Problem med ett script i expect

Permalänk
Medlem

Problem med ett script i expect

Jag försöker skapa ett script med expect som ska fylla i uppgifter i ett C++ program för att slippa hitta på ny dummydata varje gång men jag får det inte riktigt att funka. Min kod är som följer:

[code]

#! /usr/bin/expect

set timeout 20
spawn "./test"
expect "Val:"
spawn "1"

Får inte igång programmet och tanken är sen att den skriva in en etta i ett menysystem. Vad är det som saknas?

Permalänk
Medlem

Här är ett exempel på hur jag frågar efter lösenord.

stty -echo
expect_user -re "(.*)\n"
send_user "\n"
set password $expect_out(1,string)
sleep 1
send -- "$password\r"
expect -exact "\r