Permalänk
Medlem

Vad har hänt med VSC 1.78.2?

Kör visual Studio Code och senast versionen (code_1.78.2-1683731010_amd64.deb) uppför sig jättemärkligt.

Det går inte att klicka på kugghjulet och få fram en meny, det går heller inte att installera teman.
Det går att installera live-servern men den går inte att starta och referenser till MDN på HTML och CSS händer ingenting.

Felet förekommer inte i den tidigare versionen code_1.74.3-1673284829_amd64.deb

En detalj som jag la märke till i inställningarna är att den nyare har ett tomt val default medan den äldre inte har något val som är blankt.

inställningen är Editor: Go to Location: Alternative reference Command.

Har letat igenom buggar och internet men inte hittat något matnyttigt.

Har provat instalera om VSC och tömma kvarvarande kataloger men samma fel uppstår.

Någon som har en nys om vad det här är?

System:
Kernel: 5.15.0-73-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0 Desktop: Cinnamon 5.6.8
tk: GTK 3.24.33 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
Type: Desktop System: ASUS product: N/A v: N/A serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO v: Rev X.0x serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: 4402 date: 02/03/2023
CPU:
Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 5800X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3 rev: 2 cache:
L1: 512 KiB L2: 4 MiB L3: 32 MiB
Speed (MHz): avg: 3109 high: 4067 min/max: 2200/3800 boost: enabled cores: 1: 2889 2: 2922
3: 2874 4: 2869 5: 2869 6: 3616 7: 4067 8: 2874 9: 2861 10: 3194 11: 2872 12: 2868 13: 2870
14: 3593 15: 3644 16: 2874 bogomips: 121373
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
Device-1: AMD Lexa PRO [Radeon 540/540X/550/550X / RX 540X/550/550X] vendor: Gigabyte
driver: amdgpu v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 8 ports: active: DP-1
empty: DVI-D-1,HDMI-A-1 bus-ID: 0a:00.0 chip-ID: 1002:699f
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 2560x1600 s-dpi: 96
Monitor-1: DisplayPort-0 mapped: DP-1 model: NEC PA301W res: 2560x1600 dpi: 101
diag: 756mm (29.7")
OpenGL:
renderer: AMD Radeon RX 550 / 550 Series (polaris12 LLVM 15.0.7 DRM 3.42 5.15.0-73-generic)
v: 4.6 Mesa 22.2.5 direct render: Yes
Audio:
Device-1: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / 560/560X] vendor: Gigabyte
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 8 bus-ID: 0a:00.1 chip-ID: 1002:aae0
Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: 0d:00.4 chip-ID: 1022:1487
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-73-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 5 GT/s
lanes: 1 port: e000 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8125
IF: enp4s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel I211 Gigabit Network vendor: ASUSTeK driver: igb v: kernel pcie:
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 8086:1539
IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-3: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel pcie: speed: 5 GT/s lanes: 1
bus-ID: 06:00.0 chip-ID: 8086:2723
IF: wlp6s0 state: down mac: <filter>
Device-4: Aquantia AQC107 NBase-T/IEEE 802.3bz Ethernet [AQtion] vendor: ASUSTeK
driver: atlantic v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 4 port: N/A bus-ID: 0b:00.0
chip-ID: 1d6a:d107
IF: enp11s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-6:3 chip-ID: 8087:0029
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 3.0 lmp-v: 5.2
sub-v: 237e
Drives:
Local Storage: total: 58.77 TiB used: 2.17 TiB (3.7%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 960 PRO 512GB size: 476.94 GiB speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 serial: <filter> temp: 39.9 C
ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 2TB size: 1.86 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-3: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 2TB size: 1.86 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-4: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST10000NE0008-2PL103 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-5: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST10000NE0004-1ZF101 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-6: /dev/sde vendor: Seagate model: ST10000NE0004-1ZF101 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-7: /dev/sdf vendor: Seagate model: ST10000NE0004-1ZF101 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-8: /dev/sdg vendor: Seagate model: ST10000NE0004-1ZF101 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter>
ID-9: /dev/sdh vendor: Seagate model: ST10000NE0004-1ZF101 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s
serial: <filter>
Partition:
ID-1: / size: 128 GiB used: 11.49 GiB (9.0%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /boot size: 3.86 GiB used: 558.7 MiB (14.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
ID-3: /boot/efi size: 126 MiB used: 6 MiB (4.8%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1
ID-4: /home size: 3.73 TiB used: 2.15 TiB (57.7%) fs: btrfs dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 64 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p5
Sensors:
System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 46.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1392
Repos:
Packages: apt: 2209
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb https: //ftp.acc.umu.se/mirror/linuxmint.com/packages vera main upstream import backport
2: deb http: //ftp.lysator.liu.se/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
3: deb http: //ftp.lysator.liu.se/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //ftp.lysator.liu.se/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/vscode.list
1: deb [arch="amd64,arm64,armhf"] http: //packages.microsoft.com/repos/code stable main
Info:
Processes: 458 Uptime: 7h 7m Memory: 62.71 GiB used: 4.12 GiB (6.6%) Init: systemd v: 249
runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 alt: 11/12 Client: Cinnamon v: 5.6.8 inxi: 3.3.13

Dold text
Visa signatur

Server: Fractal design Define 7 XL | AMD Ryzen 7 5800X 8/16 | ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO | 64GB Corsair @ 3000MHz | ASUS Radeon RX 460 2GB | Samsung 960 PRO 512 GB M.2 | 2x 2TB Samsung 850 PRO SSD | 6x Seagate Ironwolf Pro 10TB
WS: Phantex Entoo Elite | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16/32 | ASUS Zenith extreme | 128GB G.Skill @ 2400MHz | ASUS Radeon HD7970 | 3x 2TB Samsung 960PRO M.2 | 6x Seagate Ironwolf Pro 10 TB
NEC PA301W 30" @ 2560x1600 | Linux Mint 21.1 Cinnamon