Får inga ICMP requests på WiFi Pineapple

Permalänk
Medlem

Får inga ICMP requests på WiFi Pineapple

Hey!

Jag kör "tcpdump -w output.pcap -i wlan1" på min WiFi Pineapple, sen "ping -s 1000 8.8.8.8" från min telefon som är ansluten till samma WiFi som wlan1 är från Pineapple dashboard. Men jag ser inga ICMP requests i Wireshark när jag öppnar .pcap filen.

Innan jag körde tcpdump komamndot på WiFi pineapplen efter ha ssh:at in på den så sätter jag den till promiscuous mode med "ifconfig wlan1 promisc"

Här är outputen från: "ifconfig wlan1":
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:CA:A5:C9:59
UP BROADCAST PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Någon som vet varför jag inte får några ICMP requests i Wireshark?