Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Falun
Registrerad
Okt 2001

Problem med mysql

Hej, har nyss flyttat min server till en annan adress (gata, inte ip) så jag hade den avstängd i någon dag och nu när jag skulle starta den igen så verkar mysql ha fått något fel.

Jag har kört /etc/init.d/mysql stop för att verkligen veta att mysql är stoppat.
Sedan när jag försöker starta det med /etc/init.d/mysql start så får jag:

skorpion:/home/niclas# /etc/init.d/mysql start Starting MySQL database server: mysqld...failed. Please take a look at the syslog. /usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!

I /var/log/syslog står detta under samma tidperiod:

Aug 4 14:59:27 skorpion postfix/trivial-rewrite[3334]: fatal: mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf(0,100): table lookup problem Aug 4 14:59:28 skorpion postfix/smtpd[3186]: warning: premature end-of-input on private/rewrite socket while reading input attribute name Aug 4 14:59:28 skorpion postfix/smtpd[3186]: warning: problem talking to service rewrite: Success Aug 4 14:59:28 skorpion postfix/master[2610]: warning: process /usr/lib/postfix/trivial-rewrite pid 3334 exit status 1 Aug 4 14:59:28 skorpion postfix/master[2610]: warning: /usr/lib/postfix/trivial-rewrite: bad command startup -- throttling Aug 4 14:59:32 skorpion mysqld_safe[3382]: started Aug 4 14:59:33 skorpion mysqld[3386]: 050804 14:59:33 /usr/sbin/mysqld: unknown variable 'old_passwords=1' Aug 4 14:59:33 skorpion mysqld[3386]: Aug 4 14:59:33 skorpion mysqld_safe[3388]: ended Aug 4 14:59:39 skorpion /etc/init.d/mysql[3451]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in Aug 4 14:59:39 skorpion /etc/init.d/mysql[3451]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed Aug 4 14:59:39 skorpion /etc/init.d/mysql[3451]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' Aug 4 14:59:39 skorpion /etc/init.d/mysql[3451]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists! Aug 4 14:59:39 skorpion /etc/init.d/mysql[3451]:

I my.cnf s står det såhär angående old_password:

# For compatibility to other Debian packages that still use # libmysqlclient10 and libmysqlclient12. old_passwords = 1

Jag förstår inte vad jag skall göra för att lösa problemet.

MVH Niclas

Har bytt namn från: nulleman ~ Blogg: http://skorpion.se
MacBook Pro: 15.4' ~ 1.83GHz ~ 1512MB RAM ~ 80GB HDD
Medlem i signaturen blodtörstiga Appleanvändare

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2003

Om du kör

/etc/init.d/mysqld start

då?

EDIT: Skit i det, det här verkar ju snarare vara ett problem

Citat:

Aug 4 14:59:33 skorpion mysqld[3386]: 050804 14:59:33 /usr/sbin/mysqld: unknown variable 'old_passwords=1'

Brass knuckles and a 2x4

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Falun
Registrerad
Okt 2001

Okej, jag satte ett # framför old_password nu och nu startar mysql som det ska (tror jag)

Men detta fel kvarstår i syslog:

Aug 4 19:13:00 skorpion courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:217.209.133.50] Aug 4 19:13:00 skorpion authdaemond.mysql: failed to connect to mysql server (server=localhost, userid=admin) Aug 4 19:13:05 skorpion courierpop3login: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:217.209.133.50] Aug 4 19:13:05 skorpion courierpop3login: LOGOUT, ip=[::ffff:217.209.133.50] Aug 4 19:13:21 skorpion imaplogin: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 4 19:13:21 skorpion authdaemond.mysql: failed to connect to mysql server (server=localhost, userid=admin) Aug 4 19:13:26 skorpion imaplogin: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 4 19:13:26 skorpion imaplogin: LOGOUT, ip=[::ffff:127.0.0.1]

Att den försöker ansluta till en mysql-server på localhost är rätt och det skall funka, men någon anv'ändare som heter admin finns inte. Hur ändrar jag det Jag kan inte hitta den inställningen någonstans hos postfix.

Har bytt namn från: nulleman ~ Blogg: http://skorpion.se
MacBook Pro: 15.4' ~ 1.83GHz ~ 1512MB RAM ~ 80GB HDD
Medlem i signaturen blodtörstiga Appleanvändare

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2002

Det är inte så konstigt. Det är inte postfix, det är Couriers authdaemon, som sköter authentisering åt övriga courier daemoner.

Titta i /etc/courier/authmyslqrc.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Falun
Registrerad
Okt 2001

Har fixat till autmysqlrc, den försökte kontakta med en användare som inte fanns.
Men det hjälper ändå inte. Jag följde denna guide när jag fixade till min mailserver och jagf har kollat dem inställningarna och allt verkar stämma:
http://workaround.org/articles/ispmail-sarge/

Såhär ser diverse loggar ut:
/var/log/syslog

Aug 7 17:28:42 skorpion mysqld[2434]: 050807 17:28:42 InnoDB: Started Aug 7 17:28:42 skorpion mysqld[2434]: /usr/sbin/mysqld: ready for connections. Aug 7 17:28:42 skorpion mysqld[2434]: Version: '4.0.24_Debian-10-log' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Source distribution Aug 7 17:28:43 skorpion /etc/mysql/debian-start[2467]: Checking for crashed MyS QL tables. Aug 7 17:28:53 skorpion postfix/postfix-script: starting the Postfix mail syste m Aug 7 17:28:53 skorpion postfix/master[2567]: daemon started -- version 2.1.5 Aug 7 17:31:16 skorpion imaplogin: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:31:22 skorpion imaplogin: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:31:22 skorpion imaplogin: LOGOUT, ip=[::ffff:127.0.0.1]

/var/log/mail.err

Aug 7 12:10:31 skorpion imaplogin: DISCONNECTED, ip=[::ffff:205.232.46.4], time=0 Aug 7 14:11:56 skorpion imaplogin: DISCONNECTED, ip=[::ffff:217.208.39.228], time=0 Aug 7 17:08:12 skorpion imaplogin: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:23:38 skorpion imaplogin: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:31:22 skorpion imaplogin: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:127.0.0.1]

/var/log/mail.log

Aug 7 12:10:31 skorpion imaplogin: Connection, ip=[::ffff:205.232.46.4] Aug 7 12:10:31 skorpion imaplogin: DISCONNECTED, ip=[::ffff:205.232.46.4], time=0 Aug 7 14:11:56 skorpion imaplogin: Connection, ip=[::ffff:217.208.39.228] Aug 7 14:11:56 skorpion imaplogin: DISCONNECTED, ip=[::ffff:217.208.39.228], time=0 Aug 7 14:11:57 skorpion imaplogin: Connection, ip=[::ffff:217.208.39.228] Aug 7 17:08:06 skorpion imaplogin: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:08:12 skorpion imaplogin: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:08:12 skorpion imaplogin: LOGOUT, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:12:55 skorpion postfix/postfix-script: refreshing the Postfix mail system Aug 7 17:12:55 skorpion postfix/master[3539]: reload configuration Aug 7 17:17:28 skorpion postfix/postfix-script: refreshing the Postfix mail system Aug 7 17:17:28 skorpion postfix/master[3539]: reload configuration Aug 7 17:17:41 skorpion postfix/smtpd[10599]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Aug 7 17:18:57 skorpion postfix/smtpd[10599]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Aug 7 17:20:47 skorpion courierpop3login: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:20:57 skorpion courierpop3login: LOGOUT, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:23:33 skorpion imaplogin: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:23:38 skorpion imaplogin: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:23:38 skorpion imaplogin: LOGOUT, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:25:06 skorpion authdaemond.mysql: restarting authdaemond children Aug 7 17:25:06 skorpion authdaemond.mysql: modules="authmysql", daemons=5 Aug 7 17:25:15 skorpion postfix/postfix-script: stopping the Postfix mail system Aug 7 17:25:15 skorpion postfix/master[3539]: terminating on signal 15 Aug 7 17:28:12 skorpion amavis[2203]: starting. amavisd-new at skorpion.se amavisd-new-20030616-p10, Unicode aware Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Perl version 5.008007 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Amavis::Conf 1.15 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Archive::Tar 1.23 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Archive::Zip 1.14 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Compress::Zlib 1.34 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Convert::TNEF 0.17 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Convert::UUlib 1.051 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module DB_File 1.811 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module MIME::Entity 5.417 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module MIME::Parser 5.417 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module MIME::Tools 5.417 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Mail::Header 1.62 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Mail::Internet 1.62 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Mail::SpamAssassin 3.000004 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Net::Cmd 2.26 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Net::SMTP 2.29 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Net::Server 0.87 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Time::HiRes 1.66 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2203]: Module Unix::Syslog 0.100 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: Found $file at /usr/bin/file Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: No $arc, not using it Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: Found $gzip at /bin/gzip Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: Found $bzip2 at /usr/bin/bzip2 Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: No $lzop, not using it Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: No $lha, not using it Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: No $unarj, not using it Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: Found $uncompress at /bin/uncompress Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: No $unfreeze, not using it Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: No $unrar, not using it Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: No $zoo, not using it Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: Found $cpio at /bin/cpio Aug 7 17:28:13 skorpion amavis[2204]: Using internal av scanner code for (primary) Clam Antivirus-clamd Aug 7 17:28:14 skorpion amavis[2204]: Found secondary av scanner Clam Antivirus - clamscan at /usr/bin/clamscan Aug 7 17:28:29 skorpion authdaemond.mysql: modules="authmysql", daemons=5 Aug 7 17:28:53 skorpion postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system Aug 7 17:28:53 skorpion postfix/master[2567]: daemon started -- version 2.1.5 Aug 7 17:31:16 skorpion imaplogin: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:31:22 skorpion imaplogin: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:127.0.0.1] Aug 7 17:31:22 skorpion imaplogin: LOGOUT, ip=[::ffff:127.0.0.1]

Kan det vara något som är inställt på mitt gamla ip-nummer som gör att mailservern inte vill fungera helt och hållet?

Eller kan det vara så att det inte funkar bara för att jag har telia som ISP?

Användarnamnet som jag använder för att logga in med existerar i databasen och det gör även lösenordet så det är inte där problemet sitter

MVH NIclas

Har bytt namn från: nulleman ~ Blogg: http://skorpion.se
MacBook Pro: 15.4' ~ 1.83GHz ~ 1512MB RAM ~ 80GB HDD
Medlem i signaturen blodtörstiga Appleanvändare