Permalänk
Medlem

iftop över tid?

Kör openwrt på en rapsberry och skulle behöva övervaka trafiken lite. Har installerat Iftop och det gör allt jag vill men skulle vilja ha statistik över längre tidsspann, typ en månad, inte bara de senaste 40 sekunderna. Hur kan man lösa detta?

Permalänk
Medlem

https://wiki.openwrt.org/doc/howto/bwmon
Kanske? Jag vet dock inte hur applicerbar just den där HOWTOn är i ditt fall.

Permalänk
Medlem

Mäta trafiken har jag redan lyckats göra. Det jag är ute efter är att kunna se vilka interna ip:n som anropar vilka externa ip:n för att försöka ta reda på vart min data tar vägen (har sunkigt mobilinternet med data cap).

Permalänk
Medlem

Tror bwm-ng kan fungera för dig, går att logga till csv eller html

http://www.gropp.org/?id=projects&sub=bwm-ng
https://github.com/vgropp/bwm-ng

Permalänk
Medlem

Jag kör vnstat

$ sudo apt-get install vnstat

$ vnstat -i eth0

Citat:

Package: vnstat
State: installed
Automatically installed: no
Version: 1.12-2
Priority: optional
Section: net
Maintainer: Felix Geyer <fgeyer@debian.org>
Architecture: amd64
Uncompressed Size: 209 k
Depends: libc6 (>= 2.7), init-system-helpers (>= 1.18~), adduser
Suggests: vnstati
Description: console-based network traffic monitor
vnStat is a network traffic monitor for Linux. It keeps a log of daily network traffic for the selected interface(s). vnStat is not a packet sniffer. The traffic information is analyzed from the /proc filesystem, so vnStat can be used without root permissions.
Homepage: http://humdi.net/vnstat/

Tags: admin::monitoring, interface::commandline, protocol::ethernet, role::program, scope::utility, use::analysing, use::measuring, use::monitor, works-with::network-traffic