Hur gör man för att visa JMenu lodrätt med ingen tom plats?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Apr 2016

Hur gör man för att visa JMenu lodrätt med ingen tom plats?

import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class Uppgift7_Kap14 extends JFrame implements ActionListener{ JMenuBar bar1 = new JMenuBar(); JMenu menuhelp = new JMenu("Help"); JMenu inställning = new JMenu("Inställningar"); JMenuItem programinfo = new JMenuItem("om vårt program"); JMenuItem tips = new JMenuItem("Hur"); Uppgift7_Kap14(){ add(new Ritare(), BorderLayout.CENTER); add(bar1, BorderLayout.EAST); bar1.add(menuhelp); bar1.add(inställning); menuhelp.add(programinfo); menuhelp.add(tips); bar1.setLayout(new BoxLayout(bar1, BoxLayout.Y_AXIS)); programinfo.addActionListener(this); tips.addActionListener(this); setSize(300,300); setVisible(true); setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); } public void actionPerformed(ActionEvent e){ if(e.getSource()==programinfo) JOptionPane.showMessageDialog(this, "VårT program är ritprogram och du kan rita linjer här"); if(e.getSource()==tips) JOptionPane.showMessageDialog(tips, "Trycka på vänster knappen i mus i panel"); } public static void main (String[]args){ Uppgift7_Kap14 u7 = new Uppgift7_Kap14(); } }

Jag har skapat en JMenuBar i högerkanten och använde BoxLayout för att designera JMenuerna lodrätt. Men, med den kod, jag ser en stor tom plats nära JMenuBar i högerkanten. Hur kan man fixa det?