Permalänk
Medlem

MAID-arrayer

Jag har länge velat konstruera en MAID-array i och med att SSDer är alldeles utmärkta som fast-access/primärlagring och HDD som långtidssäker sekundärlagring. Det närmaste jag kommit det idag är RAIDZ med massvis med SSD-cache, men det uppfyller inte villkoret att det ska vara en MAID eftersom sekundärlagret (icke cache i ZFS) ligger online hela tiden.

För att vara en MAID fullt ut krävs att diskarna får ligga latenta och nedspunna mestadelen av tiden, men att de spinner upp och skriver ner inkommen data med ett förutbestämt intervall ex med ett par dagars mellanrum, eller spinner upp för att läsa in data som inte ligger i den primära delen eller för att sömlöst återställa data som blivit korrumperat av bitrot. Med andra ord, de ligger och vilar tills dess att de behövs till skillnad från RAID där de ligger online hela tiden. Det går att läsa lite mer om detta på Wikipedia

Detta koncept ligger alltså någonstans mellan bandstation, cold storage och en RAID. Fördelen är att datat finns tillgängligt på begäran även om det nu inte ligger i det primära lagret samtidigt som vinsten är lägre strömförbrukning och längre hållbarhet. Jag litar inte på SSDer som långtidslagring, därav känner jag att denna lösning är ett vinnande koncept.

Det bekymret jag stött på är att dokumentationen om och programvara kring MAID-arrayer är begränsat. Jag kan ha varit i fel hörn på Internet och letat så slänger upp en fråga här för att se om någon har mer att berätta.

Nu är jag visserligen inte ute efter att mata in hudratals diskar i ett rack, utan cirka 10st i en och samma server uppbackat med en rejäl primärlagring för att de inte ska behöva gå nästan någonting. Så någon, finns det något som kan hjälpa mig åstadkomma det jag vill?

Permalänk
Medlem

Det du vill åstadkomma är att alla diskar som kan snurra i en array, snurrar ner när de inte används?

hdparm -S 120 /dev/sda
hdparm -S 120 /dev/sdb
hdparm -S 120 /dev/sdc
hdparm -S 120 /dev/sdd
hdparm -S 120 /dev/sde
hdparm -S 120 /dev/sdf
hdparm -S 120 /dev/sdg
hdparm -S 120 /dev/sdh
hdparm -S 120 /dev/sdi
hdparm -S 120 /dev/sdj

10 min...

https://man7.org/linux/man-pages/man8/hdparm.8.html

alternativt

ataidle https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=ataidle+&apropos=0&...

smartctl https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=smartctl&format=htm...

Permalänk
Medlem

Med unraid eller snapraid och en cache känns det nog som du kan nå de funktioner du söker?