Permalänk

Ubuntu automount smb fstab

Hej!
Idag automounterar jag min nas i fstab
Raden ser ut //192.168.1.193/Disk /mnt/Disk cifs credentials=/home/user/.smbcredentials,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0

När jag startar datorn får jag
Feb 10 18:27:59 user kernel: [ 6.292009] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
Feb 10 18:27:59 user kernel: [ 6.292096] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -101
Inga problem egentligen då disken mountas men antar detta beror på att nätverket inte kopplas upp förän man är inne i ubuntu, någon flagga man kan lägga till för att slippa detta felmedelande?

Permalänk
Skrivet av Absinthe66:

Hej!
Idag automounterar jag min nas i fstab
Raden ser ut //192.168.1.193/Disk /mnt/Disk cifs credentials=/home/user/.smbcredentials,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0

När jag startar datorn får jag
Feb 10 18:27:59 user kernel: [ 6.292009] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
Feb 10 18:27:59 user kernel: [ 6.292096] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -101
Inga problem egentligen då disken mountas men antar detta beror på att nätverket inte kopplas upp förän man är inne i ubuntu, någon flagga man kan lägga till för att slippa detta felmedelande?

Du kan vänta tills Ubuntu byter ut upstart mot systemd som kommer då mounta när nätverket är uppe.

Tillsvidare kanske mounta när du loggar in, kanske nätverket är uppe då: https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently