Error Minecraft på Windows 7 64 bit i ESXI

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jul 2016

Error Minecraft på Windows 7 64 bit i ESXI

Hej,

Försöker starta Minecraft på en EXSI VM Windows 7 64bit server får upp detta fel och vet inte hur jag ska fixa detta på en EXSI server?

-- System Details -- Details: Minecraft Version: 1.10.2 Operating System: Windows 7 (amd64) version 6.1 Java Version: 1.8.0_25, Oracle Corporation Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation Memory: 53406104 bytes (50 MB) / 151392256 bytes (144 MB) up to 1060372480 bytes (1011 MB) JVM Flags: 6 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx1G -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0 Launched Version: 1.10.2 LWJGL: 2.9.4 OpenGL: ~~ERROR~~ RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread. GL Caps: Using VBOs: Yes Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched. Type: Client (map_client.txt) Resource Packs: Current Language: ~~ERROR~~ NullPointerException: null Profiler Position: N/A (disabled) CPU: <unknown>

PS: Vet inte om tråden hör hemma här?

Tacksam för alla svar och hjälp!

Man är inte dum för att man har stavproblem.
Läs mer om min synfel Visual Snow
Om mig ----> #16970666