Begränsningar av möjligheten att redigera inlägg

Permalänk
Forumledare

Begränsningar av möjligheten att redigera inlägg

Under den senaste tiden har det blivit allt vanligare att medlemmar redigerat eller raderat sina egna inlägg på ett sådant sätt att diskussionerna i trådar blivit osammanhängande. Sådant beteende är respektlöst mot övriga medlemmar som deltagit i trådarna och gör att andra personer inte kan dra nytta av dem i framtiden.

För att komma till rätta med problemet har vi i dag infört en begränsning som innebär att man efter 48 timmar inte längre kan redigera eller radera sina egna inlägg.

Vi är medvetna om att det finns en del medlemmar som har olika former av informations- eller guidetrådar där det första inlägget kontinuerligt behöver uppdateras. Den som har en tillräckligt aktiv sådan tråd kan därför kontakta oss och be om att få möjlighet att redigera sina inlägg även efter att 48-timmarsgränsen passerats.

Om någon anser att ett inlägg bör redigeras eftersom det innehåller personuppgifter eller annan särskilt känslig information, går det bra att anmäla inlägget med hjälp av anmälningsknappen. Moderatorerna kommer att i så fall att ta ställning till om inlägget ska redigeras.

Den som har frågor om eller synpunkter på förändringen får gärna kontakta oss. Om det inte gäller ett enskilt fall, går det även bra att skriva i feedbackforumet.