Vill du vara del av diskussionerna i forumet, ställa frågor eller hjälpa andra? Registrera dig här!

Hej hej! lamkött här. Försöker lärar mig hur man kopplar grafen med mina kast resultat/ binär söking av ett specifikt värde. snälla hjälp tack:

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2019

Hej hej! lamkött här. Försöker lärar mig hur man kopplar grafen med mina kast resultat/ binär söking av ett specifikt värde. snälla hjälp tack:

namespace SlutProjektProgrammerin1
{
public partial class Form1 : Form
{
Random random = new Random();

public Form1()
{
InitializeComponent();

}

// Knapp tryck startar och beräknar alla värden som matas in
// inom respektiva parametrar.
private void btnKasta_Click(object sender, EventArgs e)
{
int antal = 0;
int sidor = 0;
int kasta = 0;

if (!int.TryParse(tbxtärningar.Text, out antal))
{ MessageBox.Show("skriv in ett heltal"); return; };
if (!int.TryParse(tbxSidor.Text, out sidor))
{ MessageBox.Show("skriv in ett heltal"); return; };
if (!int.TryParse(tbxKast.Text, out kasta))
{ MessageBox.Show("skriv in ett heltal"); return; };

int summa;
int[] fält = new int[antal*sidor];

int[] dieValue = new int[antal];

int v = (antal * sidor);

graf.Series.Clear();
graf.Series.Add("Summa");
graf.Series.Add("Frekvens");

RollStandardDie(random,antal, v);

//Denna loop sparar träffade värden på deras numrerade plats i index fältet.
// t.e.x om vi får värdet 4 av två träningar.
// då adderas 1 till index 4.
// Hur kan jag vissa denna loop på ett vettigt sätt i en graf?
for (int i = 0; i < kasta; i++)
{

summa = RollStandardDie(random,antal,v);
fält[summa] += 1;

}

// Pajar rejält i denna loop.
// hur ska jag tänka?
for ( int i = 0; i <= fält.Length; i++ )
{
this.graf.Series["Frekvens"].
}

}

public int RollStandardDie(Random random, int antal, int v)
{

return random.Next(antal, v);
}

private void chart1_Click(object sender, EventArgs e)
{

}

private void btnVisaStats_Click(object sender, EventArgs e)
{

}
}
}

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2015

Om du ska simulera ett slag med 2T6 ska du INTE slumpa fram ett tal mellan 2 och 12. Du ska slumpa fram två tal mellan 1 och 6. Börja där.

Sedan skadar det inte om du förklarar vad uppgiften går ut på (rita ett histogram?), vilket språk du använder (C#/Windows Forms) och vad för slags komponent ”graf” är.