Excel VBA - BackgroundQuery fel

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2011

Excel VBA - BackgroundQuery fel

Hej!

Försöker få till ett macro men jag går bet på en punkt. Jag är nybörjare så koden är säkert inget vidare men i alla fall Specifierar jag en fil så fungerar det men om jag sätter in variabeln FNamn för att kunna välja vilken fil som helst kör det ihop sig vid Refresh BackgroundQuery:=False där får jag Run-Time error '1004' Excel cannot find the text file to refresh this external data range. Då har jag ändå valt samma fil fast manuelt så att saga. Någon som vet vad som är fel?

'
Sub Macro5()
'
' Macro5 Macro
'

'
Dim Antal As Integer
Dim Z As Integer
Z = 6
Do While Z = 6
FNamn = Application.GetOpenFilename()
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;FNamn", Destination:= _
Range("B1").Offset(Antal, 0))
'.CommandType = 0
.Name = "Test"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 1252
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = False
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(9, 9, 9, 9, 2, 9, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 2, 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, _
9, 9, 9)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
Antal = Range("B1", Range("B1").End(xlDown)).Rows.Count
Range("A1") = Antal
Z = MsgBox("Är det flera delsträckor?", vbYesNo, Delsträckor)
End With
Loop
'C:\Users\xxxx\Desktop\testar excel

End Sub

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Sep 2011

Det står
ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;FNamn",

Det ska stå
ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= "TEXT;" & FNamn,

Intel i7 7700K, Titan Xp, 32Gb @ 3333MHz, mITX Asus Strix Z270I, Jonsbo UMX1 Plus, Corsair SF600

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2011

Tack så mycket! Det löste det hela.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Sep 2011

Ingen fara, lätt hänt!

Intel i7 7700K, Titan Xp, 32Gb @ 3333MHz, mITX Asus Strix Z270I, Jonsbo UMX1 Plus, Corsair SF600