Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Maj 2016

batch problem

Har problem när det kommer till batch och förstår mig inte på varför detta inte fungerar, add fungerar som den ska, check gör det inte.
antingen vill den inte lyda goto kommandot eller så har något blivit problem under if satsen och ajg blir inte klok på vilket då det inte ger mig några felmeddelanden alls... någon som har någon input eller rättelse om vad jag gör för fel?

@echo off :begin cls echo -add (add number) echo. echo -check (check number) set /p PROGRAM= what do you want to do? goto %PROGRAM% :add cls set /p addnumber= what number do you want to add? echo %addnumber% >> test.txt pause goto begin :check cls set /p checknumber= what is your number? for /f "delims=" %%a in (test.txt) do ( set text=%%a ) if %checknumber%==%text% goto correct echo no such number in the phonebook pause goto begin :correct echo the number does not exist pause goto begin

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
i din garderob
Registrerad
Sep 2007

Om du tar bort @echo off så får du nog felmeddelanden ska du se

Bilanaloger är som Volvo — varenda svenne kör med dem