bash script - Spamassassin autokontroll/borttagning

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppsala
Registrerad
Dec 2001

bash script - Spamassassin autokontroll/borttagning

Har fått igång en mailserver med hjälp av http://workaround.org/articles/ispmail-sarge/index.shtml.en dock sitter jag fast på själva kontrollen av spam/ham (scriptet på sidan funkar, men jag lyckas inte ta bort kontrollerade mail).

Jag har valt att skapa en Not-Spam och en Spam folder dit jag manuellt flyttar spam/ickespam. Därefter vill jag att ett cronjobb, tex varje natt skall köra ett script som går igenom båda mapparna och flagar med spam/ham och därefter tar bort kontrollerade filer om dom är över 120min gammla.

Nedan följer det script jag har nu, den sa-learn:ar mailen, men de försvinner inte ifrån mappen,

#!/bin/bash -e SADIR=/var/lib/amavis/.spamassassin DBPATH=/var/lib/amavis/.spamassassin/bayes SPAMFOLDERS="\ /home/vmail/doman.se/sphr/.Spam/cur \ " HAMFOLDERS="\ /home/vmail/doman.se/sphr/.Not-Spam/cur \ " for spamfolder in $SPAMFOLDERS ; do \ echo Learning spam from $spamfolder ; \ nice sa-learn --spam --showdots --dbpath $DBPATH $spamfolder; \ find $spamfolder/* -mmin +1 -exec rm -f {} done for hamfolder in $HAMFOLDERS ; do \ echo Learning ham from $hamfolder ; \ nice sa-learn --ham --showdots --dbpath $DBPATH $hamfolder ; \ find $hamfolder/* -mmin +1 -exec rm -f {} done chown -R amavis:amavis $SADIR

provkörde med enbart ett mail i Not-Spam:

otome:# ./spamlearner Learning spam from /home/vmail/warpdrive.se/sphr/.Spam/cur Learned from 0 message(s) (0 message(s) examined). find: missing argument to `-exec'

* edit : fick det att funka, hade tydligen inte escapeat find-raderna rätt.

#!/bin/bash -e SADIR=/var/lib/amavis/.spamassassin DBPATH=/var/lib/amavis/.spamassassin/bayes SPAMFOLDERS="\ /home/vmail/doman.se/sphr/.Spam/cur \ " HAMFOLDERS="\ /home/vmail/doman.se/sphr/.Not-Spam/cur \ " for spamfolder in $SPAMFOLDERS ; do \ echo Learning spam from $spamfolder ; \ nice sa-learn --spam --showdots --dbpath $DBPATH $spamfolder find $spamfolder -type f -mmin +1 -exec rm -f {} \; done for hamfolder in $HAMFOLDERS ; do \ echo Learning ham from $hamfolder ; \ nice sa-learn --ham --showdots --dbpath $DBPATH $hamfolder find $hamfolder -type f -mmin +1 -exec rm -f {} \; done chown -R amavis:amavis $SADIR

(\_/)
(='.') • warpdrive - svenska citatdatabasen
(")-(")