Full sökväg till samba share

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Apr 2005

Full sökväg till samba share

vad är egentligen smb:// ? VIll ju inte vara helt förlamad till knapparna i ubuntu. måste ju finnas en "riktig" sökväg eller?

GOING HARDCORE ALLRIGHT?
bogomips : 1581.05

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppsala
Registrerad
Jul 2001

smb:// är för att visa att du operarar mot ett sambanätverk.
Du kan montera shares med smbmount till vanliga mountpoints.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Slottsbron
Registrerad
Jan 2002

mount -t smbfs //server/mapp /mapp

så bör man göra.. eller lägga med det i fstab / autofs för automatisk mountning

peter@server ~ $ uptime
22:26:14 up 30 days, 21:28, 4 users, load average: 21.77, 42.33, 26.94