Nybörjare med VNC-problem på Raspberry Pi OS

Permalänk
Medlem

Nybörjare med VNC-problem på Raspberry Pi OS

Hej,

Jag håller på att konfigurera en RPi4B som en torrentbox med Wireguard + Mullvad VPN + qBittorrent på så sätt att enbart torrentklientens trafik går igenom Wireguard-tunneln och jag kan komma åt Pi:n från det lokala nätverket med SSH och RealVNC samt RealVNC's Cloud Connection-funktion.

Allt detta körs i huvudlöst läge.

Jag använde mig av denna guide:
https://www.aaflalo.me/2019/08/wireguard-and-torrent-on-linux...

För att se till att allting kommer igång vid omstart så skrev jag detta shell-skript som körs efter boot:

#!/bin/bash # Creating the vpn network namespace sudo ip netns add vpn # create the interface sudo ip link add v-eth1 type veth peer name v-peer1 # add the v-peer1 to the namespace vpn sudo ip link set v-peer1 netns vpn # set IP to the interface in root namespace sudo ip addr add 10.200.1.1/24 dev v-eth1 # make the interface active sudo ip link set v-eth1 up # add ip to the interface in the vpn namespace with a corresponding netmask. sudo ip netns exec vpn ip addr add 10.200.1.2/24 dev v-peer1 # make the interface active sudo ip -n vpn link set v-peer1 up # add a loopback interface in vpn namespace sudo ip -n vpn link set lo up # make the traffic in vpn namespace go to root namespace through veth sudo ip -n vpn route add default via 10.200.1.1 # Enable IP forwarding sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward sudo echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf # Iptables # Flush forward rules, policy DROP by default. sudo iptables -P FORWARD DROP sudo iptables -F FORWARD # Flush nat rules. sudo iptables -t nat -F # Enable masquerading of 10.200.1.0. sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.200.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE # Allow forwarding between eth0 and v-eth1. sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o v-eth1 -j ACCEPT sudo iptables -A FORWARD -o eth0 -i v-eth1 -j ACCEPT # Allow all output traffic sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT # DNS Configuration sudo mkdir -p /etc/netns/vpn sudo echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/netns/vpn/resolv.conf sudo echo "nameserver 1.0.0.1" >> /etc/netns/vpn/resolv.conf # Run Wireguard and start qBittorrent sudo ip netns exec vpn wg-quick up NAME_OF_CONFIG_FILE && sudo ip netns exec vpn runuser $USER -c "qbittorrent" # Change resolv.conf to use local network's DNS (192.168.0.1) sudo echo "nameserver 192.168.0.1" >> /etc/resolv.conf

Skriptet ovan gör att jag har SSH och VNC-åtkomst via det lokala nätverket men inte VNC-åtkomst via molnet, varför fattar jag inte riktigt.
Torrenttrafiken dirigeras korrekt om jag testar med detta verktyg:
https://torguard.net/checkmytorrentipaddress.php

Nedan är även en bild på vad RealVNC Server visar (enbart den översta adressen är den korrekt på det lokala nätverket, den är även reserverad från routern):

Vad kan jag göra för att se till så att molnkopplingen fungerar?

Permalänk
Avstängd

Fel 1) Sudo fungerar inte som du tror att det gör och alla andra. sudo kan köras som en annan user, i linux handlar permissions om grupper som i /etc/groups jag har ingen aning varför du har moddat scriptet till det du har gjort.

Skall du köra sudo så använd subshell om du inte känner till Kapitel 21, avancerat så skippa det tills du kan brunden

Du använder sudo fel. Hade du slutat ändra script som fungerar genom att lägga till sudo i andras script så hade det fungerat. Så är det.

Se här - Prova runt lite, när du kan det så har du mindre problem i framtiden:

Återigen, vem det än är som har sagft åt dig att använda sudo på det viset har lurat dig och mig lurar du inte för originalet ser bra ut men ditt ser inte bra ut. Du har lagt till sudo, ta bort och prova igen. Fungerade det inte utan sudo så fungerar det inte med sudo, sudo är inte lösningen. Lösningen finner man här.

Notera "group ID" i topic, jämför sedan med sudo där det bara är user.

Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

Fel 1) Sudo fungerar inte som du tror att det gör.
) Skall du köra sudo så använd subshell om du inte känner till Kapitel 21, avancerat så skippa det tills du kan brunden

Svar: Sudo kan ej echoa på det viset bakom en användare.

https://i.imgur.com/h6Q9qW2.png

Fel 2) Du har ingen INPUT i din chain och jag vet inte hur du har det i din setup det kan vara felet.

Vad blir error meddelandet? Skriv "bash -x scriptetsnamn.sh"

pi@raspberrypi:~ $ bash -x torrent_box.sh + sudo ip netns add vpn Cannot create namespace file "/run/netns/vpn": File exists + sudo ip link add v-eth1 type veth peer name v-peer1 RTNETLINK answers: File exists + sudo ip link set v-peer1 netns vpn Cannot find device "v-peer1" + sudo ip addr add 10.200.1.1/24 dev v-eth1 RTNETLINK answers: File exists + sudo ip link set v-eth1 up + sudo ip netns exec vpn ip addr add 10.200.1.2/24 dev v-peer1 RTNETLINK answers: File exists + sudo ip -n vpn link set v-peer1 up + sudo ip -n vpn link set lo up + sudo ip -n vpn route add default via 10.200.1.1 RTNETLINK answers: File exists + sudo echo 1 torrent_box.sh: line 31: /proc/sys/net/ipv4/ip_forward: Permission denied + sudo echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' torrent_box.sh: line 32: /etc/sysctl.conf: Permission denied + sudo iptables -P FORWARD DROP + sudo iptables -F FORWARD + sudo iptables -t nat -F + sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.200.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE + sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o v-eth1 -j ACCEPT + sudo iptables -A FORWARD -o eth0 -i v-eth1 -j ACCEPT + sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT + sudo mkdir -p /etc/netns/vpn + sudo echo 'nameserver 1.1.1.1' torrent_box.sh: line 54: /etc/netns/vpn/resolv.conf: Permission denied + sudo echo 'nameserver 1.0.0.1' torrent_box.sh: line 55: /etc/netns/vpn/resolv.conf: Permission denied + sudo ip netns exec vpn wg-quick up /home/pi/chzr402-camt102.conf Warning: `/home/pi/chzr402-camt102.conf' is world accessible wg-quick: `chzr402-camt102' already exists + sudo echo 'nameserver 192.168.0.1' torrent_box.sh: line 61: /etc/resolv.conf: Permission denied

Jag vet att allt detta är ganska avancerat; men om jag ska kunna lära mig något så måste feedbacken jag får vara nybörjarvänlig.
Som skrivet i trådens rubrik så är jag ingen Linux-expert eller nätverksexpert men gör ändå mitt bästa för att försöka förstå.

Om jag låter besvärlig ber jag om ursäkt; det betyder inte att jag är ovillig att lära mig. Jag hoppas att ni kan förstå det.

Min setup använder sig av sektion 5.2.2 i denna guide för att start shell-skriptet:
https://github.com/thagrol/Guides/blob/main/boot.pdf

Permalänk
Avstängd
Skrivet av Apollo11:

pi@raspberrypi:~ $ bash -x torrent_box.sh + sudo ip netns add vpn Cannot create namespace file "/run/netns/vpn": File exists + sudo ip link add v-eth1 type veth peer name v-peer1 RTNETLINK answers: File exists + sudo ip link set v-peer1 netns vpn Cannot find device "v-peer1" + sudo ip addr add 10.200.1.1/24 dev v-eth1 RTNETLINK answers: File exists + sudo ip link set v-eth1 up + sudo ip netns exec vpn ip addr add 10.200.1.2/24 dev v-peer1 RTNETLINK answers: File exists + sudo ip -n vpn link set v-peer1 up + sudo ip -n vpn link set lo up + sudo ip -n vpn route add default via 10.200.1.1 RTNETLINK answers: File exists + sudo echo 1 torrent_box.sh: line 31: /proc/sys/net/ipv4/ip_forward: Permission denied + sudo echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' torrent_box.sh: line 32: /etc/sysctl.conf: Permission denied + sudo iptables -P FORWARD DROP + sudo iptables -F FORWARD + sudo iptables -t nat -F + sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.200.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE + sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o v-eth1 -j ACCEPT + sudo iptables -A FORWARD -o eth0 -i v-eth1 -j ACCEPT + sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT + sudo mkdir -p /etc/netns/vpn + sudo echo 'nameserver 1.1.1.1' torrent_box.sh: line 54: /etc/netns/vpn/resolv.conf: Permission denied + sudo echo 'nameserver 1.0.0.1' torrent_box.sh: line 55: /etc/netns/vpn/resolv.conf: Permission denied + sudo ip netns exec vpn wg-quick up /home/pi/chzr402-camt102.conf Warning: `/home/pi/chzr402-camt102.conf' is world accessible wg-quick: `chzr402-camt102' already exists + sudo echo 'nameserver 192.168.0.1' torrent_box.sh: line 61: /etc/resolv.conf: Permission denied

Jag vet att allt detta är ganska avancerat; men om jag ska kunna lära mig något så måste feedbacken jag får vara nybörjarvänlig.

Som skrivet i trådens rubrik så är jag ingen Linux-expert eller nätverksexpert men gör ändå mitt bästa för att försöka förstå.

Om jag låter besvärlig ber jag om ursäkt; det betyder inte att jag är ovillig att lära mig. Jag hoppas att ni kan förstå det.

Jag sa ju vad felet var. Exakt på pricken sa jag vad felet var, ta bort sudo. Vill du lära dig så får du lyssna på den som kan.

ta bort sudo .. Jag kan inte skriva det tydligare. När du gjort det, så kan du skriva "sudo bash -x scriptnamnet.sh"

Skriv output igen så vi ser att det blir rätt. Jag hjälper dig gärna men bara om du tror på vad jag säger annars är det meningslöst.

Permalänk
Avstängd
Skrivet av Apollo11:

Nu ser skriptet ut så här, jag tror jag gjort rätt nu:

pi@raspberrypi:~ $ cat torrent_box.sh #!/bin/bash # Creating the vpn network namespace ip netns add vpn # create the interface ip link add v-eth1 type veth peer name v-peer1 # add the v-peer1 to the namespace vpn ip link set v-peer1 netns vpn # set IP to the interface in root namespace ip addr add 10.200.1.1/24 dev v-eth1 # make the interface active ip link set v-eth1 up # add ip to the interface in the vpn namespace with a corresponding netmask. ip netns exec vpn ip addr add 10.200.1.2/24 dev v-peer1 # make the interface active ip -n vpn link set v-peer1 up # add a loopback interface in vpn namespace ip -n vpn link set lo up # make the traffic in vpn namespace go to root namespace through veth ip -n vpn route add default via 10.200.1.1 # Enable IP forwarding echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf # Iptables # Flush forward rules, policy DROP by default. iptables -P FORWARD DROP iptables -F FORWARD # Flush nat rules. iptables -t nat -F # Enable masquerading of 10.200.1.0. iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.200.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE # Allow forwarding between eth0 and v-eth1. iptables -A FORWARD -i eth0 -o v-eth1 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -o eth0 -i v-eth1 -j ACCEPT # Allow all output traffic iptables -P OUTPUT ACCEPT # DNS Configuration mkdir -p /etc/netns/vpn echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/netns/vpn/resolv.conf echo "nameserver 1.0.0.1" >> /etc/netns/vpn/resolv.conf # Run Wireguard and start qBittorrent ip netns exec vpn wg-quick up /home/pi/chzr402-camt102.conf && sudo ip netns exec vpn runuser $USER -c "qbittorrent" # Change resolv.conf to use local network's DNS (192.168.0.1) echo "nameserver 192.168.0.1" >> /etc/resolv.conf

Nu är det perfekt.

Skriv nu :

sudo -s bash -x scriptet.sh

Vad hände nu?

Permalänk
Medlem

pi@raspberrypi:~ $ sudo -s root@raspberrypi:/home/pi# bash -x torrent_box.sh + ip netns add vpn Cannot create namespace file "/run/netns/vpn": File exists + ip link add v-eth1 type veth peer name v-peer1 RTNETLINK answers: File exists + ip link set v-peer1 netns vpn Cannot find device "v-peer1" + ip addr add 10.200.1.1/24 dev v-eth1 RTNETLINK answers: File exists + ip link set v-eth1 up + ip netns exec vpn ip addr add 10.200.1.2/24 dev v-peer1 RTNETLINK answers: File exists + ip -n vpn link set v-peer1 up + ip -n vpn link set lo up + ip -n vpn route add default via 10.200.1.1 RTNETLINK answers: File exists + echo 1 + echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' + iptables -P FORWARD DROP + iptables -F FORWARD + iptables -t nat -F + iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.200.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE + iptables -A FORWARD -i eth0 -o v-eth1 -j ACCEPT + iptables -A FORWARD -o eth0 -i v-eth1 -j ACCEPT + iptables -P OUTPUT ACCEPT + mkdir -p /etc/netns/vpn + echo 'nameserver 1.1.1.1' + echo 'nameserver 1.0.0.1' + ip netns exec vpn wg-quick up /home/pi/chzr402-camt102.conf Warning: `/home/pi/chzr402-camt102.conf' is world accessible wg-quick: `chzr402-camt102' already exists + echo 'nameserver 192.168.0.1' root@raspberrypi:/home/pi#

Permalänk
Avstängd

Grattis. Testa nu det du ville göra.

Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

Testar nu med att reboota Pi:n, om det inte fungerar har jag en skärm redo att koppla in. Återkommer snart.

Permalänk
Avstängd
Skrivet av Apollo11:

Testar nu med att reboota Pi:n, om det inte fungerar har jag en skärm redo att koppla in. Återkommer snart.

Ja gör det, annars får vi kolla vidare. Scriptet fungerade nu i alla fall.

Permalänk
Avstängd

Jag vet inte exakt vad du gör men du behöver nog inte starta om raspberrypin men ja, det funkar det med.

Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

Ja gör det, annars får vi kolla vidare. Scriptet fungerade nu i alla fall.

Omstarten i sig gick bra, kan fortfarande koppla upp mig mot den över lokal VNC-koppling. Problemet nu är att qBittorrent inte startade.

Permalänk
Avstängd
Skrivet av Apollo11:

Omstarten i sig gick bra, kan fortfarande koppla upp mig mot den över lokal VNC-koppling. Problemet nu är att qBittorrent inte startade.

Okej, men det som handlade om det första scriptet är det OK nu? Alltså jag vet inte exakt vad du gör men det som provade nyss.

Det fungerade efter boot och så allt klart där eller? Jag tar en sak i taget alltså.

Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

Okej, men det som handlade om det första scriptet är det OK nu? Alltså jag vet inte exakt vad du gör men det som provade nyss.

Det fungerade efter boot och så allt klart där eller?

Jag testade nu att köra skriptet manuellt och fick detta tillbaka:

pi@raspberrypi:~ $ ./torrent_box.sh mkdir /run/netns failed: Permission denied RTNETLINK answers: Operation not permitted Error: argument "vpn" is wrong: Invalid "netns" value Cannot find device "v-eth1" Cannot find device "v-eth1" Cannot open network namespace "vpn": No such file or directory Cannot open network namespace "vpn": No such file or directory Cannot open network namespace "vpn": No such file or directory Cannot open network namespace "vpn": No such file or directory ./torrent_box.sh: line 31: /proc/sys/net/ipv4/ip_forward: Permission denied ./torrent_box.sh: line 32: /etc/sysctl.conf: Permission denied iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) ./torrent_box.sh: line 54: /etc/netns/vpn/resolv.conf: Permission denied ./torrent_box.sh: line 55: /etc/netns/vpn/resolv.conf: Permission denied Cannot open network namespace "vpn": No such file or directory ./torrent_box.sh: line 61: /etc/resolv.conf: Permission denied

Permalänk
Avstängd
Skrivet av Apollo11:

Jag testade nu att köra skriptet manuellt och fick detta tillbaka:

pi@raspberrypi:~ $ ./torrent_box.sh mkdir /run/netns failed: Permission denied RTNETLINK answers: Operation not permitted Error: argument "vpn" is wrong: Invalid "netns" value Cannot find device "v-eth1" Cannot find device "v-eth1" Cannot open network namespace "vpn": No such file or directory Cannot open network namespace "vpn": No such file or directory Cannot open network namespace "vpn": No such file or directory Cannot open network namespace "vpn": No such file or directory ./torrent_box.sh: line 31: /proc/sys/net/ipv4/ip_forward: Permission denied ./torrent_box.sh: line 32: /etc/sysctl.conf: Permission denied iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) iptables v1.8.7 (nf_tables): Could not fetch rule set generation id: Permission denied (you must be root) ./torrent_box.sh: line 54: /etc/netns/vpn/resolv.conf: Permission denied ./torrent_box.sh: line 55: /etc/netns/vpn/resolv.conf: Permission denied Cannot open network namespace "vpn": No such file or directory ./torrent_box.sh: line 61: /etc/resolv.conf: Permission denied

Fel:

Citat:

you must be root

Fix:

sudo -s ./torrent_box.sh

Vill du att torrent_box.sh skall starta automatiskt vid start? Dela vad som finns i jden så är det lättare att se.

Permalänk
Avstängd

Alltså är detta vad vad du vill:

1) Starta wireguard
2) Starta qbittorrent

Vid start?

Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

Fel:

Fix:

sudo -s ./torrent_box.sh

Vill du att torrent_box.sh skall starta automatiskt vid start? Dela vad som finns i jden så är det lättare att se.

OK, det fungerade.

Permalänk
Avstängd
Skrivet av Apollo11:

OK, det fungerade.

Bra.

Du gör det väldigt komplicerat. Vänta lite.

nmcli connection import type wireguard file "/path/to/wg0.conf" qbittorrent --webui-port=8080 &

Hade räckt med networkmanager för wireguard. Men bra, det funkar så high five man!

Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

Alltså är detta vad vad du vill:

1) Starta wireguard
2) Starta qbittorrent

Vid start?

Ja, så att enbart qBittorrent's trafik går igenom wireguard vilket förhoppningsvis borde tillåta att RealVNC och SSH ger mig åtkomst utan skärm inkopplad.

I långa loppet vill jag få RealVNC's molnkoppling att fungera också så att jag kan nå min torrentlåda när jag inte är hemma.

Permalänk
Avstängd
Skrivet av Apollo11:

Ja, så att enbart qBittorrent's trafik går igenom wireguard vilket förhoppningsvis borde tillåta att RealVNC och SSH ger mig åtkomst utan skärm inkopplad.

I långa loppet vill jag få RealVNC's molnkoppling att fungera också så att jag kan nå min torrentlåda när jag inte är hemma.

Jag förstår, det låter som en trevlig setup. Du har kommit halvägs nu, tveka inte på fråga igen om du fastnar.

Jag kan säkert låta dryg men det är för att jag vet exakt vad felet är för tillfället och fixade du inte som jag sa första gången då får jag säga det igen fast lite tydligasre och då blir jag väldigt specifik och rak på sak men jag är inte så hård annars så ta det inte så personligkt jag vet hur det är att vara nybörjare såklart jag har också varit där det har vi alla, det är så många är i Linux världen det kommer du märka i framtiden. Man lär sig vilka man kan lita på och inte.

Men ett tips Apollo, använd inte sudo ... Logga istället in som root. Det är viktigt för det är någonting 90% använder fel och det var felet denna gången med. Hade du INTE använt sudo och skrivit sudo -s som byter användare till root så hade ditt script funkat utan mig.

// wuseman

Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

Jag förstår, det låter som en trevlig setup. Du har kommit halvägs nu, tveka inte på fråga igen om du fastnar.

Ok, hur ser jag till så att skriptet startar wireguard & qbittorrent i den virtuella desktopen (utan permissions-problemet från tidigare) samt undviker att jag enbart har access över det lokala nätverket?

Permalänk
Avstängd
Skrivet av Apollo11:

Ok, hur ser jag till så att skriptet startar wireguard & qbittorrent i den virtuella desktopen (utan permissions-problemet från tidigare) samt undviker att jag enbart har access över det lokala nätverket?

Bra frågor. Jag undrade faktiskt undra om hen kommer fråga för problemet kommer vara samma nästa gång.

Du gör exakt samma sak som du har gjort tidigare fast när du är under användare root.

Gör så här:

Skriv

sudo -s passwd root

Och skriv in lösenordet, varje gång du får någonting som blir permiission denied så loggar du in som root och kör det, såhär:

login root ./scriptet.sh

För att starta det som root om du får permission denied, så gör du exkat samma sak som du har gjort för att starta det som din användare men din användare får inte använda iptables m.m för det kräver en högre behölrighet förstår du, det är så linux är uppbygt från grund. Sist jag hjälpte dig så hade du samma problem, du löser allt detta om du lär dig skillnaden på "root" och en vanlig "användare".. I linux är inte en vanlig användare "Administratör" som i windows, utan en "home användare typ."

Men hur startar du scriptet nu vid boot undrar jag så jag kan hjälpa dig för jag vet inte hur du gör nu?

+
Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

Bra frågor. Jag undrade faktiskt undra om hen kommer fråga för problemet kommer vara samma nästa gång.

Du gör exakt samma sak som du har gjort tidigare fast när du är under användare root.

Gör så här:

Skriv

sudo -s passwd root

Och skriv in lösenordet, varje gång du får någonting som blir permiission denied så loggar du in som root och kör det, såhär:

login root ./scriptet.sh

För att starta det som root om du får permission denied, så gör du exkat samma sak som du har gjort för att starta det som din användare. Men hur startar du scriptet nu vid boot undrar jag?

Med denna .desktop-fil:

pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /home/pi/.config/autostart/torrent_box.desktop [Desktop Entry] Type=Application Exec=/home/pi/./torrent_box.sh

Permalänk
Avstängd
Skrivet av Apollo11:

Med denna .desktop-fil:

pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /home/pi/.config/autostart/torrent_box.desktop [Desktop Entry] Type=Application Exec=/home/pi/./torrent_box.sh

mhm mhm... Det är din vanliga användares konfigurations maapp. Flytta den till roots konfigurations mapp. Den ligger i /root

"/home/pi/.config"

Såhär:

login root mkdir -p /root/.config/autostart/ mv -v /home/pi/.config/autostart/torrent_box.desktop /root/.config/autostart/ reboot

Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

mhm mhm... Det är din vanliga användares konfigurations maapp. Flytta den till roots konfigurations mapp. Den ligger i /root

"/home/pi/.config"

Såhär:

login root mkdir -p /root/.config/autostart/ mv -v /home/pi/.config/autostart/torrent_box.desktop /root/.config/autostart/ reboot

Startar om nu...

Permalänk
Avstängd
Skrivet av Apollo11:

Startar om nu...

Bra.

Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

Jag måste ha gjort något fel, jag kommer in igen men varken wireguard eller qbittorrent startade. Försöker igen.

Permalänk
Avstängd

ls /root/.config/autostart/

sudo ls går med bra om du loggar in som pi. sudo funkar bättre direkt i terminalen men inte i script.

Ser du filen där? Vad menar du med inte kommer in, på användaren? Prova logga in som root eller pi.

Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

ls /root/.config/autostart/

sudo ls går med bra om du loggar in som pi. sudo funkar bättre direkt i terminalen men inte i script.

Ser du filen där? Vad menar du med inte kommer in, på användaren? Prova logga in som root eller pi.

pi@raspberrypi:~ $ sudo ls /root/.config/autostart/ torrent_box.desktop

Permalänk
Avstängd
Permalänk
Medlem
Skrivet av wuseman:

Okej okej, jag fattar jag visste inte det. Vi får flytta tillbaka filen till den förra mappen för displayen startar på fel användare.

Kolla om du har crontab på din rpi.

command -v cronie
command -v crontab

Prova båda? Fick du något svar? Det är bara för jag skall kolla om du har saker installerat.

Efter du gjort ovan så gör som förut, flytta till baka den filern bara och starta om

login root mv -v /root/.config/autostart/torrent_box.desktop /home/pi/.config/autostart/ reboot

Har du

pi@raspberrypi:~ $ command -v cronie pi@raspberrypi:~ $ command -v crontab /usr/bin/crontab

pi@raspberrypi:~ $ login root login: Cannot possibly work without effective root