[debian]kernel 2.6.20 och senaste ati-driver

Permalänk
Medlem

[debian]kernel 2.6.20 och senaste ati-driver

Hej!

Har lite problem med att installera senaste ati-drivarna på min debianburk med kernel 2.6.20.
Har följt det här exemplet
http://technowizah.com/2006/10/debian-how-to-ati-drivers.html
och den sätter igång och kompilerar men det blir error ganska fort

dh_testroot rm -f configure-stamp rm -f fglrx.ko fglrx.mod.c *.o libfglrx_ip.a rm -f .version .*.o.flags .*.o.d .*.o.cmd .*.ko.cmd rm -rf .tmp_versions rm -rf patch dh_clean rm /usr/src/modules/fglrx/debian/control rm /usr/src/modules/fglrx/debian/dirs if [ -f /usr/src/modules/fglrx/debian/control.template ]; then \ cat /usr/src/modules/fglrx/debian/control.template > /usr/src/modules/fglrx/debian/control; \ fi if [ -f /usr/src/modules/fglrx/debian/postinst ]; then \ mv /usr/src/modules/fglrx/debian/postinst /usr/src/modules/fglrx/debian/fglrx-kernel-2.6.20-default1.postins$ fi dh_testdir touch configure-stamp dh_testdir /usr/bin/make -C /lib/modules/2.6.20-default1/source SUBDIRS=/usr/src/modules/fglrx modules make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.20' CC [M] /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.o /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:198: error: expected declaration specifiers or â...â before âmlockâ /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:198: error: expected declaration specifiers or â...â before âaddrâ /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:198: error: expected declaration specifiers or â...â before âlenâ /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:200: warning: return type defaults to âintâ /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c: In function â_syscall2â: /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:200: error: expected declaration specifiers before â_syscall2â /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:233: error: parameter â__ke_debuglevelâ is initialized /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:234: error: parameter â__ke_moduleflagsâ is initialized /usr/src/modules/fglrx/firegl_public.c:237: error: storage class specified for parameter â__mod_author237â osv osv...

Jag hittade då en sida där de hade lagt ut en patch för drivern
http://www.phoronix.net/forums/showthread.php?p=4469#post4469
men den funkade inte heller utan det blir fortfarande samma fel.

Om någon har några bra tips eller idéer på hur detta ska lösas så tar jag tacksamt emot dessa.

Permalänk
Medlem

Problemet är att Linux kerneln förändras hela tiden, så de omöjligt för tillverkarna att hålla kompabilitet.

Man får oftast hålla sig några versioner bak, patcha o hacka kod håller inte i längden.

Själv väntar jag på att VMware server ska bli kompatibel med nyare än 2.6.18