Specitek och Återköp?

Permalänk

Specitek och Återköp?

Enligt Specitetk;s rgler och policy;s, så lämnas inget Återköp eller returrätt...
8. RETURRÄTT
Specitek lämnar ingen returrätt och accepterar inte återköp.

Men det är ju liksom Postorder.... Har för mig att man ska kunna skicka tillbaka om det är postorder, men man får stå för frakten själv...

En sak till:Returregler: (Företaget SKA stå för returen om varan är flaktig!!!)

14.2
Sedan kunden erhållit ett returnummer skall produkten återsändas till Specitek på kundens bekostnad. Produkterna skall packas ordentligt och originalemballage med samtliga tillbehör, till exempel kablage, drivrutiner och manualer, skall finns med. Produkterna får inte ha stöldmärkts och meddelanden får inte skrivas direkt på originalkartongen.

Kan man göra så här???? Lagtrots!!!! Var är ARN???

PS: Deras "kundservice" regler:
9. TEKNISK SUPPORT / ANVÄNDARSTÖD
9.1
Teknisk support och användarstöd ingår inte vid köp av produkter från Specitek. I mån av tid svarar Specitek, som en service till kunden, på frågor som helst bör ställas via e-post.
9.2
Specitek rekommenderar kunden att i första hand vända sig till respektive tillverkare eller annat bolags betalsupport.

Permalänk
Medlem

Enkelt, om du inte tycker att de är bra... vänd dig till någon annan handlare så slipper du fundera på det.

Permalänk
Medlem

då vet man ett ställe man absolut inte ska handla ifrån

Permalänk

Tja...

Bara undrade om DE verkligen FÅR göra så....

Permalänk
Medlem

Så vitt jag förstår så har du enligt konsumentlagen rätt till 14 dagars retur vid distansköp Och att det är säljaren som betalar frakten vid defekt produkt Så jag tycker du bör välja annan affär lr mejla dem

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Megadeath
Enkelt, om du inte tycker att de är bra... vänd dig till någon annan handlare så slipper du fundera på det.

Återförsäljare kan inte välja ut de delar av konsumentköpslagen som de tycker passar dem bra. Är det lag på något så är det lagen som gäller oavsett vilka klausuler säljaren har på sin hemsida.

Permalänk

Borde nästan meddela ARN om att de har massa felaktig info på deras sida......

Permalänk
Medlem

Ujuj.. specitek är precis av samma slag som "datorhandel.com". <jag menar inte datorbutiken.com<

Ur datorhandel.com's "returvillkor":
"Produkttillverkares servicepartner betalas av kunden. Returer utan returnummer återsänds utan åtgärd till kund. Retur på grund av ångerrätt godkänns ej, eftersom alla produkter beställs från distributören efter att kunden har gjort sin beställning på Datorhandel.Coms webshop."

Pff.... här har man försökt frångå ångerrätten på distans. näe sånna bolag tänker då inte jag sponsra någe mera.

Dom har mer, t.ex. dom betalar inte en spänn vid garanti-returer heller....

Jo... både specitek och datorhandel hänvisar till ett annat bolag "smartson".. med det namnet fattar man att dessa killar inte riktigt är med noterna. De har en slags frontfigur i vitt med "S" på tröjan... finns på båda siterna.... påminner lite om Alfred E. Neuman ur "MAD"

Jag har haft en 2-3 månaders process men datorhandel.com om ett grafikkort som aldrig kom.
Betalt förskott hade jag gjort...(mycket dumt med dessa skitbolag).
Med det i bagaget så skulle jag inte lita på specitek heller.

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Ritz
Återförsäljare kan inte välja ut de delar av konsumentköpslagen som de tycker passar dem bra. Är det lag på något så är det lagen som gäller oavsett vilka klausuler säljaren har på sin hemsida.

Då missförstod du vad jag menade.

Det jag menade är att om en butik, online eller inte har skumma regler på sin sida så varför inte satsa en hundrig eller två till på att köpa samma prylar från en med ett gott renommé.

Permalänk

Distansavtalslagen:
http://www.notisum.se/index2.asp?sTemplate=/template/index.as...
Se också:
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK...

Sen ska man ju orka läsa också....................

10 § När ett distansavtal har ingåtts skall näringsidkaren snarast därefter ge konsumenten en bekräftelse med den information som avses i 9 § första stycket 1-5. Gäller distansavtalet en vara skall informationen ges senast vid leveransen, om inte varan skall levereras till någon annan än konsumenten. Informationen skall ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om näringsidkaren redan tidigare har gett informationen i sådan form, behöver den inte ges på nytt, om inte annat följer av andra stycket.
Inom samma tid skall näringsidkaren alltid i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten ge denne information om
1. konsumentens ångerrätt enligt denna lag samt namn och adress till någon som ångerrätten kan utövas mot,
2. gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa klagomål,
3. förekommande garantier och service, och
4. villkoren för att säga upp avtalet för det fall att det gäller tills vidare eller för en längre tid än ett år.
Gäller distansavtalet en tjänst vars fullgörande sker med hjälp av ett medel för distanskommunikation, och utförs tjänsten vid ett enda tillfälle och faktureras av distributören av kommunikationsmedlet, behöver näringsidkaren bara ge konsumenten tillgång till gatuadressen till det verksamhetsställe dit konsumenten kan framställa klagomål.

När man läst igenom texten noggrant 4-5 gånger, så börjar man fatta att Specitek (och datorhandel) bryter mot lagen.........

Nån som antar uppdraget att maila ARN???

Permalänk
Hedersmedlem

vad jag vet så vänder de sig inte till privatpersoner där Distansavtalslagen
gäller.

Permalänk
Medlem

Om man läser deras köpvillkor lite längre än till punkt 8 står det så här:

13. REKLAMATION

13.1 Vid felaktig leverans, dvs. leverans av fel produkt, leverans av fel antal produkter eller leverans av skadade eller på annat sätt bristfälliga produkter, skall kunden, för att få åberopa att leveransen är felaktig, kontakta Specitek och reklamera inom de tider som anges i punkten 13.2.

13.2 Om kunden mottager en produkt i skadat skick eller med kvantitetsmässig brist skall felet reklameras omedelbart, dock senast inom tre dagar efter det att produkten mottagits om kunden skäligen borde ha upptäckt skadan genast. Övriga fel skall reklameras utan oskäligt uppehåll efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet och inte i något fall senare än 15 dagar från den dag produkten mottogs.

13.3 Reklamation skall i förekommande fall göras till Posten Logistik AB om felet uppkommit under transport.

13.4 Om reklamation inte skett skall produkten betraktas som godkänd av kunden.

14. FÖRFARANDE VID REKLAMATION OCH GARANTIANSPRÅK

14.1 Vid reklamation eller framställande av garantianspråk skall kunden kontakta Specitek för erhållande av ett returnummer, som är gällande under 14 dagar. Erhållande av returnummer innebär inte att Specitek accepterat att leveransen varit felaktig eller att Specitek anser att varan omfattas av tillverkarens garanti.

14.2 Sedan kunden erhållit ett returnummer skall produkten återsändas till Specitek på kundens bekostnad. Produkterna skall packas ordentligt och originalemballage med samtliga tillbehör, till exempel kablage, drivrutiner och manualer, skall finns med. Produkterna får inte ha stöldmärkts och meddelanden får inte skrivas direkt på originalkartongen.

14.3 Specitek mottager inte produkter som inte har ett returnummer eller om frakten inte har betalats av kunden.

14.4 Om Specitek vid kontroll av produkten finner att leveransen inte varit felaktig eller att garanti inte gäller för produkten återsänds den till kunden på dennes bekostnad. Specitek äger i detta fall rätt att debitera en felsökningsavgift om 500 kr inklusive mervärdesskatt och eventuella ytterligare kostnader som Specitek drabbats av.

14.5 Om varan är felaktig och om Specitek enligt dessa villkor svarar för felet eller om garanti gäller för produkten, avgör Specitek om produkten skall repareras, bytas ut mot en likvärdig eller krediteras till då gällande marknadspris.

15. ÅNGERRÄTT

15.1 Konsumenter har rätt att enligt lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal ångra ett köp genom att till Specitek lämna eller sända ett skriftligt meddelande om detta inom 14 dagar eller sju arbetsdagar från den dag konsumenten mottagit produkten eller en väsentlig del av denna. Då Specitek erhållit sådant meddelande från en konsument tilldelas denne ett returnummer.

15.2 Ångerrätten gäller enligt lagen bl.a. inte för produkter som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla; inte heller gäller ångerrätten för förseglade datorprogram samt förseglade ljud- och bildupptagningar då förseglingen brutits.

15.3 Konsumenten får enligt lagen utöva sin ångerrätt endast om den produkt som mottagits hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att för att ångerrätten skall kunna utövas får inte förseglingen till en programvara brytas; om förseglingen till en mjukvara som tillhör en hårdvara har brytits kan exempelvis ångerrätten inte utövas för mjukvaran eller hårdvaran. Ångerrätten kan inte heller utövas om en lasertoner eller en bläckpatron har monterats i en skivare.

15.4 Om en konsument vill utöva sin ångerrätt skall denne, sedan returnummer erhållits, lämna eller sända tillbaka produkten till Specitek på egen bekostnad med angivande av returnummer. Produkterna skall – för att ångerrätten inte skall gå förlorad - packas ordentligt och originalemballage med samtliga tillbehör, till exempel kablage, drivrutiner och manualer, skall finns med. Produkterna får inte ha stöldmärkts och meddelanden får inte skrivas direkt på originalkartongen.

15.5 Specitek betalar tillbaka vad kunden har erlagt till Specitek inom 30 dagar räknat från den dag Specitek tagit emot produkten.

Persoligen tycker inte jag att det ser ut som att de "bryter" mot någon lag. Men det hela är ju självklart en tolkningsfråga.

Permalänk

Men enligt 14.2
"Sedan kunden erhållit ett returnummer skall produkten återsändas till Specitek på kundens bekostnad"
DET är ett lagbrott, för om varan är trasig, så ska Företaget stå för kostnaden!!!!!!!!

Königstiger OUT!!!