Hjälp med vsftpd - Startmapp

Permalänk
Medlem

Hjälp med vsftpd - Startmapp

Lade precis in vsftpd och körde in configen jag hittade här: http://ubuntu-se.org/forum/viewtopic.php?id=1082
Ser ut enligt följande:

listen=YES anonymous_enable=NO local_enable=YES write_enable=YES local_umask=077 dirmessage_enable=YES xferlog_enable=YES connect_from_port_20=YES pasv_min_port=50505 pasv_max_port=50505 # pasv_promiscuous=YES ftpd_banner=Välkommen till .... chroot_local_user=YES ls_recurse_enable=YES secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd pam_service_name=vsftpd ## SSL - krypterad trafik # ssl_enable=YES # force_local_logins_ssl=NO # force_local_data_ssl=NO # rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem # rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

När jag loggar in från min andra dator via ftp till mitt account så kommer jag till /home/Username

Jag skapade då en mapp: /home/Username/Ftp
Det första problemet är att jag inte ens ser Ftp mappen i min ftp-klient, och det andra är att jag skulle vilja att när en användare loggar in ska denne skickas till /home/User/Ftp