ZFS send/recv: cannot receive jailed property on

Permalänk
Medlem

ZFS send/recv: cannot receive jailed property on

Hej!

Försöker backupa ett ZFS filsystem men stöter på problem! Både mottagare och sändare är i jailade miljöer. Försöker att göra detta med användaren administrator.

Vad vill jag göra?
Skicka ett snapshot som tar med alla undersystem. Så här ser det ut på sändarsidan:

NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT data 1.36T 3.91T 96K /data data/www 62.4G 3.91T 112K /www data/www/htdocs 732M 3.91T 729M /www/htdocs data/www/owncloud 61.7G 3.91T 61.4G /www/owncloud

zfs send -R data/www@daily-2015-10-19 | ssh administrator@192.168.1.105 zfs receive -dvu backupdata/backupjail

Efter detta är tanken att jag ska köra inkrementella sändningar. När jag kör ovanstående kommando får jag följande output:

receiving full stream of data/www@weekly-2015-35 into backupdata/backupjail/www@weekly-2015-35 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail: permission denied received 49.3KB stream in 1 seconds (49.3KB/sec) receiving incremental stream of data/www@weekly-2015-36 into backupdata/backupjail/www@weekly-2015-36 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied received 312B stream in 1 seconds (312B/sec) receiving incremental stream of data/www@weekly-2015-37 into backupdata/backupjail/www@weekly-2015-37 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied received 312B stream in 1 seconds (312B/sec) receiving incremental stream of data/www@weekly-2015-38 into backupdata/backupjail/www@weekly-2015-38 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied received 312B stream in 1 seconds (312B/sec) receiving incremental stream of data/www@weekly-2015-39 into backupdata/backupjail/www@weekly-2015-39 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied received 312B stream in 1 seconds (312B/sec) receiving incremental stream of data/www@weekly-2015-40 into backupdata/backupjail/www@weekly-2015-40 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied received 312B stream in 1 seconds (312B/sec) receiving incremental stream of data/www@daily-2015-10-12 into backupdata/backupjail/www@daily-2015-10-12 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied received 312B stream in 1 seconds (312B/sec) receiving incremental stream of data/www@daily-2015-10-13 into backupdata/backupjail/www@daily-2015-10-13 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied received 312B stream in 1 seconds (312B/sec) receiving incremental stream of data/www@daily-2015-10-14 into backupdata/backupjail/www@daily-2015-10-14 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied received 312B stream in 1 seconds (312B/sec) receiving incremental stream of data/www@daily-2015-10-15 into backupdata/backupjail/www@daily-2015-10-15 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied received 312B stream in 1 seconds (312B/sec) receiving incremental stream of data/www@monthly-2015-10 into backupdata/backupjail/www@monthly-2015-10 cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied received 312B stream in 1 seconds (312B/sec) receiving incremental stream of data/www@daily-2015-10-17 into backupdata/backupjail/www@daily-2015-10-17

Felmeddelande jag får är alltså:

cannot receive jailed property on backupdata/backupjail/www: permission denied

Så här ser det ut med permissions på mottagarsidan:

# zfs allow backupdata/backupjail ---- Permissions on backupdata/backupjail ---------------------------- Local+Descendent permissions: user administrator compression,create,mount,mountpoint,receive ---- Permissions on backupdata --------------------------------------- Local+Descendent permissions: user administrator create,mount,receive,snapshot

Och på sändarsidan:

# zfs allow data/www ---- Permissions on data/www ----------------------------------------- Local+Descendent permissions: user administrator hold,send,snapshot group wheel send

På sändarsidan

# zfs get all data/www NAME PROPERTY VALUE SOURCE data/www type filesystem - data/www creation Sun Aug 30 22:31 2015 - data/www used 62.4G - data/www available 3.91T - data/www referenced 112K - data/www compressratio 1.06x - data/www mounted yes - data/www quota none default data/www reservation none default data/www recordsize 128K default data/www mountpoint /www local data/www sharenfs off default data/www checksum fletcher4 inherited from data data/www compression lz4 inherited from data data/www atime off inherited from data data/www devices on default data/www exec on default data/www setuid on default data/www readonly off default data/www jailed on local data/www snapdir hidden default data/www aclmode discard default data/www aclinherit restricted default data/www canmount on default data/www xattr off temporary data/www copies 1 default data/www version 5 - data/www utf8only off - data/www normalization none - data/www casesensitivity sensitive - data/www vscan off default data/www nbmand off default data/www sharesmb off default data/www refquota none default data/www refreservation none default data/www primarycache all default data/www secondarycache all default data/www usedbysnapshots 72K - data/www usedbydataset 112K - data/www usedbychildren 62.4G - data/www usedbyrefreservation 0 - data/www logbias latency default data/www dedup off default data/www mlslabel - data/www sync standard default data/www refcompressratio 1.00x - data/www written 72K - data/www logicalused 66.2G - data/www logicalreferenced 44.5K - data/www volmode default default data/www filesystem_limit none default data/www snapshot_limit none default data/www filesystem_count none default data/www snapshot_count none default data/www redundant_metadata all default

På mottagarsidan:

# zfs get all backupdata/backupjail NAME PROPERTY VALUE SOURCE backupdata/backupjail type filesystem - backupdata/backupjail creation Thu Oct 15 21:07 2015 - backupdata/backupjail used 61.4G - backupdata/backupjail available 530G - backupdata/backupjail referenced 96K - backupdata/backupjail compressratio 1.05x - backupdata/backupjail mounted yes - backupdata/backupjail quota none default backupdata/backupjail reservation none default backupdata/backupjail recordsize 128K default backupdata/backupjail mountpoint /backup local backupdata/backupjail sharenfs off default backupdata/backupjail checksum fletcher4 inherited from backupdata backupdata/backupjail compression lz4 inherited from backupdata backupdata/backupjail atime off inherited from backupdata backupdata/backupjail devices on default backupdata/backupjail exec on default backupdata/backupjail setuid on default backupdata/backupjail readonly off default backupdata/backupjail jailed on local backupdata/backupjail snapdir hidden default backupdata/backupjail aclmode discard default backupdata/backupjail aclinherit restricted default backupdata/backupjail canmount on default backupdata/backupjail xattr off temporary backupdata/backupjail copies 1 default backupdata/backupjail version 5 - backupdata/backupjail utf8only off - backupdata/backupjail normalization none - backupdata/backupjail casesensitivity sensitive - backupdata/backupjail vscan off default backupdata/backupjail nbmand off default backupdata/backupjail sharesmb off default backupdata/backupjail refquota none default backupdata/backupjail refreservation none default backupdata/backupjail primarycache all default backupdata/backupjail secondarycache all default backupdata/backupjail usedbysnapshots 0 - backupdata/backupjail usedbydataset 96K - backupdata/backupjail usedbychildren 61.4G - backupdata/backupjail usedbyrefreservation 0 - backupdata/backupjail logbias latency default backupdata/backupjail dedup off inherited from backupdata backupdata/backupjail mlslabel - backupdata/backupjail sync standard default backupdata/backupjail refcompressratio 1.00x - backupdata/backupjail written 96K - backupdata/backupjail logicalused 64.9G - backupdata/backupjail logicalreferenced 40.5K - backupdata/backupjail volmode default default backupdata/backupjail filesystem_limit none default backupdata/backupjail snapshot_limit none default backupdata/backupjail filesystem_count none default backupdata/backupjail snapshot_count none default backupdata/backupjail redundant_metadata all default

Det jag undrar är:
Vad säger felmeddelandet?
Hur löser jag det?

Testat att tillåta jailed också men det hjälper ej.