Permalänk
Medlem

Autostart i linux?(Debian)

Jag behöver hjälp med att fixa så att ventrilo, hlds och psybnc startar automatiskt när datorn startas!

Har sökt som en galning på google/forum osv men har inte hittat/fattat hur man gör..

Jag öppnade skeleton som ligger i "/etc/init.d/skeleton" och använde mig av den mallen.

Sedan sparade jag sparade den som "ventrilo" i "/etc/init.d/".

Sen så skrev jag "update-rc.d ventrilo default", startade om datorn men ventrilo startade inte..

Det är iaf så jag har fattat att man ska göra.

Jag pastar det som jag skrev i skeleton-mallen:

Citat:

#! /bin/sh
#
# skeleton Example initscript
# This file should be used to construct scripts to be
# placed in /etc/init.d.
#
# Author: Miquel van Smoorenburg <miquels@cistron.nl>.
# Ian Murdock <imurdock@gnu.ai.mit.edu>.
#
# Please remove the "Author" lines above and replace them
# with your own name if you copy and modify this script.
#
# Version: @(#)skeleton 2.85-23 28-Jul-2004 miquels@cistron.nl
#

set -e

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DESC="Ventrilo"
NAME=Ventrilo
DAEMON=/home/jesus/ventrilo/ventrilo_srv
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME

# Gracefully exit if the package has been removed.
test -x $DAEMON || exit 0

# Read config file if it is present.
#if [ -r /etc/default/$NAME ]
#then
# . /etc/default/$NAME
#fi

#
# Function that starts the daemon/service.
#
d_start() {
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE \
--exec $DAEMON
}

#
# Function that stops the daemon/service.
#
d_stop() {
start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile $PIDFILE \
--name $NAME
}

#
# Function that sends a SIGHUP to the daemon/service.
#
d_reload() {
start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile $PIDFILE \
--name $NAME --signal 1
}

case "$1" in
start)
echo -n "Starting $DESC: $NAME"
d_start
echo "."
;;
stop)
echo -n "Stopping $DESC: $NAME"

echo "."
;;
#reload)
#
# If the daemon can reload its configuration without
# restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
# then implement that here.
#
# If the daemon responds to changes in its config file
# directly anyway, make this an "exit 0".
#
# echo -n "Reloading $DESC configuration..."
# d_reload
# echo "done."
#;;
restart|force-reload)
#
# If the "reload" option is implemented, move the "force-reload"
# option to the "reload" entry above. If not, "force-reload" is
# just the same as "restart".
#
echo -n "Restarting $DESC: $NAME"
d_stop
sleep 1
d_start
echo "."
;;
*)
# echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload}" >&2
exit 1
;;

Stämmer det?

Hoppas att någon är villig att hjälpa mig!