Finns det något sätt man kan mäta dB nivåer på datorn?

Permalänk
Medlem

Finns det något sätt man kan mäta dB nivåer på datorn?

Tjena
Lyssnar mycket på musik och brukar hålla mig från att lyssna på högre volym eftersom att jag är rädd att skada hörseln. Men har börjat fundera på om jag oroar mig för mycket på hur hög min musik är. Hört att man ska hålla sig under typ 80 decibel, men fattar inte hur man ska mäta detta. Kan någon hjälpa mig?

//Qmobss

Permalänk
Medlem

Finns dB-appar till både iPhone och Android. Ger bra fingervisning men är inte helt korrekta.

Permalänk
Medlem

@Otori: Du råkar inte känna till någon för PC?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Qmobss:

@Otori: Du råkar inte känna till någon för PC?

Vad vill du uppnå och varför på pc om du endast är orolig för att spela för högt?

Det krävs en mic för att mäta ljudtryck. Det framgår inte Hur du lyssnar, Om du använder lurar så blir det ju stökigare.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Qmobss:

@Otori: Du råkar inte känna till någon för PC?

Det finns alltså appar till din telefon du eventuellt kan använda för att få en fingervisning, Arbetsmiljöverket har en som kort och gott heter "Buller" men det finns säkerligen andra. Resultaten som en sådan app ger kommer aldrig vara särskilt tillförlitliga, utan det behövs kalibrerade doningar.

Det finns säkerligen program till PC som kan ge en siffra på ljudtryck, men som hemanvändare kommer du inte kunna få en siffra som ligger ens i närheten av hurpass högt du faktiskt spelar, annat än som ren slump. Känsligheten på mikrofonen du använder blir helt avgörande, liksom hur mycket mikrofonljudet förstärks. Du måste alltså kalibrera mot en känd källa även här.

Rent generellt - för du någonsin ont, susningar eller pip i öronen, det slår lock eller du känner tryck i eller över örat så har du lyssnat på för höga volymer.

Permalänk
Medlem

Problemet är att mickarna i telefoner begränsar sig (limiterar/komprimerar) vid nivå 85-95 dB beroende på telefon och nivåer över detta är extremt otillförlitligt. Det gör att man kan missa vid mycket höga nivåer och tror att det är OK i kort tid om telefonen visar 95 dB men i verkligheten är 105 dB SPL.

Vill man mäta mer kritiskt så skall man köpa sig en riktig ljudmätare och med filter för att kunna välja A och C-kurvor (olika kurvor används vid olika ljudnivåer) - bonus om det finns uttag så att du kan mata en laptops mick/line ingång av mick-signalen om man skall titta efter diskreta toner i tex. buller/brus med spektrum-analys/FFT då diskreta toner i brus anses mycket värre och mer irriterande än bruset själv om den är hyffsat rosa eller vit brus.

Önskar man mäta nivåer över 85 dB något så när nivåsäkert (vilket är viktigt om det är risk för skador av hörseln) är även en 500:- ljudmätare från clas ohlsson ett bättre alternativ än mobiltelefon-mick för med ljudmätarna vet man att dessa inte komprimera ljudet förrän vid 130 dB SPL.

vill man ha ljudmätare med signaluttag för inspelning mot tex laptop så hamnar det på 1500:- nivå...

- Önskar man högprecisisionmätare från Brüel & Kjaer och med kalibrerings-certifikat så kostar dom _mycket_ mera och för specifika korttidsamätning kan det vara bättre att hyra dessa.

Permalänk
Medlem
Skrivet av xxargs:

- Önskar man högprecisisionmätare från Brüel & Kjaer och med kalibrerings-certifikat så kostar dom _mycket_ mera och för specifika korttidsamätning kan det vara bättre att hyra dessa.

Hög precisionsmätare används av utbildade akustiker (högskoleutbildning 5 år), och kostar ca 150.000kr för mätare + mjukvara.

Permalänk
Rekordmedlem

Det som är svårast att lösa är att man måste veta mikrofonens känslighet för att mäta rätt, att mäta relativa ljudtryck går enkelt och blir ganska noggrant även med relativt enkla saker men att mäta absolutvärden kräver att man har kalibrerat nivåerna, Det billigast och enklaste hobbymätsystemet att komma igång med är troligen en XTZ Room Analyzer, det är ett paket med en usbmikrofon och mjukvara så mjukvaran vet vilket absolutljudtryck en viss signal från mikrofonens adc motsvarar. kostar ca 2000 kr.
https://www.fyndborsen.se/framsidan/xtz-room-analyzer-ii-pro
Billigare än så går det inte att hitta nått som i sig självt kan mäta med den noggrannhet som behövs för att hålla på på hobbynivå.
Det går att hitta mätmikrofoner och dyl billigare men problemet är då att man inte kan relatera deras utsignal mot absolutvärdet för ljudtrycket utan att själv kalibrera genom hela kedjan med förstärkare och ljudkort och det behövs det kunskap och mätinstrument för att göra.

Man bör också tänka på att enklare rena ljudtrycksmätare oftast inte mäter över hela det hörbara området utan brukar vara ganska avrullade både i bas och diskant och kanske bara mäter enligt dBa med användbar noggrannhet.

Permalänk
Medlem

Som jag tolkade TS fråga så var det ingen avancerad mätning som önskade göras, därav totalt meningslöst med fördjupande utspel.
En fingervisning som telefonens appar ger skulle som jag skrev räcka.

Däremot framgår inte hur man lyssnar och hur man önskar mäta samt varför just via pc.

Använder nästan dagligen en 500kr dB-mätare från Clas, kalibrering utför jag själv.
Ska det göras mer krävande mätning har jag även en NTi XL2.

Permalänk
Medlem

Tack för svaren, verkar inte kunna mäta eftersom att jag lyssnar i hörlurar

Permalänk
Medlem
Skrivet av Qmobss:

Tack för svaren, verkar inte kunna mäta eftersom att jag lyssnar i hörlurar

Klart du kan, ladda ner valfri föreslagen app, håll telefonen så nära hörluren du kan, mät.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Qmobss:

Tack för svaren, verkar inte kunna mäta eftersom att jag lyssnar i hörlurar

Vilka hörlurar har du, vilken förstärkare, vilken känslighet är det på membran, öppna/stängda kåpor, ... finns många parametrar som kan hjälpa, men svårt utan mer information.

Enligt bilden nedan är en gräsklippare på ca 90db när du kör den, lite svårt att göra en absolut jämförelse såklart men gissar att du hört en vanlig gräsklippare ute. Prova köra lite gräsklipparljud på youtube och jämför kanske?

Permalänk
Medlem

Hörlurars känslighet brukar ligga vid 100 - 102 dB SPL vid 1 mW signaleffekt, det brukar anges för många lurar vad känsligheten ligger på - mätt på anslutningen (av högtalarmusslans anslutningar i fallet om lurarna är av BT-typ och inte har sladd ut) - hur mycket det sedan motsvarar i spänning i mV på sladden bestäms av dess angivna impedans[1].

Har man känsligheten och elementets impedans så kan man sedan räkna ut hur många mV signalen som matar behöver vara för att det skall motsvaras av tex. 100 dB SPL.

Om vi antar här 32 Ohm lurar och 100 dB SPL känslighet vid 1 mW så ger det spänningen U = (R *P)^0.5 = (32 *0.001 Watt)^0.5 = 0.178 Volt eller 178 mV RMS.

Om riktpunkten är 80 dB SPL vid lyssning så är det 20 dB lägre (dvs -20 dB) och med dB-räkning till spänningskvot = 10^((dBut-dBin)/20) = 10^(-20/20) = 0.1 - dvs spänningen skall vara 1/10-del av ovan räknad referensnivå för 100 dB SPL skall bli 80 dB SPL - dvs 0.178 Volt /10 = 0.0178 Volt eller 17.8 mV.

- dvs. när man spelar sin musik i hörlurarna och det inte får gå över 80 dB SPL bör inte signalen vara starkare än 17.8 mV i topp på resp stereokanal. - och många kommer att tycka att den nivån är rätt svagt...

På sådant sätt går det att räkna fram en ungefärlig ljudnivå _om_ man kan mäta signalnivån på respektive kanal med en hyffsad bra multimeter som dels kan mäta låg nivå på AC. minst på milliVolt-nivå, helst mikroVolt-nivå, mäter rätt på stort frekvensområde, helst uppemot 10 kHz (enklare multimetrar mäter bara rätt vid 50-60 Hz och kan börja visa mycket fel redan vid 1000 Hz) och om man skall mäta annat än med rena sinus-signaler (dvs. på spelad musik), att den också har true RMS.

Att mäta nivå rätt så måste man ha koll på hela kedjan och det är inte att bara mäta på mickingången och ansluten mick på en dator vilken som helst då du har en stor variabel som kallas mixer-ingång med olika inställningsmöjlighet och det kan bli vilka siffror som helst om det inte mäts in med en känd signal-källa med ett känt absolutvärde.

Det är däri skillet finns hos mättekniker i hur man minimerar felkällor, hur man kalibrerar, metoder att mäta indirekt om man inte kan mäta direkt etc.

Grejor kan vem som helst köpa, men för att mäta rätt så måste det finnas en viss kunnande bakom spakarna och också en känsla om det är rimligt eller inte då man kan åka på riktiga nitar om man bara tror doktrinmässigt vad en färdig program/app säger i värde - man litar aldrig på sådant innan man själv verifierat och ser att det ger samma värden.

Inom mätinstrument och mätvärlden så är det den kalibrerade kedjan och exaktheten från mätpunkten till visad värde med certifikat/papper som bevisar det som kostar pengar - därav en Brüel&Kjaer akustisk mätkedja från mick, mickförstärkare, processning och visning på display/dator kan kosta över 150 papp - med certifikat att felvisningen från helt tyst till kanske 140-150 dB SPL - från infraljud till +20000 Hz kanske ligger på under 1 dB. En stor kostnad är själva micken med individuellt upptagna diagram, i vilka riktningar etc.

Till detta tillkommer skickligheten hos mättekniker att sätta upp sakerna korrekt i ett rum med hänsyn taget till väggreflexer, kantdiffraktioner på objekt och rumsdetaljer etc. för att mäta rätt och där kan man lätt få avvikelser på mer än 3 dB även vid rätt noggrann uppsättning - och det dyra är inte längre instrumentkedjan för 150 papp utan använda akustiskt kontrollerade rum med definierad dämpning och eko-egenskaper och diffraktion av ljudet. Dom akustisk kontrollerade labbrummen är rätt dyra...

[1]
Obs! Impedansen är inte samma sak som mätvärdet du mäter upp med multimeterns Ohm-mätläge - impedans måste mätas med ton och i mätbrygga och impedans varierar kraftigt med frekvens och angiven impedans brukar anges vid typisk 1000 Hz som referensfrekvens för bredbandiga högtalarelement som hörlurs-element) - många program för högtalardesign kan med ljudkortet och några inköpta motstånd till hjälp ganska lätt bygga en brygga för att mäta en högtalares impedans och därmed också hörlurs impedans.