Data/statistik över tid för mainframes och personal computers

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2005

Data/statistik över tid för mainframes och personal computers

Tack för att du klickat på denna tråd!

Jag läser just nu en kurs som bl.a. behandlar så kallade tekniska paradigm. I kursen ska vi tillämpa modeller och teorier relaterade till dessa paradigm och trajectories på ett tekniskt område.

Detta vill jag helst göra på datorer där man delar upp stordatorer, så som super computers och mainframes, och persondatorer så som desktops och laptops. Det jag behöver för att kunna göra detta är data/statistik över tid som visar i första hand hur kraftfulla datorerna var (främst för stordatorer) och hur små datorerna var (främst persondatorer). Vidare behöver jag data/statistik över stordatorers och persondatorers marknad sett till omsättning eller deras andel av datormarknaden i stort.

Den information som skulle validera tillämpbarheten av paradigm på detta område, och tillåta mig tillsammans med min grupp att göra ett arbete om detta, har hintats om av bl.a. författare som Peter F. Drucker och Clayton M. Christensen. Christensen t.ex. har ju studerat specifikt hårddiskar och deras öden utifrån i huvudsak value networks. Jag har bland annat sökt efter de källor som Christensen angett men utan resultat. Främst verkar den årliga publikationen "Data Sources" vara mycket värdefull, men jag får bara upp massa annat på Google och KTH:s onlinebibliotek när jag söker efter den.

Informationen jag lyckas hitta på nätet är ostruktuererad och olämplig och jag har inte hittat något som systematiskt går igenom dessa nämnda aspekter. Därför hoppas jag att någon på SweC kan rikta mig i rätt riktning. All hjälp uppskattas stort!

Tack, mvh / euro

danzisch