Kommer en sändande BT4-enhet dränera batteriet snabbare på en BT5-enhet?

Permalänk

Kommer en sändande BT4-enhet dränera batteriet snabbare på en BT5-enhet?

Om man har ett par hörlurar som är bluetooth 5 och en sändande enhet som är bluetooth 4, kommer då hörluren att "defaulta" ner till bluetooth 4 och dra mer ström, eller spelar det ingen roll?

Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av tandläkarstudenten:

Om man har ett par hörlurar som är bluetooth 5 och en sändande enhet som är bluetooth 4, kommer då hörluren att "defaulta" ner till bluetooth 4 och dra mer ström, eller spelar det ingen roll?

En gissning är att skillnaden i strömförbrukning hos BT kretsarna är försumbar i förhållande till den effekt som används av ljudkretsarna, du kan möjligen uppnå lite längre standby tid men används de så drar ljuddelen merparten av strömmen så skillnaden i drifttid lär vara mycket liten i det läget.