PHP form + select UPDATE till MYSQL table Updaterar inte rowen

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2016

PHP form + select UPDATE till MYSQL table Updaterar inte rowen

Jag har ett problem med min uppdaterings formr När ja trycker på knappen uppdate är det alltid översta raden i tabellen som uppdaterar i stället för den som jag vill ska uppdatera. använder en jQuery ajax sendForm funktion för att göra uppdateringen på div när du trycker uppdatering. det fungerade innan denna funktion. Försöker uppdatera andra rader också återgår förändringen till den översta raden. det funkar med delete osv men inte när man har en select.

foreach ($pdo->query('
SELECT *
from SubPlaceViewer;
')as $row) {

echo "<tr>";
echo "<td>".$row['name']."</td>";
echo "<td>".$row['placeName']."</td>";
echo "<td>".$row['realName']."</td>";
echo "<td>".$row['entID']."</td>";
echo "<td>".$row['firstName']." ".$row['lastName']."</td>";
echo "<td>".$row['length']."</td>";
echo "<td>".$row['height']."</td>";
echo "<td>".$row['fakesnow']."</td>";
?>

<td>/* Changed form-id. Still doesnt d */
<form id="changeSubPlace<?php echo $row['name']; ?>">
<input type="hidden" name="name" value="<?php echo $row['name']; ?>">
<select name='entID'>
<?php
foreach ($pdo->query('SELECT * FROM Ent') as $row) {
echo '<option value="'.$row['entID'].'">';
echo $row['firstName']." ".$row['lastName'];
echo "</option>";
}
?>
</select>
<button type="button" onclick="SendForm('subplace', 'subplace', 'changeSubPlace<?php echo $row['name']; ?>');">update</button>
</form>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
</div>

<?php
if(isset($_POST['name'])){
$sql = "call _newResponsabilitySubPlace (:_entID,:_name)";
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->bindParam(":_entID", $_POST['entID'], PDO::PARAM_INT);
$stmt->bindParam(":_name", $_POST['name'], PDO::PARAM_INT);
$stmt->execute();
}
?>`

The function:

function SendForm(page, go, form) {

$.ajax({
url : 'includes/'+page+'.php', // där formulär inmatning hanteras.
type: 'POST',
data: $("#"+form).serialize(), // serializes formulärets element.

success: function(data){
MakeRequest(go); // den div som ska laddas efter körning.
}
});

}