Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2004

Virtual hosts i apache2

Hejsan hoppsan..

Exakt hur gör jag för att få virtual hosts att fungera?

När jag la in en host fick jag felkoder.. men allt verkar vara rätt..

Nån sida som talar om exakt hur jag gör?

Kör Suse..

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm, Sverige
Registrerad
Nov 2002

Har du läst i manualen?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2004

Ja men jag blir inte klokare för det.. min konfiguration ska fungera.. men gör det inte..

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borås
Registrerad
Maj 2002

flippy @ Quakenet

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av ante84
http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts/name-based.html

där står precis hur man ska göra

Har gjort så..

Fungerar inte..

Har även testat lägga till i Webmin (web-baserat administratörsgränssnitt för linuxservrar (www.webmin.com) och dom funkar inte..

Måsste ju ha vhost =/

EDIT:

Jaha.. då har jag kommit så långt att alla syntax stämmer..

Inga fel men problemet är att vilken adress än besökaren kommer från så kommer standard startsidan i /srv/www/htdocs ..

Har även en Vhost som heter Defualt Server och den går inte att ta bort..

i den står det:
Address: Any
Port: Any

Detta går inte att ändra.. kan detta vara felet?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Borås
Registrerad
Maj 2002

Nä, det ska finnas en som är default .. posta hela din config istället så blir det lättare att hjälpa till

flippy @ Quakenet

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Jun 2003

Hur ser din httpd.conf ut?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2004

#
# /etc/apache2/httpd.conf
#
# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.0/> for detailed information about
# the directives.

# Based upon the default apache configuration file that ships with apache,
# which is based upon the NCSA server configuration files originally by Rob
# McCool. This file was knocked together by Peter Poeml <poeml+apache@suse.de>.

# If possible, avoid changes to this file. It does mainly contain Include
# statements and global settings that can/should be overridden in the
# configuration of your virtual hosts.

# Overview of include files, chronologically:
#
# httpd.conf
# |
# |-- uid.conf . . . . . . . . . . . . . . UserID/GroupID to run under
# |-- server-tuning.conf . . . . . . . . . sizing of the server (how many processes to start, ...)
# |-- sysconfig.d/loadmodule.conf . . . . . [*] load these modules
# |-- listen.conf . . . . . . . . . . . . . IP adresses / ports to listen on
# |-- mod_log_config.conf . . . . . . . . . define logging formats
# |-- sysconfig.d/global.conf . . . . . . . [*] server-wide general settings
# |-- mod_status.conf . . . . . . . . . . . restrict access to mod_status (server monitoring)
# |-- mod_info.conf . . . . . . . . . . . . restrict access to mod_info
# |-- mod_usertrack.conf . . . . . . . . . defaults for cookie-based user tracking
# |-- mod_autoindex-defaults.conf . . . . . defaults for displaying of server-generated directory listings
# |-- mod_mime-defaults.conf . . . . . . . defaults for mod_mime configuration
# |-- errors.conf . . . . . . . . . . . . . customize error responses
# |-- ssl-global.conf . . . . . . . . . . . SSL conf that applies to default server _and all_ virtual hosts
# |
# |-- default-server.conf . . . . . . . . . set up the default server that replies to non-virtual-host requests
# | |--mod_userdir.conf . . . . . . . . enable UserDir (if mod_userdir is loaded)
# | `--conf.d/apache2-manual?conf . . . add the docs ('?' = if installed)
# |
# |-- sysconfig.d/include.conf . . . . . . [*] your include files
# | (for each file to be included here, put its name
# | into APACHE_INCLUDE_* in /etc/sysconfig/apache2)
# |
# `-- vhosts.d/ . . . . . . . . . . . . . . for each virtual host, place one file here
# `-- *.conf . . . . . . . . . . . . . (*.conf is automatically included)
#
#
# Files marked [*] are created from sysconfig upon server restart: instead of
# these files, you edit /etc/sysconfig/apache2

# Filesystem layout:
#
# /etc/apache2/
# |-- conf.d/
# | |-- apache2-manual.conf . . . . . . . conf that comes with apache2-doc
# | |-- mod_php4.conf . . . . . . . . . . (example) conf that comes with apache2-mod_php4
# | `-- ... . . . . . . . . . . . . . . . other configuration added by packages
# |-- default-server.conf
# |-- errors.conf
# |-- httpd.conf . . . . . . . . . . . . . top level configuration file
# |-- listen.conf
# |-- magic
# |-- mime.types -> ../mime.types
# |-- mod_autoindex-defaults.conf
# |-- mod_info.conf
# |-- mod_log_config.conf
# |-- mod_mime-defaults.conf
# |-- mod_perl-startup.pl
# |-- mod_status.conf
# |-- mod_userdir.conf
# |-- mod_usertrack.conf
# |-- server-tuning.conf
# |-- ssl-global.conf
# |-- ssl.crl/ . . . . . . . . . . . . . . PEM-encoded X.509 Certificate Revocation Lists (CRL)
# |-- ssl.crt/ . . . . . . . . . . . . . . PEM-encoded X.509 Certificates
# |-- ssl.csr/ . . . . . . . . . . . . . . PEM-encoded X.509 Certificate Signing Requests
# |-- ssl.key/ . . . . . . . . . . . . . . PEM-encoded RSA Private Keys
# |-- ssl.prm/ . . . . . . . . . . . . . . public DSA Parameter Files
# |-- sysconfig.d/ . . . . . . . . . . . . files that are created from /etc/sysconfig/apache2
# | |-- global.conf
# | |-- include.conf
# | `-- loadmodule.conf
# |-- uid.conf
# `-- vhosts.d/ . . . . . . . . . . . . . . put your virtual host configuration (*.conf) here
# |-- vhost-ssl.template
# `-- vhost.template

### Global Environment ######################################################
#
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests.

# run under this user/group id
Include /etc/apache2/uid.conf

# - how many server processes to start (server pool regulation)
# - usage of KeepAlive
Include /etc/apache2/server-tuning.conf

# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog /var/log/apache2/error_log

# generated from APACHE_MODULES in /etc/sysconfig/apache2
Include /etc/apache2/sysconfig.d/loadmodule.conf

# IP addresses / ports to listen on
Include /etc/apache2/listen.conf

# predefined logging formats
Include /etc/apache2/mod_log_config.conf

# generated from global settings in /etc/sysconfig/apache2
Include /etc/apache2/sysconfig.d/global.conf

# optional mod_status, mod_info
Include /etc/apache2/mod_status.conf
Include /etc/apache2/mod_info.conf

# optional cookie-based user tracking
# read the documentation before using it!!
Include /etc/apache2/mod_usertrack.conf

# configuration of server-generated directory listings
Include /etc/apache2/mod_autoindex-defaults.conf

# associate MIME types with filename extensions
TypesConfig /etc/apache2/mime.types
DefaultType text/plain
Include /etc/apache2/mod_mime-defaults.conf

# set up (customizable) error responses
Include /etc/apache2/errors.conf

# global (server-wide) SSL configuration, that is not specific to
# any virtual host
Include /etc/apache2/ssl-global.conf

# forbid access to the entire filesystem by default
<Directory />
Options None
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
</Directory>

# use .htaccess files for overriding,
AccessFileName .htaccess
# and never show them
<Files ~ "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
</Files>

# List of resources to look for when the client requests a directory
DirectoryIndex index.html index.html.var

### 'Main' server configuration #############################################
#
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
#
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
#
Include /etc/apache2/default-server.conf

# Another way to include your own files
#
# The file below is generated from /etc/sysconfig/apache2,
# include arbitrary files as named in APACHE_CONF_INCLUDE_FILES and
# APACHE_CONF_INCLUDE_DIRS
Include /etc/apache2/sysconfig.d/include.conf

### Virtual server configuration ############################################
#
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.0/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
#
Include /etc/apache2/vhosts.d/*.conf
NameVirtualHost 127.0.0.2
NameVirtualHost 213.141.94.116
NameVirtualHost 82.183.147.7

# Note: instead of adding your own configuration here, consider
# adding it in your own file (/etc/apache2/httpd.conf.local)
# putting its name into APACHE_CONF_INCLUDE_FILES in
# /etc/sysconfig/apache2 -- this will make system updates
# easier

<VirtualHost eriksweb.se:*>
DocumentRoot /srv/www/htdocs
ServerName eriksweb.se
<Directory "/srv/www/htdocs">
allow from all
Options +Indexes
</Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost home.eriksweb.se:*>
DocumentRoot /srv/www/htdocs
ServerName home.eriksweb.se
<Directory "/srv/www/htdocs">
allow from all
Options +Indexes
</Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost irc.eriksweb.se:*>
ServerName irc.eriksweb.se
DocumentRoot /srv/www/htdocs/phpsysinfo
</VirtualHost>

<VirtualHost www.eriksweb.se:*>
DocumentRoot /srv/www/htdocs
ServerName www.eriksweb.se
<Directory "/srv/www/htdocs">
allow from all
Options +Indexes
</Directory>
</VirtualHost>

Det är min conf..

EDIT: Vad 17 är detta:
NameVirtualHost 127.0.0.2
NameVirtualHost 213.141.94.116
NameVirtualHost 82.183.147.7

? nått som behövs? och varför pekar en av dom mot en helt okänd IP?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Jun 2003

Detta har jag för att fixa vhost

NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80> ServerAdmin johan@spaam.se DocumentRoot /var/www/spaam.se/htdocs ServerName spaam.se ServerAlias spaam.se www.spaam.se </VirtualHost>

Testa med * isället för dom dära ip:n... dvs du har bara en av dom som jag har...

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av batjohan
Detta har jag för att fixa vhost

NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80> ServerAdmin johan@spaam.se DocumentRoot /var/www/spaam.se/htdocs ServerName spaam.se ServerAlias spaam.se www.spaam.se </VirtualHost>

Testa med * isället för dom dära ip:n... dvs du har bara en av dom som jag har...

Hjälpte inte.. när man går till http://home.eriksweb.se och http://irc.eriksweb.se borde man komma till 2 olika sidor ju =/

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Jun 2003

kör du detta nu ?

NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80> ServerAdmin din@mail.com DocumentRoot /var/www/home.eriksweb.se/htdocs ServerName home.eriksweb.se ServerAlias home.eriksweb.se </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerAdmin din@mail.com DocumentRoot /var/www/irc.eriksweb.se/htdocs ServerName irc.eriksweb.se ServerAlias irc.eriksweb.se </VirtualHost>

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2004

Ah.. har inte ändrat VirualHost namn:* till *:* .. ska göra det då

EDIT: TACK! DET HJÄLPTE!

Nu blev jag glad!