan uppsägningstider och företag får enklare att sparka lata personer som har kvar sitt jobb tack vare LAS.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Johan86c:

Ett bra ordspråk från kommunisten Louis Blanc och som även Karl Marx brukar använda.
Jämställdhet är att alla ska behandlas lika, hjärttransplantation är ett exempel på när det har gått till överdrift, men folk kan se det ekonomisk där staten ger alla lika mycket som det mer är i Usa.

Nej det är inte ett bra exempel på något annat än att du väljer att tolka lika behandling utan abstraktion. Det är en rent ut sagt löjlig ansats som hänvisar till ett tillstånd som ingen strävar efter.

Skrivet av Johan86c:

Detaljstyrning på arbetsmarknaden och produktionsmedlen, där staten går in och säger att si och så många ska jobba där och det ska vara individer av ens viss könstillhörighet, religion etc är väldigt långt ifrån marknadsekonomi.

Må så vara, det är däremot inte långt ifrån det ekonomiska tillstånd som råder i Sverige eller resten av världen.

Skrivet av Johan86c:

Eller så kan man göra som folk har gjort i alla tider, passar inte jobbet så sök ett bättre jobb med bättre villkor.

Personligen skulle jag föredra att du valde den fackliga metoden, då skulle du åtminstone ha en chans att förbättra din situation, men visst är det så att det finns något romantiskt, spirituellt stoiskt att tappert gå med på allt.

Skrivet av Johan86c:

Feminism går ut på en väldigt många saker. Där ett visst ett område att kvinnor på vissa områden ska få det bättre.
Detta går dock att göra utan att blanda in det andra, d.v.s öppna arbetsmarknaden för öppnare konkurrens där folk har lättare att byta jobb utan uppsägningstider och företag får enklare att sparka lata personer som har kvar sitt jobb tack vare LAS.

Du får avskeda folk som inte sköter sitt jobb redan idag vare sig det rör sig om vad du kallar för lättja eller någon annan grund. Att sedan arbetsgivare tar den återigen stoiska vägen och ofta ser sig själva som permanenta offer inför ett socialdemokratisk förtryck har en tendens att fördunkla deras sinnen.

Jag vet inte hur mycket du har tänkt på saken men jag förmodar att det är lika med noll eller strax däröver, nu menar jag inte det som ett påhopp men ser vi till arbetsmarknadens struktur i olika länder så kan vi konstatera att den effektiva regleringen är plus minus noll. Det Amerikanska, Brittiska systemet skjuter över ansvaret till skattebetalarna i större utsträckning än de europeiska. Orsaken därav är ej heller en socialistisk konspiration utan ett praktiskt antagande om att ekonomin måste fungera så pass väl att samhället fungerar: den effektiva politiken i motsatts till LAS och dess internationella versioner är stödköp, inte liberteriansk frihet.

Feminismen går ut på jämställdhet, en majoritet av frågorna följer därpå logiskt att kvinnor ska få det bättre men det är inte detsamma som att kvinnor ska få det bättre än män. Ser vi till diskrimineringen på arbetsmarknaden, oavsett kön så är den feministiska frågeställningen sund.

Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt!

(Huzzbutt Hatar Klubben nästa möte är flyttat till tisdag, men vi ses som vanligt bakom Statoil. Ta med Chips och glatt humör!)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Halmstad
Registrerad
Apr 2003
Skrivet av Skuttokova:

Feminism går ju ut på att män och kvinnor ska ha lika, vad är problemet i det?

Jag tror inte många har så mycket emot gammal hederlig 70-tals feminism per se men många har nog fått en sur avsmak av att det senaste tiden har dykt upp så många galna psykopater som kallar sig för feminister (trots att det dom säger/gör inte har något med feminism att göra) & många tycker det nog är skrämmande om någon av dessa våldsamma psykopater skulle hamna i någon form av regeringsuppdrag då 99.99% av sveriges befolkning troligen inte sympatiserar med någon av dessa nötter

Hur kan syltkakor överleva i det vilda utan ögon?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Aug 2004

Jag hatar uttrycket "feminism". Det ska inte ens behövas. Sen finns ett parti som FI som står för helt andra saker än vad jag tolkar det feministiska budskapet. De flesta som jag har träffat som kallat sig tillhöra denna grupp är radikala och anser att kvinnor ska vara i förarsätet på vissa frågor och när man motargumenterar i stil med att man inte kan äta och ha kvar kakan så blir man kallad för idiot och mansgris, samt vad de kan hitta på. Så jag har helt enkelt slutat att prata om politik med sådana människor.

Dator - Eizo S2431W, Phantek Enthoo Pro, Intel i7 4970K, CM Hyper EVO 212, Asus Z97, Samsung SSD 840 Pro 128GB, 16 gb Kingston DDR 3 1833Mhz, Gigabyte Geforce Windforce 970, Asus Zonar DG, 2st x 3 TB WD RED, Logitech MX518, Sennheiser Momentum, Qpad Pro MK80!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av JesperA:

Jag tror inte många har så mycket emot gammal hederlig 70-tals feminism per se men många har nog fått en sur avsmak av att det senaste tiden har dykt upp så många galna psykopater som kallar sig för feminister (trots att det dom säger/gör inte har något med feminism att göra) & många tycker det nog är skrämmande om någon av dessa våldsamma psykopater skulle hamna i någon form av regeringsuppdrag då 99.99% av sveriges befolkning troligen inte sympatiserar med någon av dessa nötter

Feminismen idag är densamma som den var då, den teoretiska diskursen har i nån mån förändrats till det postmoderna (Det som Saarkesian gör är postmodern kritisk analys och det är det hennes belackare blir förbannad på.)

70-talet var i jämförelse med dagens feministiska aktivitet många gånger mer samhällsomstörtande, om vi ser till de praktiska effekterna av sjuttiotalets feministiska politik så är de fullkomligt ojämförliga med någon sorts socialförändring idag. Abortlagstiftningen, Avskaffandet av kvinnolöner, Sexualupplysningen osv. Var praktiskt taget att slå sönder det kristna arv inom lagstiftningen, en tapper utpost i form av äktenskapslagstiftningen avskaffades häromsisten men det var just under slutet av 60-talet början av 70-talet som den formen av moral gjordes obrukbar och Sverige trädde in i det sekulära.

(Apropå dina bilder, hade det varit bättre om jag bemött dig med en bild på Breivik eller annan självutnämnd manlighetskämpe, vi ska nog lämna de argumentationsfelen därhän.)

Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt!

(Huzzbutt Hatar Klubben nästa möte är flyttat till tisdag, men vi ses som vanligt bakom Statoil. Ta med Chips och glatt humör!)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Origin
Registrerad
Aug 2003

Ja, detta är väldigt tråkigt. Nu får vi leva med en sexistisk regering i 4 år.

"Maybe one day you will learn that your way, is not the only way"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av hakan78:

Jag hatar uttrycket "feminism". Det ska inte ens behövas. Sen finns ett parti som FI som står för helt andra saker än vad jag tolkar det feministiska budskapet. De flesta som jag har träffat som kallat sig tillhöra denna grupp är radikala och anser att kvinnor ska vara i förarsätet på vissa frågor och när man motargumenterar i stil med att man inte kan äta och ha kvar kakan så blir man kallad för idiot och mansgris, samt vad de kan hitta på. Så jag har helt enkelt slutat att prata om politik med sådana människor.

Det finns förstås goda skäl till den inställningen: Ett av de största problemen i akademiska sammanhang är frågan om hur jaget ska avväpnas för att minska risken för fullkomlig vansinnighet. Ser vi till historieskrivningen så har vi förstås "Historiens skrivs av segraren" vilket nog kan sägas vara korrekt. Att Historien sedan skrivs av en observatör stämmer i de flesta fall också. Analysen som kommer därav: är sällan särdeles relevant som underlag, sällan mer än en turistfoto album.

Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt!

(Huzzbutt Hatar Klubben nästa möte är flyttat till tisdag, men vi ses som vanligt bakom Statoil. Ta med Chips och glatt humör!)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Halmstad
Registrerad
Apr 2003
Skrivet av Huzzbutt:

Feminismen idag är densamma som den var då, den teoretiska diskursen har i nån mån förändrats till det postmoderna (Det som Saarkesian gör är postmodern kritisk analys och det är det hennes belackare blir förbannad på.)

70-talet var i jämförelse med dagens feministiska aktivitet många gånger mer samhällsomstörtande, om vi ser till de praktiska effekterna av sjuttiotalets feministiska politik så är de fullkomligt ojämförliga med någon sorts socialförändring idag. Abortlagstiftningen, Avskaffandet av kvinnolöner, Sexualupplysningen osv. Var praktiskt taget att slå sönder det kristna arv inom lagstiftningen, en tapper utpost i form av äktenskapslagstiftningen avskaffades häromsisten men det var just under slutet av 60-talet början av 70-talet som den formen av moral gjordes obrukbar och Sverige trädde in i det sekulära.

(Apropå dina bilder, hade det varit bättre om jag bemött dig med en bild på Breivik eller annan självutnämnd manlighetskämpe, vi ska nog lämna de argumentationsfelen därhän.)

Din första mening motsäger resten av ditt inlägg, hur skall du ha det? Sen förstod du nog inte vad jag sa för den delen heller. Inte någonstans i mitt inlägg påstod jag att feminismens grundtankar har förändras sen 70-talet, det jag sa är 70-tals feminismen är den typen av feminism som är bra & som många av dagens riktiga feminister sympatiserar med & som även icke-uttalade feminister kan sympatisera med.

Bilderna var ett exempel på vilken typ av extrem"feminism" som ger feminism ett dåligt rykte & ett betéende som icke-extrem"feminister" föraktarar. Dessa idioter har fått alldeles för stor medial uppmärksamhet, speciellt dom lite mer extrema inom Fi. Detta har fått många människor att blanda ihop riktig 70-tals feminism med radikal"feminism".

Förövrigt har jag haft dig på ignorelistan dom senaste 3 åren eftersom du medvetet misstolkar & feltolkar allt som skrivs så inte mycket lönt att du citerar mig igen för kommer inte inte av-dölja dina inlägg igen.

Hur kan syltkakor överleva i det vilda utan ögon?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Orici:

Ja, detta är väldigt tråkigt. Nu får vi leva med en sexistisk regering i 4 år.

Nåja nu vore det trevligt om du läste texten, jag förmodar att du inte har gjort det i och med att den inte hänvisar till specifika kön annat än i frågorna globalt jordbruk och våldsutsatthet. Mer intressant är förstås slutklämmen där den verkliga demonen kommer fram, motivationen till politiken som intet är mer än individens rätt att vara individ.

Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt!

(Huzzbutt Hatar Klubben nästa möte är flyttat till tisdag, men vi ses som vanligt bakom Statoil. Ta med Chips och glatt humör!)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Origin
Registrerad
Aug 2003
Skrivet av Huzzbutt:

Feminismen idag är densamma som den var då, den teoretiska diskursen har i nån mån förändrats till det postmoderna (Det som Saarkesian gör är postmodern kritisk analys och det är det hennes belackare blir förbannad på.)

70-talet var i jämförelse med dagens feministiska aktivitet många gånger mer samhällsomstörtande, om vi ser till de praktiska effekterna av sjuttiotalets feministiska politik så är de fullkomligt ojämförliga med någon sorts socialförändring idag. Abortlagstiftningen, Avskaffandet av kvinnolöner, Sexualupplysningen osv. Var praktiskt taget att slå sönder det kristna arv inom lagstiftningen, en tapper utpost i form av äktenskapslagstiftningen avskaffades häromsisten men det var just under slutet av 60-talet början av 70-talet som den formen av moral gjordes obrukbar och Sverige trädde in i det sekulära.

(Apropå dina bilder, hade det varit bättre om jag bemött dig med en bild på Breivik eller annan självutnämnd manlighetskämpe, vi ska nog lämna de argumentationsfelen därhän.)

Feminism är inget annat än omdöpt Marxism.

"Maybe one day you will learn that your way, is not the only way"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Origin
Registrerad
Aug 2003
Skrivet av Huzzbutt:

Nåja nu vore det trevligt om du läste texten, jag förmodar att du inte har gjort det i och med att den inte hänvisar till specifika kön annat än i frågorna globalt jordbruk och våldsutsatthet. Mer intressant är förstås slutklämmen där den verkliga demonen kommer fram, motivationen till politiken som intet är mer än individens rätt att vara individ.

"Svenskt bistånd ska bidra till att kvinnors och flickors systematiska underordning i samhället motverkas"

Denna mening säjer allt om denna tramsminister.

"Maybe one day you will learn that your way, is not the only way"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av JesperA:

Din första mening motsäger resten av ditt inlägg, hur skall du ha det? Sen förstod du nog inte vad jag sa för den delen heller. Inte någonstans i mitt inlägg påstod jag att feminismens grundtankar har förändras sen 70-talet, det jag sa är 70-tals feminismen är den typen av feminism som är bra & som många av dagens riktiga feminister sympatiserar med & som även icke-uttalade feminister kan sympatisera med.

Nej det finns ingen motsättning. Jag konstaterade blott att feminismen idag är densamma som då men att feminismen som praktisk politik hade en mer omstörtande karaktär idag än då. Om du inte vill hävda att hammarslagen blir till något annat när spiken är halvvägs inne så är din invändning främmande.

Men som sagt: 70-tals feminismen är densamma som feminismen idag.

Skrivet av JesperA:

Bilderna var ett exempel på vilken typ av extrem"feminism" som ger feminism ett dåligt rykte & ett betéende som icke-extrem"feminister" föraktarar. Dessa idioter har fått alldeles för stor medial uppmärksamhet, speciellt dom lite mer extrema inom Fi. Detta har fått många människor att blanda ihop riktig 70-tals feminism med radikal"feminism".

Bilderna var exempel på sådant du tillskriver epitetet extrem "feminism" själv kallar jag dem oftast för jönsar.

Skrivet av JesperA:

Förövrigt har jag haft dig på ignorelistan dom senaste 3 åren eftersom du medvetet misstolkar & feltolkar allt som skrivs så inte mycket lönt att du citerar mig igen för kommer inte inte av-dölja dina inlägg igen.

Det finns få människor som är lika nesliga som jag är.

Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt!

(Huzzbutt Hatar Klubben nästa möte är flyttat till tisdag, men vi ses som vanligt bakom Statoil. Ta med Chips och glatt humör!)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Orici:

Feminism är inget annat än omdöpt Marxism.

Feminism är marxistisk teori javisst. Det betyder att feminismen tillhör den förnämliga gruppen "fungerande vetenskapsteorier inom humaniora." då den i princip just består av marxistiska avknoppningar.

Rent politiskt så är det förstås också självklart att det finns ett stråk av marxism inom feminismen men det gör det förstås på samma omvägar inom alla riksdagspartier vare sig de vill det eller inte.

Skrivet av Orici:

"Svenskt bistånd ska bidra till att kvinnors och flickors systematiska underordning i samhället motverkas"
Denna mening säjer allt om denna tramsminister.

Du menar alltså att det är sexistiskt att främja jämställdhet? Det är nämligen det du säger och inget annat.

Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt!

(Huzzbutt Hatar Klubben nästa möte är flyttat till tisdag, men vi ses som vanligt bakom Statoil. Ta med Chips och glatt humör!)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Origin
Registrerad
Aug 2003
Skrivet av Huzzbutt:

Feminism är marxistisk teori javisst. Det betyder att feminismen tillhör den förnämliga gruppen "fungerande vetenskapsteorier inom humaniora." då den i princip just består av marxistiska avknoppningar.

Rent politiskt så är det förstås också självklart att det finns ett stråk av marxism inom feminismen men det gör det förstås på samma omvägar inom alla riksdagspartier vare sig de vill det eller inte.

Du menar alltså att det är sexistiskt att främja jämställdhet? Det är nämligen det du säger och inget annat.

Nej, det är sexistiskt att att regering vill hjälpa kvinnor (bara?) men tar inte upp problem som männen har.

"Maybe one day you will learn that your way, is not the only way"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2010
Skrivet av Orici:

Nej, det är sexistiskt att att regering vill hjälpa kvinnor (bara?) men tar inte upp problem som männen har.

Vad synd att det inte står så i skrivelsen då, din poäng vilar ju på det.

Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt! Huzzbutt!

(Huzzbutt Hatar Klubben nästa möte är flyttat till tisdag, men vi ses som vanligt bakom Statoil. Ta med Chips och glatt humör!)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
SueCia
Registrerad
Apr 2002
Skrivet av Swiifty:

Tummen upp, mer jämdställdhet är alltid bra.

Kunde inte hålla med mer. Det är precis därför jag blir så jävla less när det är feminister överallt i riksdagen, finns inga partier som är för jämstäldhet längre.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jul 2006

Min stora invändning mot den typ av feminism som F! står för och som är dominerande i den svenska debatten är att man fokuserar på att det ska bli lika många kvinnor som män i alla sammanhang, istället för att fokusera på det som borde vara målet, nämligen att båda könen ska ha lika samma möjligheter.

Leder lika möjligheter till att det blir ungefär lika många kvinnor som män i olika grupper, fine.
Leder det till en skevhet i utfallet så borde det betraktas som precis lika ok. Det är någonstans här tänkandet går fel hos många av de som kallar sig feminister.
Om utfallet inte blir jämnt så anser de att de med social ingenjörskonst har en skyldighet att tvinga utfallet att bli vad de önskar sig. Detta leder ofta till att de går ifrån tanken om jämställdhet och ofta kommer med faktiskt direkt sexistiska förslag som tex kvotering för att tvinga fram ett konstlat utfall.
Kvotering innebär att personer med olika kön ska behandlas olika just på grund av sitt kön, vilket är mer eller mindre skolboksdefinitionen av sexism. Detta är inte jämställdhet.

Jag tror att så gott som alla svenskar ställer sig bakom tanken på ett samhälle där båda könen ska ha samma förutsättningar. Det är när man kommer till tanken att könen ska påtvingas olika förutsättningar bara för att "komma tillrätta" med en ojämn könsfördelning som många, inklusive mig, absolut inte vill ställa upp.
Tror man att det förekommer diskriminering pga kön någonstans så bör man jobba hårt med att utreda var och hur man kan komma tillrätta med det. Det bör absolut inte "fixas" genom att införa mer diskriminering riktat mot något av könen.
Dessutom vet de ofta inte ens om det förekommer diskriminering till att börja med, utan inbillar sig att all sned könsfördelning måste bero på diskriminering, vilket är en totalt ovetenskaplig slutsats.

Namn : Jesper | Ålder : 42 | In-game namn : iller
Yrke : Matematisk modellerare (finansiell matematik), mjukvaruutvecklare för risksystem.
Utbildning : Doktor i matematik + en del mat-stat, numme och IT-relaterat.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2006
Skrivet av SueCia:

Kunde inte hålla med mer. Det är precis därför jag blir så jävla less när det är feminister överallt i riksdagen, finns inga partier som är för jämstäldhet längre.

Rätt sorts feminister är det inget fel på. Vad får dig att säga att dagens feminister (i riksdagen) inte är för jämdställdhet?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Jönköping
Registrerad
Feb 2011
Skrivet av Swiifty:

Tummen upp, mer jämdställdhet är alltid bra.

Skrivet av Minsc S2:

Feminism är bra.

Ultra-radikal feminism är dåligt.

Så länge vår regering (bara) är feministisk och för jämställdhet gnäller jag inte.

Skrivet av Skuttokova:

Feminism går ju ut på att män och kvinnor ska ha lika, vad är problemet i det?

Inte mycket att tillföra här, men jag tycker kanske att man borde skrota namnet "feminism" och istället välja något mer neutralt så att inte folk behöver bli upprörda för att de tror att feminism går ut på att män skall avrättas på löpande band, men det viktigaste är fortfarande att politiken blir verklighet i sak. Lyckligtvis finns det inte en käft här på forumet som har något att faktiskt säga till om. Kvinnohatare och Sverigedemokrater överallt. Det är så man blir mörkrädd.

Positivt är också att det sannorlikt inte blir nyval och att då en feministisk regering får "härja fritt" i fyra år så att säga. Hoppas de åstadkommer något. Jag är trött på det strukturella förtrycket av kvinnor och andra som inte passar in i definitionen "Vit, hetrosexuell man".

Första inlägget i en tråd är sällan relevant när tid har förflutit. Vänligen svara på mitt senaste inlägg i tråden, inte det första, annars blir det kass. http://ozzed.net Min egenkomponerade 8-bit musik. Gillar du musiken från gamla klassiska NES eller Gameboy och liknande är det värt ett besök. :) Jag finns också på Spotify, Bandcamp, Jamendo, Youtube, och du kan även följa mig på Twitter och Facebook.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Halmstad
Registrerad
Apr 2003
Skrivet av Ozzed:

Hoppas de åstadkommer något. Jag är trött på det strukturella förtrycket av kvinnor och andra som inte passar in i definitionen "Vit, hetrosexuell man".

Kan du ge ett exempel på något av dessa strukturella förtryck?

Hur kan syltkakor överleva i det vilda utan ögon?