Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Trollhättan
Registrerad
Apr 2005

error vid make av gplflash

vad beror nedanstående fel på?
g++ -g -O2 -o flashplayer flashplayer-flashplayer.o /usr/lib/libjpeg.so -lX11 -lXt -lXext -lXxf86vm -L/usr/X11R6/lib -lGL -lGLU -L/usr/lib /usr/lib/libSDL.so -lpthread ../lib/.libs/libflash2.a /usr/lib/libfreetype.so /usr/lib/libxml2.so -ldl -lavformat_pic -lavcodec_pic /usr/lib/libvorbis.so /usr/lib/libvorbisenc.so -ltheora_pic /usr/lib/libogg.so -ldts_pic /usr/lib/liba52.so /usr/lib/libraw1394.so -ldc1394_control -lz -lm
/usr/bin/ld: cannot find -ltheora_pic
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [flashplayer] Fel 1
make[2]: Leaving directory `/home/freemanen/gplflash2/player'