Problem med Django installation i Xubuntu 16.04

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jun 2012

Problem med Django installation i Xubuntu 16.04

Hej, jag försöker installera Django på en ny installation av Xubuntu och får det inte att fungera.

Har installerat Django via pip3 och installationen verkar lyckad.

user@system:~$ python3 Python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23) [GCC 5.4.0 20160609] on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> import django >>> print(django.get_version()) 1.10.6 >>>

Dock om jag försöker starta ett Django project så hittar den inte "django-admin"

user@system:~/Django-projects$ django-admin startproject mysite The program 'django-admin' is currently not installed. You can install it by typing: sudo apt install python-django-common user@system:~/Django-projects$

Tror det är något fel med $PATH eller $PYTHONPATH, är dock inte så insatt. Installationen av Django har hamnat i "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages" vilket jag förstår är fel, men jag vet inte riktigt hur jag ska rätta till detta. Har googlat runt nu i några timmar och provat lite olika förslag på liknande problem, men jag får det inte att fungera.

Tips någon?

Skapade tråden för tidigt, retur knappen
Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jun 2012

Så jag lyckades lösa problemet.

Django's egna dokumentation skriver så här

Citat:

django-admin should be on your system path if you installed Django via python setup.py. If it’s not on your path, you can find it in site-packages/django/bin, where site-packages is a directory within your Python installation. Consider symlinking to django-admin from some place on your path, such as /usr/local/bin.

Jag provade detta nästan det första jag gjorde, det fungerade inte.

Men jag var på rätt spår, problemet var att när jag gjorde en symlink ifrån min installations directory till /usr/local/bin så råkade jag skriva sökvägen fel. Min terminal försökte till och med att vara hjälpsam och färgade symlinken röd för att indiktera att den pekade mot något som inte fanns - men det hajjade inte jag, antog att den var röd p.g.a rättigheter eller liknande.

Med andra ord, jag skrev detta:

user@system:~ sudo ln -s /usr/lib/python3.5/dist-packages/django/bin/django-admin.py /usr/local/bin/django-admin

Jag skulle ha skrivit detta, och det löste problemet:

user@system:~ sudo ln -s /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/django/bin/django-admin.py /usr/local/bin/django-admin