Bluescreen, hjälp att läsa en .dmp fil?

Permalänk
Medlem

Bluescreen, hjälp att läsa en .dmp fil?

Hejsan!

Jo det är så att jag under en lång tid har fått slumpmässiga bluescreens, där jag alltid har fått "ntoskrnl.exe" om den felaktiga filen. Jag vet att det är Windows Kernel, men jag vet inte exakt vad det är som skapar problemet. Vissa säger att det är hårddisken, medans andra säger att det troligtvis är minnet. Hårddisken har jag nyligen bytt.

Så därför skulle jag behöva ha lite hjälp med att läsa av .dmp filen.

Crash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)
Online Crash Dump Analysis Service
See http://www.osronline.com for more information
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.18798.amd64fre.win7sp1_gdr.150316-1654
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a16000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c5b890
Debug session time: Fri May 1 16:30:45.623 2015 (UTC - 4:00)
System Uptime: 0 days 7:29:02.794
*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************

KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Arguments:
Arg1: ffffffffc000001d, The exception code that was not handled
Arg2: fffff80002a92172, The address that the exception occurred at
Arg3: 0000000000000000, Parameter 0 of the exception
Arg4: 0000000000346200, Parameter 1 of the exception

Debugging Details:
------------------

TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {EXCEPTION} Illegal Instruction An attempt was made to execute an illegal instruction.

FAULTING_IP:
nt!PoIdle+423
fffff800`02a92172 c3 ret

EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000

EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000000346200

ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {EXCEPTION} Illegal Instruction An attempt was made to execute an illegal instruction.

BUGCHECK_STR: 0x1e_c000001d

DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT

PROCESS_NAME: System

CURRENT_IRQL: 0

LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002b09422 to fffff80002a88a40

FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
nt!PoIdle+423
fffff800`02a92172 c3 ret

CONTEXT: 7501044583410c5e -- (.cxr 0x7501044583410c5e)
Unable to read context, Win32 error 0n30

STACK_TEXT:
fffff880`02f8d218 fffff800`02b09422 : 00000000`0000001e ffffffff`c000001d fffff800`02a92172 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02f8d220 fffff800`02a880c2 : fffff880`02f8d9f8 fffff880`02f65180 fffff880`02f8daa0 fffff880`02f700c0 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4845d
fffff880`02f8d8c0 fffff800`02a8621f : fffff880`02f8daa0 00000000`00000000 00000020`00000000 00000100`00000000 : nt!KiExceptionDispatch+0xc2
fffff880`02f8daa0 fffff800`02a92172 : fffff800`02a8071c fffff880`02f65180 fffff880`00000000 00000000`00000000 : nt!KiInvalidOpcodeFault+0x11f
fffff880`02f8dc38 fffff800`02a8071c : fffff880`02f65180 fffff880`00000000 00000000`00000000 fffff880`049835fc : nt!PoIdle+0x423
fffff880`02f8dc40 00000000`00000000 : fffff880`02f8e000 fffff880`02f88000 fffff880`02f8dc00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x2c

FOLLOWUP_IP:
nt!PoIdle+423
fffff800`02a92172 c3 ret

SYMBOL_STACK_INDEX: 4

SYMBOL_NAME: nt!PoIdle+423

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: nt

IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5507a73c

STACK_COMMAND: .cxr 0x7501044583410c5e ; kb

FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1e_c000001d_BAD_IP_nt!PoIdle+423

BUCKET_ID: X64_0x1e_c000001d_BAD_IP_nt!PoIdle+423

Followup: MachineOwner
---------

Permalänk
Medlem

Lite generella råd, har du testat: Minnena? Kollat efter virus? Uppdaterat drivrutiner?

Permalänk
Medlem
Skrivet av foh668:

Lite generella råd, har du testat: Minnena? Kollat efter virus? Uppdaterat drivrutiner?

Testade minnena för ett tag sedan med Memtestx86+ och hittade inga fel. Kollade också ifall dom satt lösta samt ifall volten var för hör eller låg. Men allt stämde. Har också uppdaterat drivrutinerna.