Tripwire - Intrusion Detection System - HOWTO

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2015

Tripwire - Intrusion Detection System - HOWTO

TRIPWIRE

Tripwire är ett "intrusion dectection system" ... det betyder att Tripwire lägger märke till om någon bryter sig in i din dator.
Men Tripwire förhindrar inte ett intrång i din dator, utan visar dig var, när och hur det skett.

Tripwire ger varje existerande fil på ditt operativ en nyckel eller algoritm och lagrar all denna information i en databas.
Sedan om någon gör intrång och ändrar någon fil, så noterar Tripwire detta.

Tripwire är som en spindel som väver in hela ditt operativ i spindelnät och fångar alla förändringar som sker.

FÖRSTA DELEN AV INSTALLATIONEN:

Först så måste du göra en ny installation av ditt Ubuntu från scratch.
Utan internet uppkoppling.

Sedan när du startar systemet så aktiverar du din brandvägg.
Öppna terminalen och skriv följande:

sudo ufw enable

Nu kan du koppla up dig med internet och installera Tripwire.

sudo apt-get update

Sedan ...

sudo apt-get install tripwire

Här svarar du JA för att konfa epost

Här väljer du internetsystem och svarar JA

Här skriver du in vilken typ av epost du har ... hotmail.com eller gmail.com eller annat ...

Här svarar du JA för att installera Tripwire och dess två säkerhetsnycklar.
Under installation processen kommer Tripwire ställa en massa frågor och du ska svara JA på samtliga.

Du bör ha två bra lösenord till hands, vilka du behöver under installationen för ”site” och ”local” key.
Det är säkerhets-nycklar eller lösenord som kommer skydda ditt Tripwire och tillåta dig göra ändringar och updatera Tripwire.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2015

ANDRA DELEN AV INSTALLATIONEN

Nu ska Tripwire vara installerat och du kan nu installera Tripwires databas.
Det är den som har koll på hela systemet och alla filer.

Tripwire databas kommer kolla ditt system och lägga till det i sin databas.
Det kan hända att det finns filer som inte existerar och då kommer Tripwire ge massa fel-meddelanden när du installerar databasen.

Men det gör inget för dom ska vi ta bort, för vi ska skräddarsy Tripwires databas att passa just ditt system, som handen i handsken.
Med detta exempel så kör jag Ubuntu 12.04 LTS.

Kör följande kod:

sudo tripwire --init

Som du säkert såg så fick du i slutet en massa error meddelanden.
Dom ska vi nu ta bort och skräddarsy databasen att passa ditt Linux system.

Först så kan vi skapa en lista över alla fel-meddelanden vi fick, så vi vet vilka filer vi ska ta bort.
Det gör vi genom att skapa en "test_results" fil.

Skriv följande:

sudo sh -c 'tripwire --check | grep Filename > test_results'

Du hittar filen i Home katalogen eller i /etc/tripwire
Med mitt Ubuntu 12.04 LTS så hitta jag filen "test_results" i home katalogen.

Nu kan du klicka på den filen och så kommer den att öppnas upp med gedit automatiskt.

Så här ser filen ut:

Filename: /etc/rc.boot Filename: /root/mail Filename: /root/Mail Filename: /root/.xsession-errors Filename: /root/.xauth Filename: /root/.tcshrc Filename: /root/.sawfish Filename: /root/.pinerc Filename: /root/.mc Filename: /root/.gnome_private Filename: /root/.gnome-desktop Filename: /root/.gnome Filename: /root/.esd_auth Filename: /root/.elm Filename: /root/.cshrc Filename: /root/.bash_profile Filename: /root/.bash_logout Filename: /root/.bash_history Filename: /root/.amandahosts Filename: /root/.addressbook.lu Filename: /root/.addressbook Filename: /root/.Xresources Filename: /root/.Xauthority Filename: /root/.ICEauthority Filename: /proc/4116/fd/3 Filename: /proc/4116/fdinfo/3 Filename: /proc/4116/task/4116/fd/3 Filename: /proc/4116/task/4116/fdinfo/3

Alla dessa filer gav dig ett fel-meddelande när du installera databasen.
Nu ska vi ta bort dessa onödiga filer.

För detta ska vi använda text editor Nano.
För att spara en föändring i Nano trycker man "ctrl o" och sedan Enter.
För att stänga Nano trycker man "ctrl x"

Det är bara dom två commandon du behöver veta för att köra Nano.
Nu ska vi öppna filen twpol.txt som innehåller mappen med alla filer som ska kontrolleras av Tripwire, The Policy file.

Skriv följande:

sudo nano /etc/tripwire/twpol.txt

Så här ser filen ut ...

# # Standard Debian Tripwire configuration # # # This configuration covers the contents of all 'Essential: yes' # packages along with any packages necessary for access to an internet # or system availability, e.g. name services, mail services, PCMCIA # support, RAID support, and backup/restore support. # # # Global Variable Definitions # # These definitions override those in to configuration file. Do not # change them unless you understand what you're doing. # @@section GLOBAL TWBIN = /usr/sbin; TWETC = /etc/tripwire; TWVAR = /var/lib/tripwire; # # File System Definitions # @@section FS # # First, some variables to make configuration easier # SEC_CRIT = $(IgnoreNone)-SHa ; # Critical files that cannot change SEC_BIN = $(ReadOnly) ; # Binaries that should not change SEC_CONFIG = $(Dynamic) ; # Config files that are changed # infrequently but accessed # often SEC_LOG = $(Growing) ; # Files that grow, but that # should never change ownership SEC_INVARIANT = +tpug ; # Directories that should never # change permission or ownership SIG_LOW = 33 ; # Non-critical files that are of # minimal security impact SIG_MED = 66 ; # Non-critical files that are of # significant security impact SIG_HI = 100 ; # Critical files that are # significant points of # vulnerability # # Tripwire Binaries # ( rulename = "Tripwire Binaries", severity = $(SIG_HI) ) { $(TWBIN)/siggen -> $(SEC_BIN) ; $(TWBIN)/tripwire -> $(SEC_BIN) ; $(TWBIN)/twadmin -> $(SEC_BIN) ; $(TWBIN)/twprint -> $(SEC_BIN) ; } # # Tripwire Data Files - Configuration Files, Policy Files, Keys, # Reports, Databases # # NOTE: We remove the inode attribute because when Tripwire creates a # backup, it does so by renaming the old file and creating a new one # (which will have a new inode number). Inode is left turned on for # keys, which shouldn't ever change. # NOTE: The first integrity check triggers this rule and each # integrity check afterward triggers this rule until a database update # is run, since the database file does not exist before that point. ( rulename = "Tripwire Data Files", severity = $(SIG_HI) ) { $(TWVAR)/$(HOSTNAME).twd -> $(SEC_CONFIG) -i ; $(TWETC)/tw.pol -> $(SEC_BIN) -i ; $(TWETC)/tw.cfg -> $(SEC_BIN) -i ; $(TWETC)/$(HOSTNAME)-local.key -> $(SEC_BIN) ; $(TWETC)/site.key -> $(SEC_BIN) ; #don't scan the individual reports $(TWVAR)/report -> $(SEC_CONFIG) (recurse=0) ; } # # Critical System Boot Files # These files are critical to a correct system boot. # ( rulename = "Critical system boot files", severity = $(SIG_HI) ) { /boot -> $(SEC_CRIT) ; /lib/modules -> $(SEC_CRIT) ; } ( rulename = "Boot Scripts", severity = $(SIG_HI) ) { /etc/init.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc.boot -> $(SEC_BIN) ; /etc/rcS.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc0.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc1.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc2.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc3.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc4.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc5.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc6.d -> $(SEC_BIN) ; } # # Critical executables # ( rulename = "Root file-system executables", severity = $(SIG_HI) ) { /bin -> $(SEC_BIN) ; /sbin -> $(SEC_BIN) ; } # # Critical Libraries # ( rulename = "Root file-system libraries", severity = $(SIG_HI) ) { /lib -> $(SEC_BIN) ; } # # Login and Privilege Raising Programs # ( rulename = "Security Control", severity = $(SIG_MED) ) { /etc/passwd -> $(SEC_CONFIG) ; /etc/shadow -> $(SEC_CONFIG) ; } # # These files change every time the system boots # ( rulename = "System boot changes", severity = $(SIG_HI) ) { /var/lock -> $(SEC_CONFIG) ; /var/run -> $(SEC_CONFIG) ; # daemon PIDs /var/log -> $(SEC_CONFIG) ; } # These files change the behavior of the root account ( rulename = "Root config files", severity = 100 ) { /root -> $(SEC_CRIT) ; # Catch all additions to /root /root/mail -> $(SEC_CONFIG) ; /root/Mail -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.xsession-errors -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.xauth -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.tcshrc -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.sawfish -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.pinerc -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.mc -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.gnome_private -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.gnome-desktop -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.gnome -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.esd_auth -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.elm -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.cshrc -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.bashrc -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.bash_profile -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.bash_logout -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.bash_history -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.amandahosts -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.addressbook.lu -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.addressbook -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.Xresources -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.Xauthority -> $(SEC_CONFIG) -i ; # Changes Inode number on login /root/.ICEauthority -> $(SEC_CONFIG) ; } # # Critical devices # ( rulename = "Devices & Kernel information", severity = $(SIG_HI), ) { /dev -> $(Device) ; /proc -> $(Device) ; } # # Other configuration files # ( rulename = "Other configuration files", severity = $(SIG_MED) ) { /etc -> $(SEC_BIN) ; } # # Binaries # ( rulename = "Other binaries", severity = $(SIG_MED) ) { /usr/local/sbin -> $(SEC_BIN) ; /usr/local/bin -> $(SEC_BIN) ; /usr/sbin -> $(SEC_BIN) ; /usr/bin -> $(SEC_BIN) ; } # # Libraries # ( rulename = "Other libraries", severity = $(SIG_MED) ) { /usr/local/lib -> $(SEC_BIN) ; /usr/lib -> $(SEC_BIN) ; } # # Commonly accessed directories that should remain static with regards # to owner and group # ( rulename = "Invariant Directories", severity = $(SIG_MED) ) { / -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; /home -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; /tmp -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; /usr -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; /var -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; /var/tmp -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; }

Ovan kan du se en blue print som innehåller reglerna för hur ditt Tripwire ska kolla och kontrollera dina filer på ditt system.
Nu kan du ta en titt på din "test_results" fil och kommentera bort dom med twpol.txt.

Du skriver ett # tecken framför varje fil som ska bort.
Så här ska det se ut:

{ /root -> $(SEC_CRIT) ; # Catch all additions to /root #/root/mail -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/Mail -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.xsession-errors -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.xauth -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.tcshrc -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.sawfish -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.pinerc -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.mc -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.gnome_private -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.gnome-desktop -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.gnome -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.esd_auth -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.elm -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.cshrc -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.bashrc -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.bash_profile -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.bash_logout -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.bash_history -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.amandahosts -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.addressbook.lu -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.addressbook -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.Xresources -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.Xauthority -> $(SEC_CONFIG) -i ; # Changes Inode number on login #/root/.ICEauthority -> $(SEC_CONFIG) ;

För att spara ändringarna skriver du "ctrl o" och Enter.
Vidare ...

Du ska även ändra följande filer:
I "Boot Scripts" ska du ta bort och kommentera bort /etc/rc.boot
Den filen existerar inte med ett Ubuntu system.

( rulename = "Boot Scripts", severity = $(SIG_HI) ) { /etc/init.d -> $(SEC_BIN) ; #/etc/rc.boot -> $(SEC_BIN) ; /etc/rcS.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc0.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc1.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc2.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc3.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc4.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc5.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc6.d -> $(SEC_BIN) ; }

Vidare ...
Sedan har vi /proc filen, den lämnar massa falska fel-meddelanden hela tiden, så vi måste kommentera bort den filen med # tecken.
Men sedan finns det andra filer under /proc som vi vill kolla med vårat Tripwire.

Dom får du skriva in för hand och lägga till i din twpol.txt fil.
Detta är följande filer du kan lägga till:

{ /dev -> $(Device) ; #/proc -> $(Device) ; /proc/devices -> $(Device) ; /proc/net -> $(Device) ; /proc/tty -> $(Device) ; /proc/sys -> $(Device) ; /proc/cpuinfo -> $(Device) ; /proc/modules -> $(Device) ; /proc/mounts -> $(Device) ; /proc/dma -> $(Device) ; /proc/filesystems -> $(Device) ; /proc/interrupts -> $(Device) ; /proc/ioports -> $(Device) ; /proc/scsi -> $(Device) ; /proc/kcore -> $(Device) ; /proc/self -> $(Device) ; /proc/kmsg -> $(Device) ; /proc/stat -> $(Device) ; /proc/loadavg -> $(Device) ; /proc/uptime -> $(Device) ; /proc/locks -> $(Device) ; /proc/meminfo -> $(Device) ; /proc/misc -> $(Device) ; }

Sedan har vi en fil som heter /dev/pts
Det är en seperat fil system som inte kollas automatiskt, därför måste vi lägga till den.
Då ser det ut så här:

{ /dev -> $(Device) ; /dev/pts -> $(Device) ; #/proc -> $(Device) ; /proc/devices -> $(Device) ; /proc/net -> $(Device) ; /proc/tty -> $(Device) ; /proc/sys -> $(Device) ;

Sist så ändrar vi /var så att dom inte skickar varningar om vanliga förändringar i systemet.
Det ser ut så här:

) { #/var/lock -> $(SEC_CONFIG) ; #/var/run -> $(SEC_CONFIG) ; # daemon PIDs /var/log -> $(SEC_CONFIG) ; }

Nu ska du spara alla förändringar med Nano.
"ctrl o" och Enter.

Här kan du nu se hur den färdiga skräddarsydda filen twpol.txt ser ut.

# # Standard Debian Tripwire configuration # # # This configuration covers the contents of all 'Essential: yes' # packages along with any packages necessary for access to an internet # or system availability, e.g. name services, mail services, PCMCIA # support, RAID support, and backup/restore support. # # # Global Variable Definitions # # These definitions override those in to configuration file. Do not # change them unless you understand what you're doing. # @@section GLOBAL TWBIN = /usr/sbin; TWETC = /etc/tripwire; TWVAR = /var/lib/tripwire; # # File System Definitions # @@section FS # # First, some variables to make configuration easier # SEC_CRIT = $(IgnoreNone)-SHa ; # Critical files that cannot change SEC_BIN = $(ReadOnly) ; # Binaries that should not change SEC_CONFIG = $(Dynamic) ; # Config files that are changed # infrequently but accessed # often SEC_LOG = $(Growing) ; # Files that grow, but that # should never change ownership SEC_INVARIANT = +tpug ; # Directories that should never # change permission or ownership SIG_LOW = 33 ; # Non-critical files that are of # minimal security impact SIG_MED = 66 ; # Non-critical files that are of # significant security impact SIG_HI = 100 ; # Critical files that are # significant points of # vulnerability # # Tripwire Binaries # ( rulename = "Tripwire Binaries", severity = $(SIG_HI) ) { $(TWBIN)/siggen -> $(SEC_BIN) ; $(TWBIN)/tripwire -> $(SEC_BIN) ; $(TWBIN)/twadmin -> $(SEC_BIN) ; $(TWBIN)/twprint -> $(SEC_BIN) ; } # # Tripwire Data Files - Configuration Files, Policy Files, Keys, # Reports, Databases # # NOTE: We remove the inode attribute because when Tripwire creates a # backup, it does so by renaming the old file and creating a new one # (which will have a new inode number). Inode is left turned on for # keys, which shouldn't ever change. # NOTE: The first integrity check triggers this rule and each # integrity check afterward triggers this rule until a database update # is run, since the database file does not exist before that point. ( rulename = "Tripwire Data Files", severity = $(SIG_HI) ) { $(TWVAR)/$(HOSTNAME).twd -> $(SEC_CONFIG) -i ; $(TWETC)/tw.pol -> $(SEC_BIN) -i ; $(TWETC)/tw.cfg -> $(SEC_BIN) -i ; $(TWETC)/$(HOSTNAME)-local.key -> $(SEC_BIN) ; $(TWETC)/site.key -> $(SEC_BIN) ; #don't scan the individual reports $(TWVAR)/report -> $(SEC_CONFIG) (recurse=0) ; } # # Critical System Boot Files # These files are critical to a correct system boot. # ( rulename = "Critical system boot files", severity = $(SIG_HI) ) { /boot -> $(SEC_CRIT) ; /lib/modules -> $(SEC_CRIT) ; } ( rulename = "Boot Scripts", severity = $(SIG_HI) ) { /etc/init.d -> $(SEC_BIN) ; #/etc/rc.boot -> $(SEC_BIN) ; /etc/rcS.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc0.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc1.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc2.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc3.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc4.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc5.d -> $(SEC_BIN) ; /etc/rc6.d -> $(SEC_BIN) ; } # # Critical executables # ( rulename = "Root file-system executables", severity = $(SIG_HI) ) { /bin -> $(SEC_BIN) ; /sbin -> $(SEC_BIN) ; } # # Critical Libraries # ( rulename = "Root file-system libraries", severity = $(SIG_HI) ) { /lib -> $(SEC_BIN) ; } # # Login and Privilege Raising Programs # ( rulename = "Security Control", severity = $(SIG_MED) ) { /etc/passwd -> $(SEC_CONFIG) ; /etc/shadow -> $(SEC_CONFIG) ; } # # These files change every time the system boots # ( rulename = "System boot changes", severity = $(SIG_HI) ) { #/var/lock -> $(SEC_CONFIG) ; #/var/run -> $(SEC_CONFIG) ; # daemon PIDs /var/log -> $(SEC_CONFIG) ; } # These files change the behavior of the root account ( rulename = "Root config files", severity = 100 ) { /root -> $(SEC_CRIT) ; # Catch all additions to /root #/root/mail -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/Mail -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.xsession-errors -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.xauth -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.tcshrc -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.sawfish -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.pinerc -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.mc -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.gnome_private -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.gnome-desktop -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.gnome -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.esd_auth -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.elm -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.cshrc -> $(SEC_CONFIG) ; /root/.bashrc -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.bash_profile -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.bash_logout -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.bash_history -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.amandahosts -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.addressbook.lu -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.addressbook -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.Xresources -> $(SEC_CONFIG) ; #/root/.Xauthority -> $(SEC_CONFIG) -i ; # Changes Inode number on login #/root/.ICEauthority -> $(SEC_CONFIG) ; } # # Critical devices # ( rulename = "Devices & Kernel information", severity = $(SIG_HI), ) { /dev -> $(Device) ; /dev/pts -> $(Device) ; #/proc -> $(Device) ; /proc/devices -> $(Device) ; /proc/net -> $(Device) ; /proc/tty -> $(Device) ; /proc/sys -> $(Device) ; /proc/cpuinfo -> $(Device) ; /proc/modules -> $(Device) ; /proc/mounts -> $(Device) ; /proc/dma -> $(Device) ; /proc/filesystems -> $(Device) ; /proc/interrupts -> $(Device) ; /proc/ioports -> $(Device) ; /proc/scsi -> $(Device) ; /proc/kcore -> $(Device) ; /proc/self -> $(Device) ; /proc/kmsg -> $(Device) ; /proc/stat -> $(Device) ; /proc/loadavg -> $(Device) ; /proc/uptime -> $(Device) ; /proc/locks -> $(Device) ; /proc/meminfo -> $(Device) ; /proc/misc -> $(Device) ; } # # Other configuration files # ( rulename = "Other configuration files", severity = $(SIG_MED) ) { /etc -> $(SEC_BIN) ; } # # Binaries # ( rulename = "Other binaries", severity = $(SIG_MED) ) { /usr/local/sbin -> $(SEC_BIN) ; /usr/local/bin -> $(SEC_BIN) ; /usr/sbin -> $(SEC_BIN) ; /usr/bin -> $(SEC_BIN) ; } # # Libraries # ( rulename = "Other libraries", severity = $(SIG_MED) ) { /usr/local/lib -> $(SEC_BIN) ; /usr/lib -> $(SEC_BIN) ; } # # Commonly accessed directories that should remain static with regards # to owner and group # ( rulename = "Invariant Directories", severity = $(SIG_MED) ) { / -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; /home -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; /tmp -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; /usr -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; /var -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; /var/tmp -> $(SEC_INVARIANT) (recurse = 0) ; }

Nu måste vi uppdatera twpol.txt med vårt nya skräddarsydda system, så Tripwire noterar detta.

sudo twadmin -m P /etc/tripwire/twpol.txt

Nu måste vi installera om databasen, så den kan uppdatera våra förändringar.

sudo tripwire --init

Nu ska alla fel-meddelanden vara borta.
Men om du skulle mot förmodan få ett fel-meddelande, så är det bara öppna twpol.txt och modifiera/skräddarsy och sedan installera om databasen igen.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2015

SISTA DELEN AV INSTALLATIONEN

Om du skulle få ett intrång, då skulle den personen kunna ändra och förstöra ditt Tripwire.
Men vi kan förhindra det, genom att installera databasen på en USB sticka.

Då är databasen bort tagen från systemet och ingen kan ändra eller förstöra databasen, eftersom den inte finns tillgänglig i Ubuntu systemet.
Detta höjer säkerheten enormt mycket.

Databasen ger även reports.
Du kan hitta dessa filer i /var/lib/tripwire

Där ligger både databasen och reports.
Reports innehåller filer som visar hur, när, var intrång skett om det sker.
Eller endast vanliga förändringar du orsakat.

Så vi bör lägga både databasen och reports på en USB sticka.
Separat från systemet.

Du gör detta på följande sätt:

1. Först sätter du in en USB sticka i datorn och skapar en folder med namnet "tripwire"
Sedan öppnar du mappen tripwire och skapar en till folder med namnet "report"

2. Nu flyttar du databasen från /var/lib/tripwire (den slutar med .twd) till foldern tripwire på USB stickan.
Min databas fil har samma namn som min dator "patrik-ubuntu.twd"

3. Nu så monterar Ubuntu 12.04 LTS USB stickan automatiskt, så du behöver inte skriva /mnt

I mitt fall så ligger USB stickan i foldern "media" och namnet på min USB sticka är "887D-1ED9"
Så hela adressen blev till USB stickan:

/media/887D-1ED9/tripwire

4. Nu öppnar vi twcfg.txt filen för att ändra och lägga till dom nya sökvägarna.
Vi måste tala om för Tripwire att databasen och report ligger på USB stickan.

Öppna twcfg.txt filen med följande code:

sudo nano /etc/tripwire/twcfg.txt

5. Ändra sökvägen för databasen och report.
Du ska ändra DBFILE och REPORTFILE

Så här ser mina sökvägar ut:

Databasen/DBFILE

/media/887D-1ED9/tripwire/$(HOSTNAME).twd

report/REPORTFILE

/media/887D-1ED9/tripwire/report/$(HOSTNAME) - $(DATE).twr

Lite förenklat så lägger du till din sökväg med följande ändelser:

Databasen

/din sökväg till usb stickan/$(HOSTNAME).twd

Reportfilen

/din sökväg till usb stickan/report/$(HOSTNAME) - $(DATE).twr

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2015

UPPDATERA ALLA ÄNDRINGAR

Nu måste vi konfa om Tripwire, så den känner till alla nya sökvägar.

1. Först uppdaterar vi "site.key" och "twcfg.txt"
Skriv och kör följande kod:

sudo twadmin -m F -S /etc/tripwire/site.key /etc/tripwire/twcfg.txt

2. Sedan uppdaterar vi "twpol.txt" och kör följande kod:

sudo twadmin -m P /etc/tripwire/twpol.txt

3. Sedan skapar du om databasen med följande kod:

sudo tripwire -m i

4. Till sist kan du köra om följande kod:

sudo twadmin -m F -S /etc/tripwire/site.key /etc/tripwire/twcfg.txt

5. NU KAN DU TESTA TRIPWIRE MED DEN NY KONFIGURATIONEN
Med följande kod:

sudo tripwire --check

Så här ser filen ut.
Där kan du se att tripwire skrev report filen till usb stickan och att läsa att tripwire läste databasen från usb stickan.

=============================================================================== Report Summary: =============================================================================== Host name: patrik-ubuntu Host IP address: 127.0.1.1 Host ID: None Policy file used: /etc/tripwire/tw.pol Configuration file used: /etc/tripwire/tw.cfg Database file used: /media/887D-1ED9/tripwire/patrik-ubuntu.twd Command line used: tripwire --check =============================================================================== Rule Summary: =============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- Section: Unix File System ------------------------------------------------------------------------------- Rule Name Severity Level Added Removed Modified --------- -------------- ----- ------- -------- Other binaries 66 0 0 0 Tripwire Binaries 100 0 0 0 Other libraries 66 0 0 0 Root file-system executables 100 0 0 0 Tripwire Data Files 100 0 0 0 * System boot changes 100 1 0 5 (/var/log) Root file-system libraries 100 0 0 0 (/lib) * Critical system boot files 100 0 0 1 * Other configuration files 66 0 0 6 (/etc) Boot Scripts 100 0 0 0 Security Control 66 0 0 0 * Root config files 100 0 0 2 * Devices & Kernel information 100 1 1 0 Invariant Directories 66 0 0 0 Total objects scanned: 32705 Total violations found: 17 =============================================================================== Object Summary: =============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- # Section: Unix File System ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Rule Name: System boot changes (/var/log) Severity Level: 100 ------------------------------------------------------------------------------- Added: "/var/log/dmesg.4.gz" Modified: "/var/log/Xorg.0.log" "/var/log/dmesg" "/var/log/dmesg.1.gz" "/var/log/dmesg.2.gz" "/var/log/dmesg.3.gz" ------------------------------------------------------------------------------- Rule Name: Other configuration files (/etc) Severity Level: 66 ------------------------------------------------------------------------------- Modified: "/etc" "/etc/cups" "/etc/cups/subscriptions.conf" "/etc/cups/subscriptions.conf.O" "/etc/mtab" "/etc/tripwire/twpol.txt" ------------------------------------------------------------------------------- Rule Name: Critical system boot files (/boot) Severity Level: 100 ------------------------------------------------------------------------------- Modified: "/boot/grub/grubenv" ------------------------------------------------------------------------------- Rule Name: Root config files (/root) Severity Level: 100 ------------------------------------------------------------------------------- Modified: "/root/.pulse" "/root/.pulse/9fc69314a76666ab4b21a64100000008-runtime" ------------------------------------------------------------------------------- Rule Name: Devices & Kernel information (/dev/pts) Severity Level: 100 ------------------------------------------------------------------------------- Added: "/dev/pts/2" Removed: "/dev/pts/4" =============================================================================== Error Report: =============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------- Section: Unix File System ------------------------------------------------------------------------------- 1. File system error. Filename: /var/lib/tripwire/patrik-ubuntu.twd No such file or directory ------------------------------------------------------------------------------- *** End of report *** Open Source Tripwire 2.4 Portions copyright 2000 Tripwire, Inc. Tripwire is a registered trademark of Tripwire, Inc. This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details use --version. This is free software which may be redistributed or modified only under certain conditions; see COPYING for details. All rights reserved. Integrity check complete.