Hjälp med custom posts i Wordpress

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2016

Hjälp med custom posts i Wordpress

Hej!

Jag har ett problem jag som jag verkligen inte lyckats lösa, hur jag än försöker..

Jag vill göra så kallade custom posts, jag följde en guide på Lynda.com som rekommenderade att man skulle göra sitt eget plugin för detta. Jag har följt alla instruktioner och allting fungerar som det ska förutom 2 saker.

Jag kan inte sortera på category eller tags, klickar man på en kategori eller tagg så så kommer jag till "page not found" och även så syns det inte i postsen vilken kategori det är eller vilka taggar som finns med.

På bilden kan ni se hur den normala "post" default på wordpress sidan ser ut jämfört med min custom post till höger som är helt tom förutom rubrik och innehåll.

Min plugin kod ser ut såhär:

function my_custom_posttypes() { $labels = array( 'name' => 'Reviews', 'singular_name' => 'Review', 'menu_name' => 'Reviews', 'name_admin_bar' => 'Review', 'add_new' => 'Add New', 'add_new_item' => 'Add New Review', 'new_item' => 'New Review', 'edit_item' => 'Edit Review', 'view_item' => 'View Review', 'all_items' => 'All Reviews', 'search_items' => 'Search Reviews', 'parent_item_colon' => 'Parent Reviews:', 'not_found' => 'No reviews found.', 'not_found_in_trash' => 'No reviews found in Trash.', ); $args = array( 'labels' => $labels, 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, 'show_ui' => true, 'show_in_menu' => true, 'query_var' => true, 'rewrite' => array( 'slug' => 'reviews' ), 'capability_type' => 'post', 'has_archive' => true, 'hierarchical' => false, 'menu_position' => 5, 'menu_icon' => 'dashicons-star-half', 'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'comments' ), 'taxonomies' => array( 'category', 'post_tag' ) ); register_post_type( 'review', $args ); } add_action( 'init', 'my_custom_posttypes' );

Jättetacksam om någon kan hjälpa mig med det här
Mvh mikimon

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Landskrona
Registrerad
Nov 2008

Ta bort 'taxonomies' => array( 'category', 'post_tag' ) och släng in nedanstående kod efter din register_post_type. Därefter så går du till permalänkar i adminpanelen och sparar inställningarna utan att ändra något.

add_action( 'init', 'kdsCreateCustomTax' ); function kdsCreateCustomTax() { register_taxonomy( 'review-category', 'reviews', array( 'label' => 'Kategori', 'public' => true, 'rewrite' => true, 'hierarchical' => true ) ); }

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2016

@kevvs Det fungerade tyvärr inte. Nu finns inte ens möjligheten att lägga till tagg / katergori när man skapar en post. Något som blev galet? :/

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Nov 2013

Använd denna site:
https://generatewp.com/post-type/

Lägg även till en egen "taxonomy" (kategori-bas) ifall det behövs.

Glöm inte bort att refresha permalänkarna!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Landskrona
Registrerad
Nov 2008

@mikimon Jag råkade få med ett s i reviews, ta bort s så funkar koden

'review-category', 'review',

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2016

@kevvs

Samma problem som innan dock. Jag kan lägga dit kategori men den syns inte i min post samt att jag inte kan sortera på alla posts med den kategorins namn. Får bara page not found.

Se bilden i första posten :/ helt tom i min post

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Landskrona
Registrerad
Nov 2008

@mikimon Visa din kod för entry-meta, du måste självklart skapa ny kod för att visa din nya taxonomi för din custom post type.