Slå ihop .mkv-filer med s.k. "ordered chapters". Hur?

Permalänk
Moderator

Slå ihop .mkv-filer med s.k. "ordered chapters". Hur?

Nu har jag suttit i två dagar och försökt lära mig själv, men för varje problem som dyker upp så känner jag att kraven på kunskap ökar trefaldigat, så därför frågar jag kunskapsbasen här om någon kan förklara på ett lättbegripligt sätt hur jag ska gå till väga.

Behovet:
Då jag har börjat organisera mina mediamappar för att min mediaserver, Emby, lättare ska kunna hantera serier och filmer har jag stött på problem med vissa anime-serier som använder .mkv-filer med s.k. "ordered chapters", d.v.s. introt och eftertexterna är i separata filer som varje episod själv länkar till och spelar upp vid rätt tillfällen i själva avsnittet. Med min tidigare mediaspelare MPC-HC är det inga problem då den stödjer denna funktion, men det gör tyvärr inte Emby, vilket ledde in mig på jakt efter ett enkelt sätt att slå ihop introt, själva avsnittet och eftertexterna till en fil igen.

Lösningen:
Utöver att sitta och dela och slå ihop varje separat .mkv-fil manuellt så var enda lösningen jag hittade UnlinkMKV, vilket verkade göra precis det jag ville. Problemet var att instruktionerna var rätt så bristfälliga för en Linux-noob som mig själv.

Ett annat alternativ var ett GUI som även skulle fungera till Windows, UnlinkMKV-GUI, men även där blev det stopp. Programmet går att starta, men så fort jag ska försöka länka ihop filerna så krashar programmet direkt.

Problemen:
Med det första alternativet så förstår jag inte hur jag ska starta scriptet. Jag vet heller inte hur jag kan kolla om jag uppfyller alla krav, hur jag ska uppgradera allt, eller om guiden är utdaterad. Med det andra alternativet så vet jag inte vad som orsakar crashen. Jag förstår heller inte om .ini-filen är något som används.

Det är säkert fler funderingar jag har haft, men som jag har glömt. Kontentan är i alla fall att jag har gått från ett problem till 5+ problem, och ju mer jag djupdyker desto fler problem och kunskapsbrister finner jag.

Är det någon som skulle kunna förklara för en noob i ämnet hur jag ska gå tillväga, steg för steg, för att få mina önskningar uppfyllda? Helst hade jag sett att GUI't till Windows fungerade, men terminalknappande i Linux kan jag leva med också då detta inte kommer att ske särskilt regelbundet ändå.

Exempelfiler med "ordered chapters" kan fås på förfrågan.

Permalänk
Medlem

För att starta scriptet laddar du ner det, sen ställer du dig på rätt ställe i en terminal och kör:

chmod +x unlinkmkv

Som det står i readme-filen så ska du även ha en .ini-fil med inställningar till, så ladda även ner exempelfilen unlinkmkv.ini.dist och döp om den till unlinkmkv.ini. Sen får du ställa in parametrarna där (viktigast är nog ffmpeg, mkvext, mkvinfo och mkvmerge, som anger sökvägar till de program som unlinkmkv behöver). Du behöver också installera FFmpeg, kör du en Linuxdistribution så bör du kunna installera det via pakethanteraren (exempelvis i Ubuntu/Debian borde apt-get install ffmpeg fungera).

Därefter när du vill starta programmet kör du:

./unlinkmkv <parametrar>

Permalänk
Moderator
Skrivet av ToJa92:

För att starta scriptet laddar du ner det, sen ställer du dig på rätt ställe i en terminal och kör:

chmod +x unlinkmkv

Som det står i readme-filen så ska du även ha en .ini-fil med inställningar till, så ladda även ner exempelfilen unlinkmkv.ini.dist och döp om den till unlinkmkv.ini. Sen får du ställa in parametrarna där (viktigast är nog ffmpeg, mkvext, mkvinfo och mkvmerge, som anger sökvägar till de program som unlinkmkv behöver). Du behöver också installera FFmpeg, kör du en Linuxdistribution så bör du kunna installera det via pakethanteraren (exempelvis i Ubuntu/Debian borde apt-get install ffmpeg fungera).

Därefter när du vill starta programmet kör du:

./unlinkmkv <parametrar>

Utöver Perl, MKVToolNix och FFMPEG så står det även följande under "Dependencies":

Citat:

XML::LibXML >= 2.0001
IPC::Run3
File::Which
String::CRC32
Log::Log4perl
Math::BigFloat

Är detta saker som är standard om jag kör Ubuntu, t.ex.? Om inte, hur gör jag för att uppdatera/installera?
I GUI-tråden så stod det att man skulle köra:

cpan Log::Log4perl cpan XML::LibXML

Tyvärr så misslyckades LibXML-delen när jag testade i en VM. Efter lite sökande verkade det som att LibXML är gammalt och har ersatts av LibXML2, vilket fick mig att fundera om guiden var riktigt uppdaterad, och om det i så fall spelar någon roll vilken av LibXML eller LibXML2 man använder?

Edit
Vid försöka att köra scriptet:

Citat:

Can't locate XML/LibXML.pm in @INC (you may need to install the XML::LibXML module) .....

Testade då detta:

markus@Ubuntu-VM:~$ sudo cpan XML::LibXML [sudo] password for markus: Reading '/home/markus/.cpan/Metadata' Database was generated on Mon, 04 Jul 2016 19:17:02 GMT Running install for module 'XML::LibXML' Checksum for /home/markus/.cpan/sources/authors/id/S/SH/SHLOMIF/XML-LibXML-2.0126.tar.gz ok 'YAML' not installed, will not store persistent state Configuring S/SH/SHLOMIF/XML-LibXML-2.0126.tar.gz with Makefile.PL enable native perl UTF8 running xml2-config...didn't manage to get libxml2 config, guessing options: LIBS='-L/usr/local/lib -L/usr/lib -lxml2 -lm' INC='-I/usr/local/include -I/usr/include' If this is wrong, Re-run as: $ /usr/bin/perl Makefile.PL LIBS='-L/path/to/lib' INC='-I/path/to/include' Checking for ability to link against xml2...no Checking for ability to link against libxml2...libxml2, zlib, and/or the Math library (-lm) have not been found. Try setting LIBS and INC values on the command line Or get libxml2 from http://xmlsoft.org/ If you install via RPMs, make sure you also install the -devel RPMs, as this is where the headers (.h files) are. Also, you may try to run perl Makefile.PL with the DEBUG=1 parameter to see the exact reason why the detection of libxml2 installation failed or why Makefile.PL was not able to compile a test program. No 'Makefile' created SHLOMIF/XML-LibXML-2.0126.tar.gz /usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- NOT OK

Dold text

LibXML saknas, men jag kan inte installera LibXML?

Kör Ubuntu GNOME 16.04 LTS på VM.

Permalänk
Medlem

För att kunna installera modulen XML::LibXML så behöver du ytterligare paket installerade, som går att installera med apt-get install libxml2 libxml2-dev zlib1g-dev (se http://stackoverflow.com/a/13965381/1299192).
Sen bör det gå att installera modulen (som alltså använder sig av libxml2 från operativsystemet).