Olika beteende på samma config för UnattendedUpgrades

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Maj 2010

Olika beteende på samma config för UnattendedUpgrades

Jag installerade för ett par månader sedan UnattendedUpgrades på två av mina Debian maskiner för att dels testa hur bra det fungerar plus att slippa gå in och uppdatera de då och då. Jag följde denna guide vid installationen, https://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades. Själva uppdateringen av maskinerna fungerar klockrent, den som jag inte är helt nöjd med är att den ena maskinen skickar mail varje natt/morgon att den typ kikat om de finns något att uppgradera även fast det inte finns något och att den inte gör något så får jag ett mail ändå. Den andra maskinen fungerar mer som jag vill, den mailar bara ifall den uppgraderat något. Såhär ser mailet ut jag får varje morgon:

Unattended upgrade returned: None

Packages that attempted to upgrade:

Packages with upgradable origin but kept back:
db5.1-util

Unattended-upgrades log:
Initial blacklisted packages:
Initial whitelisted packages:
Starting unattended upgrades script
Allowed origins are: ['o=Debian,a=stable', 'o=Debian,a=stable-updates', 'o=Debian,a=proposed-updates', 'origin=Debian,codename=jessie,label=Debian-Security']
Packages that will be upgraded

Här är configfilerna som jag tagit ut till Notepad++ och kört compare men inte hittat något som skiljer
Server som mailar varje dag

cat /etc/debian_version
8.5

------------------------------------------------------

vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

// Unattended-Upgrade::Origins-Pattern controls which packages are
// upgraded.
//
// Lines below have the format format is "keyword=value,...". A
// package will be upgraded only if the values in its metadata match
// all the supplied keywords in a line. (In other words, omitted
// keywords are wild cards.) The keywords originate from the Release
// file, but several aliases are accepted. The accepted keywords are:
// a,archive,suite (eg, "stable")
// c,component (eg, "main", "crontrib", "non-free")
// l,label (eg, "Debian", "Debian-Security")
// o,origin (eg, "Debian", "Unofficial Multimedia Packages")
// n,codename (eg, "jessie", "jessie-updates")
// site (eg, "http.debian.net")
// The available values on the system are printed by the command
// "apt-cache policy", and can be debugged by running
// "unattended-upgrades -d" and looking at the log file.
//
// Within lines unattended-upgrades allows 2 macros whose values are
// derived from /etc/debian_version:
// ${distro_id} Installed origin.
// ${distro_codename} Installed codename (eg, "jessie")
Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
// Codename based matching:
// This will follow the migration of a release through different
// archives (e.g. from testing to stable and later oldstable).
// "o=Debian,n=jessie";
// "o=Debian,n=jessie-updates";
// "o=Debian,n=jessie-proposed-updates";
// "o=Debian,n=jessie,l=Debian-Security";

// Archive or Suite based matching:
// Note that this will silently match a different release after
// migration to the specified archive (e.g. testing becomes the
// new stable).
"o=Debian,a=stable";
"o=Debian,a=stable-updates";
"o=Debian,a=proposed-updates";
"origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
};

// List of packages to not update (regexp are supported)
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
// "vim";
// "libc6";
// "libc6-dev";
// "libc6-i686";
};

// This option allows you to control if on a unclean dpkg exit
// unattended-upgrades will automatically run
// dpkg --force-confold --configure -a
// The default is true, to ensure updates keep getting installed
//Unattended-Upgrade::AutoFixInterruptedDpkg "false";

// Split the upgrade into the smallest possible chunks so that
// they can be interrupted with SIGUSR1. This makes the upgrade
// a bit slower but it has the benefit that shutdown while a upgrade
// is running is possible (with a small delay)
//Unattended-Upgrade::MinimalSteps "true";

// Install all unattended-upgrades when the machine is shuting down
// instead of doing it in the background while the machine is running
// This will (obviously) make shutdown slower
//Unattended-Upgrade::InstallOnShutdown "true";

// Send email to this address for problems or packages upgrades
// If empty or unset then no email is sent, make sure that you
// have a working mail setup on your system. A package that provides
// 'mailx' must be installed. E.g. "user@example.com"
Unattended-Upgrade::Mail "root";

// Set this value to "true" to get emails only on errors. Default
// is to always send a mail if Unattended-Upgrade::Mail is set
//Unattended-Upgrade::MailOnlyOnError "true";

// Do automatic removal of new unused dependencies after the upgrade
// (equivalent to apt-get autoremove)
//Unattended-Upgrade::Remove-Unused-Dependencies "false";

// Automatically reboot *WITHOUT CONFIRMATION* if
// the file /var/run/reboot-required is found after the upgrade
//Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "false";

// If automatic reboot is enabled and needed, reboot at the specific
// time instead of immediately
// Default: "now"
//Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot-Time "02:00";

// Use apt bandwidth limit feature, this example limits the download
// speed to 70kb/sec
//Acquire::http::Dl-Limit "70";

----------------------------------------------------

vim /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";

Server som enbart mailar vid uppgraderingar

cat /etc/debian_version
8.5

------------------------------------------------------

vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

// Unattended-Upgrade::Origins-Pattern controls which packages are
// upgraded.
//
// Lines below have the format format is "keyword=value,...". A
// package will be upgraded only if the values in its metadata match
// all the supplied keywords in a line. (In other words, omitted
// keywords are wild cards.) The keywords originate from the Release
// file, but several aliases are accepted. The accepted keywords are:
// a,archive,suite (eg, "stable")
// c,component (eg, "main", "crontrib", "non-free")
// l,label (eg, "Debian", "Debian-Security")
// o,origin (eg, "Debian", "Unofficial Multimedia Packages")
// n,codename (eg, "jessie", "jessie-updates")
// site (eg, "http.debian.net")
// The available values on the system are printed by the command
// "apt-cache policy", and can be debugged by running
// "unattended-upgrades -d" and looking at the log file.
//
// Within lines unattended-upgrades allows 2 macros whose values are
// derived from /etc/debian_version:
// ${distro_id} Installed origin.
// ${distro_codename} Installed codename (eg, "jessie")
Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
// Codename based matching:
// This will follow the migration of a release through different
// archives (e.g. from testing to stable and later oldstable).
// "o=Debian,n=jessie";
// "o=Debian,n=jessie-updates";
// "o=Debian,n=jessie-proposed-updates";
// "o=Debian,n=jessie,l=Debian-Security";

// Archive or Suite based matching:
// Note that this will silently match a different release after
// migration to the specified archive (e.g. testing becomes the
// new stable).
"o=Debian,a=stable";
"o=Debian,a=stable-updates";
"o=Debian,a=proposed-updates";
"origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
};

// List of packages to not update (regexp are supported)
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
// "vim";
// "libc6";
// "libc6-dev";
// "libc6-i686";
};

// This option allows you to control if on a unclean dpkg exit
// unattended-upgrades will automatically run
// dpkg --force-confold --configure -a
// The default is true, to ensure updates keep getting installed
//Unattended-Upgrade::AutoFixInterruptedDpkg "false";

// Split the upgrade into the smallest possible chunks so that
// they can be interrupted with SIGUSR1. This makes the upgrade
// a bit slower but it has the benefit that shutdown while a upgrade
// is running is possible (with a small delay)
//Unattended-Upgrade::MinimalSteps "true";

// Install all unattended-upgrades when the machine is shuting down
// instead of doing it in the background while the machine is running
// This will (obviously) make shutdown slower
//Unattended-Upgrade::InstallOnShutdown "true";

// Send email to this address for problems or packages upgrades
// If empty or unset then no email is sent, make sure that you
// have a working mail setup on your system. A package that provides
// 'mailx' must be installed. E.g. "user@example.com"
Unattended-Upgrade::Mail "root";

// Set this value to "true" to get emails only on errors. Default
// is to always send a mail if Unattended-Upgrade::Mail is set
//Unattended-Upgrade::MailOnlyOnError "true";

// Do automatic removal of new unused dependencies after the upgrade
// (equivalent to apt-get autoremove)
//Unattended-Upgrade::Remove-Unused-Dependencies "false";

// Automatically reboot *WITHOUT CONFIRMATION* if
// the file /var/run/reboot-required is found after the upgrade
//Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "false";

// If automatic reboot is enabled and needed, reboot at the specific
// time instead of immediately
// Default: "now"
//Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot-Time "02:00";

// Use apt bandwidth limit feature, this example limits the download
// speed to 70kb/sec
//Acquire::http::Dl-Limit "70";

-------------------------------------------------------------------

vim /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";

Någon som har nån ide vart mer man kan justera när den ska maila mig? Vill ju bara ha mail när den uppgraderat något