Permalänk
Medlem

Konvertera CHM

Jag söker ett program för att konvertera CHM till doc-format eller något annat icke-PDF-format som kan ha både bilder och text. Formatet måste fungera i Windows.

Jag behöver det för att göra om en ebook så att jag kan se den på skolans Win2k-datorer (av någon anledning kan inte deras CHM-visare visa boken, blir massa "sidan kan inte visas").