Permalänk
Medlem

apt-get problem

Hej!

Skulle köra en dist-upgrade på min ubuntu 5.05 till 6.10 men kommandot returnerar slutligen följande:

Unpacking volumeid (from .../volumeid_093-0ubuntu18_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/volumeid_093-0ubuntu18_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/sbin/vol_id', which is also in package udev
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/volumeid_093-0ubuntu18_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Har testat apt-get -f install och sedan apt-get upgrade men får samma felmeddelande hela tiden.

Skulle vara väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig fixa problemet.