Dlink dns 320l, alla diskar read only

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2015

Dlink dns 320l, alla diskar read only

Stoppade in en till disk i min dns 320l, men tyckte att överföringshastighet på 5mb/s var rätt risigt när jag flyttade mellan diskarna i windows.

Installerade openssh och sshade in, gick betydligt snabbare att flytta filerna den vägen, men nu har båda mina diskar på nasen helt plötsligt blivit read only? Går inte ändra via filhanteraren i windows, och kan inte heller ändra owner av diskarna där (vilket förövrigt är root(unix user\root enligt windows).

Det enda jag gjorde i ssh var att logga in som root och köra cp - R /mnt/HD/HD_a2/Film /mnt/HD/HD_B2/.

Antar att jag på något sätt via ssh måste in igen i nasen och ändra nånting, men har ingen aning hur. Nån som har en gissning?

Behöver förövrigt inte logga in som någon användare när jag mapar diskarna i nasen som network drives i windows, utan anger bara adressen till dem (\\192.168.1.134\Volume_1\) osv.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2008

Troligen behöver du ändra linuxbehörigheterna på filerna samt sätta rätt ägare. Om du skapar en fil i en mapp från Windows på nasen och kör ls -l ser du vilka behörigheter och ägare det är. Sedan får du använda kommandona chown och chmod för att rätta till det.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2015

@jocke92: har testat köra
chown -R admin /mnt/HD/

Men får ändå samma resultat av ls -l, -rwxrwxrwx 1 root root 18149 Jun 9 2016 Anslag.docx. när jag befinner mig i /mnt/HD/HD_a2/.

Får inget felmeddelande när jag kör kommandot, utan den står still en stund och laddar och hoppar sedan ner till nästa rad i terminalen.

När jag kör cat /etc/passwd får jag tillbaka

root:x:0:0:Linux User,,,:/home/root:/usr/bin/bash
admin:x:0:0:Linux User,,,:/home/admin:/usr/bin/bash
nobody:x:501:501:Linux User,,,:/home/nobody:/usr/bin/bash
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
ftp:*:95:95::/usr/share/ftp:
squeezecenter:x:1000:1000:Linux User,,,:/home/squeezecenter:/usr/bin/bash
messagebus:x:1001:502:Linux User,,,:/usr/share/ftp:/usr/bin/bash

så admin bör ju rimligtvis vara en användare jag kan sätta som owner? (fetmarkerar diskarna)

Vet inte om det är relevant, men kör jag mount så får jag tillbaka

%root% on / type unknown (rw)
proc on /proc type proc (rw)
/dev/ram0 on / type ext2 (rw)
sysfs on /sys type sysfs (defaults)
mdev on /dev type tmpfs (defaults)
proc on /proc type proc (0)
squash on /usr/local/tmp type ramfs (size=42m)
/dev/loop0 on /usr/local/modules type squashfs (loop)
/dev/mtdblock5 on /usr/local/config type jffs2 (0)
none on /mydlink type tmpfs (rw,size=2m)
/dev/sda4 on /mnt/HD_a4 type ext4 (rw)
/dev/sdb4 on /mnt/HD_b4 type ext4 (rw)
/dev/sda2 on /mnt/HD/HD_b2 type ext4 (rw,noatime,nodiratime,commit=30,data=writeback,barrier=0,stripe=96,usrquota,grpquota)
/dev/sdb2 on /mnt/HD/HD_a2 type ext4 (rw,noatime,nodiratime,commit=30,data=writeback,barrier=0,stripe=96,usrquota,grpquota)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/mnt/HD/HD_a2/Nas_Prog/sshd/etc on /home/root/.ssh type none (rw,bind)