Fördröja Sendkeys VBA medans macrot rullar vidare

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2016

Fördröja Sendkeys VBA medans macrot rullar vidare

Jag har en hjälp programvara(Quickjump) som aktiveras med tangentbords tryckning Ctrl+Shift+ J när "spara som dialogen" används och snabbt hjälper till att välja rätt mapp för att spara till.
När man kör manuellt kan man alltså trycka Ctrl +Shift+J och då starta (Quickjump) när "spara som" dialogen dyker upp..
När macrot ska köra (Quickjump) så startar det innan "spara som dialogen" och då funkar det inte, eller om man kör det efter så startar det när allt användaren redan valt mapp dvs för sent och fungerar inte.
Kan man på något sätt starta kommandot SendKeys men att det fördröjs någon sekund medans "spara som dialogen" startar och därefter skickas Sendkeys Crtl + Shift +J med någon smart timer funktion eller programsnutt ?
Tacksam för hjälp !

Public Sub Spara_Mapp()
Dim oMail As Outlook.MailItem
Dim objItem As Object
Dim sPath As String
Dim dtDate As Date
Dim sName As String
Dim sSender As String
Dim sItem As String
Dim strFile As String
Dim Spara As String

For Each objItem In ActiveExplorer.Selection
If objItem.MessageClass = "IPM.Note" Then
Set oMail = objItem

sName = oMail.Subject
sSender = oMail.Sender

ReplaceCharsForFileName sName, "-"

dtDate = oMail.ReceivedTime
sName = Format(dtDate, "yyyymmdd", vbUseSystemDayOfWeek, _
vbUseSystem) & Format(dtDate, "-hhnnss", _
vbUseSystemDayOfWeek, vbUseSystem) & "-" & sSender & "-" & sName & ".msg"

oMail.SaveAs BrowseFolder + "\" & sName, olMSG

Application.SendKeys ("^%{j}"), True

oMail.Delete

End If
Next
End Sub