Permalänk
Medlem

startproblem (apache2)

Hej!

Jag kör linux gentoo på min webserver med apache2. Jag har ett problem när jag ska starta apache2 med kommandot "apache2" då detta meddelande visas. Apache går igång men fungerar inte som det ska.

[warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts

Men saken är den att om jag startar apache2 men hjälp av:

/etc/init.d/apache start

så fungerar allt helt felfrit.

Det är inte jobbigt att starta appache med det senare kommandot men då när jag starta om servern så vet jag inte hur jag ska göra för att apache ska starta automatiskt med det senare kommandot. Just nu så startar servern apache med "apache2" kommandot. Jag får då gå in och starta om med "/etc/..." varianten som är mycket omständigt.

Någon som har varit med om det här förut eller vet vad felet kan bero på, att det blir olika med olika kommandon?

Permalänk
Medlem

rc-update add apache2 default ??? Lägger till /etc/init.d/apache2 (2!) att startas när datorn startas.
Vad står /etc/apache2/vhosts.d/vhost.conf ?

Permalänk
Medlem

Jag har redan lagt till "rc-update add apache2 default" men det konstiga är att det inte fungerar men det fungerar om jag startar om apache2 med "/etc/init.d/apache2 start".

/etc/apache2/vhosts.d/00_default_vhost.conf

### Section 3: Virtual Hosts
#
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.0/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.

#
# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:80

#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#
#<VirtualHost *:80>
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog @rel_logfiledir@/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog @rel_logfiledir@/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>

#
# The First Virtual Host is also your DEFAULT Virtual Host.
# This means any requests that do not match any other vhosts will
# goto this virtual host.
#

<IfDefine DEFAULT_VHOST>
<VirtualHost *:80>
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/localhost/htdocs"

#
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
#
<Directory "/var/www/localhost/htdocs">

#
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
#
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
#
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#options
# for more information.
#
Options Indexes FollowSymLinks

#
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
# Options FileInfo AuthConfig Limit
#
AllowOverride None

#
# Controls who can get stuff from this server.
#
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

<IfModule peruser.c>
# this must match a Processor
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
#
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
#
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#options
# for more information.
#
Options Indexes FollowSymLinks

#
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
# Options FileInfo AuthConfig Limit
#
AllowOverride None

#
# Controls who can get stuff from this server.
#
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

<IfModule peruser.c>
# this must match a Processor
ServerEnvironment apache apache

# these are optional - defaults to the values specified in httpd.conf
MinSpareProcessors 4
MaxProcessors 20
</IfModule>
</VirtualHost>
</IfDefine>

Ingen som vet?