Vill du vara del av diskussionerna i forumet, ställa frågor eller hjälpa andra? Registrera dig här!

free: Multipla enhetsflaggor är inte meningsfullt

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
/
Registrerad
Feb 2003

free: Multipla enhetsflaggor är inte meningsfullt

Hejhej,

En väldigt liten sak jag funderat över sen maskinen fick Manjaro.
Systemet har
"free från procps-ng 3.3.15"

Delar av manual:
Användning:
free [flaggor]

Flaggor:
-b, --bytes visa utdata i byte
--kilo visa utdata i kilobyte
--mega visa utdata i megabyte
--giga visa utdata i gigabyte
--tera visa utdata i terabyte
--peta visa utdata i petabyte
-k, --kibi visa utdata i kibibyte
-m, --mebi visa utdata i mebibyte
-g, --gibi visa utdata i gibibyte
--tebi visa utdata i tebibyte
--pebi visa utdata i pebibyte
-h, --human visa mänskligt läsbar utdata

Såhär säger det när jag försöker använda det:

[to@spruce ~]$ free -m
free: Multipla enhetsflaggor är inte meningsfullt.

[to@spruce ~]$ free --mega
free: Multipla enhetsflaggor är inte meningsfullt.

[to@spruce ~]$ free --si
totalt använt fritt delat buff/cache tillgängl.
Minne: 16678 3563 4571 979 8543 11787
Växl.: 18428 0 18428

[to@spruce ~]$ free --tera
free: Multipla enhetsflaggor är inte meningsfullt.

[to@spruce ~]$ free -h
totalt använt fritt delat buff/cache tillgängl.
Minne: 15Gi 3,3Gi 4,3Gi 924Mi 7,9Gi 10Gi
Växl.: 17Gi 0B 17Gi

-------

Min raspberry m Stretch har
"free from procps-ng 3.3.12"
och där fungerar allt som står i manualen(manualerna skiljer sig inte).

En minuts googling hittade inget förutom en expressenartikel om att hitta ett meningsfullt liv.

-

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2001

Fungerar på min gentoo burk.
Ända sättet jag där kan efterlikna det är med tex free -mk men ja anger man megabyte och kilobyte samtidigt så förväntar jag mig det med.

Kan ju vara nån bugg med just den versionen av free på den disten.
Har märkt lite skillnader mellan vanliga verktyg och andra distar.

Tex gillar jag att använda --total med df för att summera utrymmet på servern tex men inte alla distar verkar stödja det, kan ju vara patchar unikt för vissa distar.

Jag brukar köra "free -h --si" så får man det rätt bra presenterat annars.

Gallerier: Modern Midi

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2015

Det syns inget i källkoden som tyder på att man skulle kunna få det beteendet. Jag gissar på att Manjaro sätter ett alias på free så att man får med sig en flagga som man inte ser. I det systemet jag sitter vid nu har jag till exempel:

kad@localhost:~$ alias alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"' alias egrep='egrep --color=auto' alias fgrep='fgrep --color=auto' alias grep='grep --color=auto' alias l='ls -CF' alias la='ls -A' alias ll='ls -alF' alias ls='ls --color=auto'

Manjaro har antagligen ett alias satt på free med -m inkluderat (-k är normalt default).

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
/
Registrerad
Feb 2003

Tack till er båda för bra svar; har inte tänkt på kombos som "-h --si" förr Pa, och KAD:

[to@spruce ~]$ alias alias cp='cp -i' alias df='df -h' alias egrep='egrep --colour=auto' alias fgrep='fgrep --colour=auto' alias free='free -m' alias grep='grep --colour=auto' alias ls='ls --color=auto' alias more='less' alias np='nano -w PKGBUILD'

mycket riktigt : )

-