NGINX server pekar om subdomain?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2012

NGINX server pekar om subdomain?

Hej,
Det är som så att jag hade tänkte att slänga upp en enskild NGINX server som att jag kommer behöva flertal olika tjänster nu som går över port 443 och port 80 utåt mot internet.
Tänkte lösa det genom att ha te.x hej.domain.se och hej2.domain.se riktas med hjälp av NGINX mot valfrit internt IP (LAN IP).

Då kommer det se ut så här te.x om man vill att hej2.domain.se skall gå till Seafile i mitt fall 192.168.234.22 och nedanstående portar, men hur sjutton riktar jag om root foldern? Den ligger ju inte på själva NGINX servern utom på Seafile servern.

server { listen 80; server_name hej2.domain.se; [...] server { listen 443; ssl on; ssl_certificate /etc/ssl/private/cacert.pem; # path to your cacert.pem ssl_certificate_key /etc/ssl/private/privkey.pem; # path to your privkey.pem server_name hej2.domain.se; [...] location / { proxy_pass http://192.168.234.22:8000; [...] [...] location /seafhttp { rewrite ^/seafhttp(.*)$ $1 break; proxy_pass http://192.168.234.22:8082; [...]

Det är den här folderna jag inte vet hur jag ska skriva i NGINX servern?

[...] location /media { root /opt/nohatech/seafile-server-latest/seahub; [...]

Den ligger ju inte internt på NGINX servern utom den ligger ju på Seafile servern, så hur löser jag den delen?

Supermicro X9SRI-F | Xeon E5-2690 v2 | 128GB 1600MHz RDIMM | Dell Perc H200 (9211-8i IT) | Windows Server 2016 DataCenter med Hyper-V

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Feb 2017
Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2012

Tack men de va fel.

Supermicro X9SRI-F | Xeon E5-2690 v2 | 128GB 1600MHz RDIMM | Dell Perc H200 (9211-8i IT) | Windows Server 2016 DataCenter med Hyper-V