Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Växjö
Registrerad
Apr 2007

Feedback på datamodell C#

Hejsan,

Det är så att jag sitter och bygger ett frågeformulär samt ett verktyg för att bygga frågegrupper.

Med hjälp av frågeverktyget så skapar du olika frågegrupper som innehåller en- eller flera frågor. Du drar in olika typer av frågor med hjälp av drag N drop.
Typerna är: Ja/Nej-frågor, Option-list, fritext-fält mm. Verktyget ser ut såhär:

Efter att du har skapat dessa grupper med frågor, så kan man skapa ett nytt frågeformulär, och populera detta formuläret med dessa frågegrupper.
Efter att du har gjort detta så kan du tilldela det skapade forumläret till alla användare i systemet, som får gå in och svara på dessa.

Jag har skapat en datamodell på hur jag har tänkt detta skall fungera. Enligt mig så ser det ganska enkelt ochb bra ut. Dock är jag osäker på Answer-modellen skall fungera.

Här kommer modellerna för frågeverktyget:

QuestionContainer --------------- public int ID { get; set; } public string QuestionerContainerName { get; set; } public virtual List<Question> Questions { get; set; } Question -------------- public int ID { get; set; } public string QuestionHeader { get; set; } public string QuestionHelpText { get; set; } public string QuestionText { get; set; } public virtual List<QuestionOption> QuestionOptions { get; set; } QuestionOption --------------- public string OptionText { get; set; } public int RiskScore { get; set; } public Question NestedQuestion {get; set;}

QuestionOption-modellen är tänkt att innehålla de svarsalternativ en fråga kan tänkas ha.

Här kommer modellerna för formuläret:

FormModel ----------------- public int ID { get; set; } public string Name { get; set; } public string IntroTitle { get; set; } public string IntroText { get; set; } public string SupportName { get; set; } public string SupportPhone { get; set; } public virtual FormSection FormSections { get; set; } FormSection ---------------------- public LicenseHolderModel LicenseHolder { get; set; } public List<GasStationModel> GasStations { get; set; } public List<Question> FormQuestions1 { get; set; } public List<Question> FormQuestions2 { get; set; } SurveyAnswers ----------------------- public int ID {get; set} public int SurveyFormId {get; set;} public int QuestionOptionId {get; set;} public string Answer {get; set;}

Kan ni ge mig lite input på detta? Är det något jag har missat? Ser det bra ut? Som jag nämnde, så är jag lite osäker på just hur lagringen av svaren som användaren gör. Jag vill ju lagra alla svar som de olika användarna har svarat i formuläret.