VBS script kan inte installeras via Intune Azure.

Permalänk
Medlem

VBS script kan inte installeras via Intune Azure.

Hej!

undrar om någon hövlig person kan hjälpa mig med detta...

Det är nämligen så att jag har fått en uppgift via jobbet där jag har noll koll på hur detta skript ska se ut.
För att sammanfatta det lite grann så är det en programvara som heter M-Files som företaget skall få in till Intune. Att få programmet att installeras via intune är inga problem i sig,men det är tillhörande server inställningar via ett VBS skript som den misslyckas med.

Jag har wrappat VBS scriptet via Intunewin utility+ tillhörande Reg fil som behövs. så den är körbar sedan. .Det som händer därefter är att jag publicerat den i intune men får upp att installationen misslyckades.

Min kollega nämnde att man måste skapa en install.cmd som innehåller commando för att köra vbs.
Och att det sedan ska vara en batfil.

Sedan skapa install.cmd install.vbs
och när jag wrappar den i intune win ska den kunna peka på cmd setup filen.

Är det någon därute som har gjort detta och skulle kunna punkta en övertydlig lista på alla steg jag skall göra( tex var i skriptet allt ska ligga osv)

oerhört tacksam för hjälp!

scriptet jag kör ser ut som följer:

Option Explicit
Dim wshShell,strRun,strSrdir,wshProcEnv,strTemp,strmsi,strmst,strRegeditFile,strRunMSI,strRunRegedit

strmsi = "M-Files_Online_x64_eng_22_5_11436_3_EV.msi"
strRegeditFile = "VaultSettings_Windows.reg"

Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set wshProcEnv = wshShell.Environment("Process")
strTemp = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%TEMP%")

wshProcEnv("SEE_MASK_NOZONECHECKS") = 1

strSrdir = Left(Wscript.ScriptFullName,InStrRev(Wscript.ScriptFullName,"\",-1,1)-1)

strRunMSI = "msiexec.exe /i " & """" & strSrdir & "\" & strmsi & """" & " ALLUSERS=1 REBOOT=""ReallySuppress"" RebootYesNo=""No""" & " /qb!-"
strRunRegedit = "regedit.exe /S " & """" & strSrdir & "\" & strRegeditFile & """"

wshShell.Run strRunRegedit,1,True
wshShell.Run strRunMSI,1,True

WScript.Quit(0)

Permalänk
Medlem

Missförstår jag dig kanske:

Du har en msi som du kan installera?
Du behöver få en reg-fil att köras för att få rätt inställningar?

Du kan köra powershell som en win32-app med dina regfixar, då kan du också göra detectionregler för att se att det fungerar som tänkt.

Men som sagt, jag kanske missförstår.

Permalänk
Medlem

Nejdå de stämmer!

- Har en färdig MSI med M-files som jag jag hämtat via deras websida.Den i sig kan wrappas och tryckas in i intune utan bekymmer.
- VBSen är wrappad med och är körbar och fungerar lokalt på min dator att installera och då får jag Regfilen med som de är tänkt . Problemet är att Intune ( och själva appen) inte kan slutföra installationen på företagsdatorn. Att installationen misslyckades med "error 0x800700c1"

För att förtydliga så fungerar hela förfarandet på med egna maskin . Så jag börjar undra om det är något med att VBSer inte är körbara via intune på något sätt och att man behöver skapa en Batfil?

Permalänk
Medlem

https://nathanblasac.com/deploy-vbscript-package-wrappers-or-...

Är det liknande detta du vill göra?
Problemet ör är ju att du genom din vbs anropar din msi och regfil? Var ett tag sen jag satt med paketering i intune så du får ursäkta om jag ställer konstiga frågor

Permalänk
Medlem

Jag kan absolut inget om Intune, men är det här ens svårt att googla på?

Vanilla Intune verkar inte kunna köra några andra script än PowerShell. VBScriptet verkar inte tillföra så mycket mer än att sätta någon miljövariabel när MSI-filen kör och sedan köra in registerfilen. Det bör rimligen vara enkelt att återimplementera den funktionaliteten i PowerShell om man tycker det verkar enklare än att mecka med "Prep Tool".

Såg att jag var tvåa på denna

Här är en instruktion för att packa ett installationspaket baserat på VBScript. Det enda som inte framgår exakt är hur man ska köra "Prep Tool", men gissningsvis är det bara att följa standardinstruktionen från Microsoft.

Om du moddar VBScriptet och/eller .cmd-filen till att logga fel till lämpligt ställe bör du kunna se vad som går fel (och avgöra om respektive fil ens startar).