Problem med NVidia drivers till Ubuntu x64

Permalänk
Medlem

Problem med NVidia drivers till Ubuntu x64

Har tjorvat fram och tillbaks med det här ett bra tag nu, och jag är inte så haj på Linux, så jag skulle uppskatta om någon kunde hjälpa mig...

Jag kör med Ubuntu 7.04 Feisty Fawn x64 och försöker installera dom senaste beta drivrutinerna till mitt GeForce 8800GTS (NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2.run). Jag följer instruktionerna noga, har ändrat i xorg.conf, stänger ner X servern, installerar, startar igen. Än så länge är det inga problem, jag har bild, 3d accelerationen funkar osv.
Problemet kommer när jag startar om datorn, för då får jag ingen bild alls. Det enda sättet att få tillbaka bilden är att kopiera tillbaka en backup kopia på xorg.conf så att den inte använder nvidia drivrutinerna vid nästa omstart.

Jag klistrar in lite loggar här nedanför då jag inte har någonstans att ladda upp dom.

[u]/etc/X11/Xorg.conf[/u]

# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder26) Thu May 3 16:03:39 PDT 2007

Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
RgbPath "/etc/X11/rgb"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
Load "dbe"
# Load "dri"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "record"
Load "xtrap"
Load "type1"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection

Section "Device"

### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option "SWcursor" # [<bool>]
#Option "HWcursor" # [<bool>]
#Option "NoAccel" # [<bool>]
#Option "ShadowFB" # [<bool>]
#Option "UseFBDev" # [<bool>]
#Option "Rotate" # [<str>]
#Option "VideoKey" # <i>
#Option "FlatPanel" # [<bool>]
#Option "FPDither" # [<bool>]
#Option "CrtcNumber" # <i>
#Option "FPScale" # [<bool>]
#Option "FPTweak" # <i>
Identifier "Card0"
Driver "nvidia"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "Unknown Board"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection

[U]Xorg.0.log[/U]

X Window System Version 7.2.0
Release Date: 22 January 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.2
Build Operating System: Linux Ubuntu
Current Operating System: Linux Ulayo 2.6.20-15-generic #2 SMP Sun Apr 15 06:17:24 UTC 2007 x86_64
Build Date: 04 April 2007
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri May 25 21:23:11 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,
/usr/share/fonts/X11/cyrillic,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(**) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x7a16e0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.1
X.Org XInput driver : 0.7
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.1
(++) using VT number 7

(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,29a0 card 1043,81ea rev 02 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,29a1 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,284b card 1043,81ec rev 02 class 04,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,283f card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:4: chip 8086,2847 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:5: chip 8086,2849 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,2830 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,2831 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,2832 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,2833 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,2836 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev f2 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,2810 card 1043,81ec rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,2822 card 1043,81ec rev 02 class 01,04,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,283e card 1043,81ec rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0193 card 10de,0421 rev a2 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 11ab,4364 card 1043,81f8 rev 12 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 03:00:0: chip 197b,2363 card 1043,81e4 rev 02 class 01,06,01 hdr 80
(II) PCI: 03:00:1: chip 197b,2363 card 1043,81e4 rev 02 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 05:02:0: chip 1102,0005 card 1102,0031 rev 00 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 05:03:0: chip 104c,8023 card 1043,815b rev 00 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 05:04:0: chip 11ab,4320 card 1043,811a rev 14 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,5), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x00009000 - 0x00009fff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xf0300000 - 0xf63fffff (0x6100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xbfe00000 - 0xdfdfffff (0x20000000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 4: bridge is at (0:28:0), (0,4,4), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 4 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xdfe00000 - 0xdfefffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 3: bridge is at (0:28:4), (0,3,3), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
[0] -1 0 0x0000b000 - 0x0000bfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 3 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xf6500000 - 0xf65fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:28:5), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x0000a000 - 0x0000afff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xf6400000 - 0xf64fffff (0x100000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 5: bridge is at (0:30:0), (0,5,5), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 5 I/O range:
[0] -1 0 0x0000c000 - 0x0000cfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 5 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xf6600000 - 0xfeafffff (0x8500000) MX[B]
(II) Bus 5 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x88000000 - 0x880fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation unknown chipset (0x0193) rev 162, Mem @ 0xf5000000/24, 0xc0000000/28, 0xf2000000/25, I/O @ 0x9c00/7, BIOS @ 0xf63e0000/17
(II) Addressable bus resource ranges are
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xfeaf4000 - 0xfeaf7fff (0x4000) MX[B]
[1] -1 0 0xfeaf8000 - 0xfeafbfff (0x4000) MX[B]
[2] -1 0 0xfeaff800 - 0xfeafffff (0x800) MX[B]
[3] -1 0 0xf8000000 - 0xfbffffff (0x4000000) MX[B]
[4] -1 0 0xfe800000 - 0xfe9fffff (0x200000) MX[B]
[5] -1 0 0xf65fe000 - 0xf65fffff (0x2000) MX[B]
[6] -1 0 0xf64fc000 - 0xf64fffff (0x4000) MX[B]
[7] -1 0 0xfebff800 - 0xfebfffff (0x800) MX[B]
[8] -1 0 0xfebff400 - 0xfebff7ff (0x400) MX[B]
[9] -1 0 0xfebf8000 - 0xfebfbfff (0x4000) MX[B]
[10] -1 0 0xf63e0000 - 0xf63fffff (0x20000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xf2000000 - 0xf3ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xf5000000 - 0xf5ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[14] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b40f (0x10) IX[B]
[17] -1 0 0x0000b480 - 0x0000b483 (0x4) IX[B]
[18] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
[19] -1 0 0x0000b880 - 0x0000b883 (0x4) IX[B]
[20] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
[21] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000e480 - 0x0000e483 (0x4) IX[B]
[25] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x0000e880 - 0x0000e883 (0x4) IX[B]
[27] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
[28] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e09f (0x20) IX[B]
[29] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[31] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d89f (0x20) IX[B]
[32] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c7f (0x80) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges:
[0] -1 0 0x88100000 - 0x881000ff (0x100) MX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
[0] -1 0 0xfeaf4000 - 0xfeaf7fff (0x4000) MX[B]
[1] -1 0 0xfeaf8000 - 0xfeafbfff (0x4000) MX[B]
[2] -1 0 0xfeaff800 - 0xfeafffff (0x800) MX[B]
[3] -1 0 0xf8000000 - 0xfbffffff (0x4000000) MX[B]
[4] -1 0 0xfe800000 - 0xfe9fffff (0x200000) MX[B]
[5] -1 0 0xf65fe000 - 0xf65fffff (0x2000) MX[B]
[6] -1 0 0xf64fc000 - 0xf64fffff (0x4000) MX[B]
[7] -1 0 0xfebff800 - 0xfebfffff (0x800) MX[B]
[8] -1 0 0xfebff400 - 0xfebff7ff (0x400) MX[B]
[9] -1 0 0xfebf8000 - 0xfebfbfff (0x4000) MX[B]
[10] -1 0 0xf63e0000 - 0xf63fffff (0x20000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xf2000000 - 0xf3ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xf5000000 - 0xf5ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[14] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b40f (0x10) IX[B]
[17] -1 0 0x0000b480 - 0x0000b483 (0x4) IX[B]
[18] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
[19] -1 0 0x0000b880 - 0x0000b883 (0x4) IX[B]
[20] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
[21] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000e480 - 0x0000e483 (0x4) IX[B]
[25] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x0000e880 - 0x0000e883 (0x4) IX[B]
[27] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
[28] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e09f (0x20) IX[B]
[29] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[31] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d89f (0x20) IX[B]
[32] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c7f (0x80) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
[0] -1 0 0x88100000 - 0x881000ff (0x100) MX[B]
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) All system resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0xfeaf4000 - 0xfeaf7fff (0x4000) MX[B]
[5] -1 0 0xfeaf8000 - 0xfeafbfff (0x4000) MX[B]
[6] -1 0 0xfeaff800 - 0xfeafffff (0x800) MX[B]
[7] -1 0 0xf8000000 - 0xfbffffff (0x4000000) MX[B]
[8] -1 0 0xfe800000 - 0xfe9fffff (0x200000) MX[B]
[9] -1 0 0xf65fe000 - 0xf65fffff (0x2000) MX[B]
[10] -1 0 0xf64fc000 - 0xf64fffff (0x4000) MX[B]
[11] -1 0 0xfebff800 - 0xfebfffff (0x800) MX[B]
[12] -1 0 0xfebff400 - 0xfebff7ff (0x400) MX[B]
[13] -1 0 0xfebf8000 - 0xfebfbfff (0x4000) MX[B]
[14] -1 0 0xf63e0000 - 0xf63fffff (0x20000) MX[B](B)
[15] -1 0 0xf2000000 - 0xf3ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[16] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[17] -1 0 0xf5000000 - 0xf5ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[18] -1 0 0x88100000 - 0x881000ff (0x100) MX[B]
[19] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[20] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b40f (0x10) IX[B]
[24] -1 0 0x0000b480 - 0x0000b483 (0x4) IX[B]
[25] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x0000b880 - 0x0000b883 (0x4) IX[B]
[27] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
[28] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[29] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
[31] -1 0 0x0000e480 - 0x0000e483 (0x4) IX[B]
[32] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]
[33] -1 0 0x0000e880 - 0x0000e883 (0x4) IX[B]
[34] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
[35] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e09f (0x20) IX[B]
[36] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[37] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[38] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d89f (0x20) IX[B]
[39] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c7f (0x80) IX[B](B)
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) NVIDIA GLX Module 100.14.06 Thu May 3 16:25:49 PDT 2007
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.13.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "xtrap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libxtrap.so
(II) Module xtrap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension DEC-XTRAP
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libtype1.so
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.0.2
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Type1
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.1.1
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.1.0
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) NVIDIA dlloader X Driver 100.14.06 Thu May 3 15:44:44 PDT 2007
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 7.1.99.2, module version = 1.0.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 0.1.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.1
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0xfeaf4000 - 0xfeaf7fff (0x4000) MX[B]
[5] -1 0 0xfeaf8000 - 0xfeafbfff (0x4000) MX[B]
[6] -1 0 0xfeaff800 - 0xfeafffff (0x800) MX[B]
[7] -1 0 0xf8000000 - 0xfbffffff (0x4000000) MX[B]
[8] -1 0 0xfe800000 - 0xfe9fffff (0x200000) MX[B]
[9] -1 0 0xf65fe000 - 0xf65fffff (0x2000) MX[B]
[10] -1 0 0xf64fc000 - 0xf64fffff (0x4000) MX[B]
[11] -1 0 0xfebff800 - 0xfebfffff (0x800) MX[B]
[12] -1 0 0xfebff400 - 0xfebff7ff (0x400) MX[B]
[13] -1 0 0xfebf8000 - 0xfebfbfff (0x4000) MX[B]
[14] -1 0 0xf63e0000 - 0xf63fffff (0x20000) MX[B](B)
[15] -1 0 0xf2000000 - 0xf3ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[16] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[17] -1 0 0xf5000000 - 0xf5ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[18] -1 0 0x88100000 - 0x881000ff (0x100) MX[B]
[19] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[20] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b40f (0x10) IX[B]
[24] -1 0 0x0000b480 - 0x0000b483 (0x4) IX[B]
[25] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x0000b880 - 0x0000b883 (0x4) IX[B]
[27] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
[28] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[29] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
[31] -1 0 0x0000e480 - 0x0000e483 (0x4) IX[B]
[32] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]
[33] -1 0 0x0000e880 - 0x0000e883 (0x4) IX[B]
[34] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
[35] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e09f (0x20) IX[B]
[36] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[37] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[38] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d89f (0x20) IX[B]
[39] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c7f (0x80) IX[B](B)
(II) resource ranges after probing:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0xfeaf4000 - 0xfeaf7fff (0x4000) MX[B]
[5] -1 0 0xfeaf8000 - 0xfeafbfff (0x4000) MX[B]
[6] -1 0 0xfeaff800 - 0xfeafffff (0x800) MX[B]
[7] -1 0 0xf8000000 - 0xfbffffff (0x4000000) MX[B]
[8] -1 0 0xfe800000 - 0xfe9fffff (0x200000) MX[B]
[9] -1 0 0xf65fe000 - 0xf65fffff (0x2000) MX[B]
[10] -1 0 0xf64fc000 - 0xf64fffff (0x4000) MX[B]
[11] -1 0 0xfebff800 - 0xfebfffff (0x800) MX[B]
[12] -1 0 0xfebff400 - 0xfebff7ff (0x400) MX[B]
[13] -1 0 0xfebf8000 - 0xfebfbfff (0x4000) MX[B]
[14] -1 0 0xf63e0000 - 0xf63fffff (0x20000) MX[B](B)
[15] -1 0 0xf2000000 - 0xf3ffffff (0x2000000) MX[B](B)
[16] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[17] -1 0 0xf5000000 - 0xf5ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[18] -1 0 0x88100000 - 0x881000ff (0x100) MX[B]
[19] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[20] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[21] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[22] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[24] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[25] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc1f (0x20) IX[B]
[26] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b40f (0x10) IX[B]
[27] -1 0 0x0000b480 - 0x0000b483 (0x4) IX[B]
[28] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x0000b880 - 0x0000b883 (0x4) IX[B]
[30] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
[31] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[32] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[33] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
[34] -1 0 0x0000e480 - 0x0000e483 (0x4) IX[B]
[35] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e807 (0x8) IX[B]
[36] -1 0 0x0000e880 - 0x0000e883 (0x4) IX[B]
[37] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IX[B]
[38] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e09f (0x20) IX[B]
[39] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[40] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[41] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d89f (0x20) IX[B]
[42] -1 0 0x00009c00 - 0x00009c7f (0x80) IX[B](B)
[43] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[44] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(==) NVIDIA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0): enabled.
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module! Please ensure
(EE) NVIDIA(0): that there is a supported NVIDIA GPU in this system, and
(EE) NVIDIA(0): that the NVIDIA device files have been created properly.
(EE) NVIDIA(0): Please consult the NVIDIA README for details.
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "ramdac"
(II) UnloadModule: "wfb"
(II) UnloadModule: "fb"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.

Fatal server error:
no screens found

[U]nvidia-installer.log[/U]

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Fri May 25 23:16:32 2007

option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : true
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
force tls : (not specified)
force compat32 tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
compat32 install chroot : (not specified)
compat32 install prefix : (not specified)
compat32 install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> There appears to already be a driver installed on your system (version: 100.
14.06). As part of installing this driver (version: 100.14.06), the existin
g driver will be uninstalled. Are you sure you want to continue? ('no' will
abort installation) (Answer: Yes)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
this means that the installer will need to compile a kernel interface for
your kernel.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.20-15-generic/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.20-15-generic/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvacpi.
o nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvacpi.o nvidi
a.mod.o
rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
rm -f -f stprof stprof.o symtab.h Modules.symvers
rm -f -rf .tmp_versions
rm -f Makefile
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.20-15-gener
ic/build SYSOUT=/lib/modules/2.6.20-15-generic/build'...
sh ./conftest.sh "cc" "cc" /lib/modules/2.6.20-15-generic/build /lib/modules
/2.6.20-15-generic/build cc_sanity_check full_output
sh ./conftest.sh "cc" "cc" /lib/modules/2.6.20-15-generic/build /lib/modules
/2.6.20-15-generic/build select_makefile full_output
make --no-print-directory -f Makefile module

NVIDIA: calling KBUILD...
make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.20-15-generic/build SUBDIRS
=/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv modules
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
sing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
."; \
echo; \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.tmp_
versions
rm -f /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.tmp_ver
sions/*
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.1
4.06-pkg2/usr/src/nv
echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /tmp/selfgz6681/NVI
DIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv_compiler.h
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.
nv.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.2/include -D__K
ERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/include -Wall
-Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common
-O2 -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -fno-reorder-bl
ocks -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno
-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgoing-args -fomit-frame
-pointer -g -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer
-sign -I/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv -Wall
-Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -
Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -m
cmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-
error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRIN
G=\"100.14.06\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTI
PLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_CO
UNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_
INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS
_MATCH_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -D
NV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_S
TR(nv)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-
Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linu
x-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv.c
In file included from include/linux/sched.h:56,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv.c:14:
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_node’:
include/linux/nodemask.h:229: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__next_node’:
include/linux/nodemask.h:235: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_unset_node’:
include/linux/nodemask.h:253: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/wait.h:22,
from include/asm/semaphore.h:42,
from include/linux/sched.h:59,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
In file included from include/asm/pci.h:92,
from include/linux/pci.h:746,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:77,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv.c:14:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In function ‘pci_map_page’:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warning: pointer of type ‘void *â
€™ used in arithmetic
In file included from include/linux/compat.h:14,
from include/asm/mtrr.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv.c:14:
include/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
include/asm/compat.h:202: warning: pointer of type ‘void *’ used in arit
hmetic
/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv.c: In funct
ion ‘__nv_setup_pat_entries’:
/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv.c:951: warn
ing: comparison between signed and unsigned
/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv.c: In funct
ion ‘__nv_restore_pat_entries’:
/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv.c:977: warn
ing: comparison between signed and unsigned
/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv.c: In funct
ion ‘nv_kern_cpu_callback’:
/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv.c:1283: war
ning: comparison between signed and unsigned
/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv.c:1290: war
ning: comparison between signed and unsigned
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.
nv-vm.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.2/include -D
__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/include -W
all -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno
-strict-aliasing -fno-common -O2 -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel
=kernel -pipe -fno-reorder-blocks -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind
-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate
-outgoing-args -fomit-frame-pointer -g -fno-stack-protector -Wdeclaration
-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100
.14.06-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wch
ar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fn
o-common -msoft-float -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-comp
are -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -
DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.06\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNA
L_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESEN
T -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOS
E_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRES
ENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESE
NT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PR
ESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_vm)"
-D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86
_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_
64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv-vm.c
In file included from include/linux/sched.h:56,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-vm.c:14:
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_node’:
include/linux/nodemask.h:229: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__next_node’:
include/linux/nodemask.h:235: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_unset_node’:
include/linux/nodemask.h:253: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/wait.h:22,
from include/asm/semaphore.h:42,
from include/linux/sched.h:59,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-vm.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
In file included from include/asm/pci.h:92,
from include/linux/pci.h:746,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:77,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-vm.c:14:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In function ‘pci_map_page’:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warning: pointer of type ‘void *â
€™ used in arithmetic
In file included from include/linux/compat.h:14,
from include/asm/mtrr.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-vm.c:14:
include/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
include/asm/compat.h:202: warning: pointer of type ‘void *’ used in arit
hmetic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.
os-agp.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.2/include -
D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/include -
Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-co
mmon -O2 -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -fno-reord
er-blocks -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -funit-at-a-time
-mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgo
ing-args -fomit-frame-pointer -g -fno-stack-protector -Wdeclaration-after
-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06
-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-sub
scripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-comm
on -msoft-float -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -W
no-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM
-DNV_VERSION_STRING=\"100.14.06\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRU
CT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV
_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STAT
E_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -D
NV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PA
GE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD
_BASENAME=KBUILD_STR(os_agp)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /
tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-1
00.14.06-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-agp.o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-1
00.14.06-pkg2/usr/src/nv/os-agp.c
In file included from include/linux/sched.h:56,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-agp.c:24:
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_node’:
include/linux/nodemask.h:229: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__next_node’:
include/linux/nodemask.h:235: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_unset_node’:
include/linux/nodemask.h:253: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/wait.h:22,
from include/asm/semaphore.h:42,
from include/linux/sched.h:59,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-agp.c:24:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
In file included from include/asm/pci.h:92,
from include/linux/pci.h:746,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:77,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-agp.c:24:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In function ‘pci_map_page’:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warning: pointer of type ‘void *â
€™ used in arithmetic
In file included from include/linux/compat.h:14,
from include/asm/mtrr.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-agp.c:24:
include/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
include/asm/compat.h:202: warning: pointer of type ‘void *’ used in arit
hmetic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.
os-interface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.2/inc
lude -D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/incl
ude -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -
fno-common -O2 -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -fno
-reorder-blocks -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -funit-at-
a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgoing-args -
fomit-frame-pointer -g -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -
Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/sr
c/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wc
har-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -f
no-common -msoft-float -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-com
pare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE
-DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.06\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGN
AL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESE
NT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOO
SE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRE
SENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CH
ANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D
"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_interface)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvi
dia)" -c -o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.t
mp_os-interface.o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src
/nv/os-interface.c
In file included from include/linux/sched.h:56,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-interface.c:26:
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_node’:
include/linux/nodemask.h:229: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__next_node’:
include/linux/nodemask.h:235: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_unset_node’:
include/linux/nodemask.h:253: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/wait.h:22,
from include/asm/semaphore.h:42,
from include/linux/sched.h:59,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-interface.c:26:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
In file included from include/asm/pci.h:92,
from include/linux/pci.h:746,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:77,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-interface.c:26:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In function ‘pci_map_page’:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warning: pointer of type ‘void *â
€™ used in arithmetic
In file included from include/linux/compat.h:14,
from include/asm/mtrr.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-interface.c:26:
include/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
include/asm/compat.h:202: warning: pointer of type ‘void *’ used in arit
hmetic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.
os-registry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.2/incl
ude -D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/inclu
de -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -f
no-common -O2 -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -fno-
reorder-blocks -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -funit-at-a
-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgoing-args -f
omit-frame-pointer -g -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -W
no-pointer-sign -I/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src
/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wpar
entheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-flo
at -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual
-Wno-err
or -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\
"100.14.06\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE
_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT
_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INS
ERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MA
TCH_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_
VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(
os_registry)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz6681/N
VIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-registry.o /tmp/selfgz6
681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/os-registry.c
In file included from include/linux/sched.h:56,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-registry.c:14:
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_node’:
include/linux/nodemask.h:229: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__next_node’:
include/linux/nodemask.h:235: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_unset_node’:
include/linux/nodemask.h:253: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/wait.h:22,
from include/asm/semaphore.h:42,
from include/linux/sched.h:59,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-registry.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
In file included from include/asm/pci.h:92,
from include/linux/pci.h:746,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:77,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-registry.c:14:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In function ‘pci_map_page’:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warning: pointer of type ‘void *â
€™ used in arithmetic
In file included from include/linux/compat.h:14,
from include/asm/mtrr.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/os-registry.c:14:
include/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
include/asm/compat.h:202: warning: pointer of type ‘void *’ used in arit
hmetic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.
nv-i2c.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.2/include -
D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/include -
Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-co
mmon -O2 -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -fno-reord
er-blocks -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -funit-at-a-time
-mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgoing-args -fomit-f
rame-pointer -g -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-poi
nter-sign -I/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv -W
all -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparenthes
es -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -mc
model=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-e
rror -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING
=\"100.14.06\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIP
LE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLA
SS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_
PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKP
OINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT
-DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)
=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_i2c)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nv
idia)" -c -o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.
tmp_nv-i2c.o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/n
v-i2c.c
In file included from include/linux/sched.h:56,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-i2c.c:8:
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_node’:
include/linux/nodemask.h:229: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__next_node’:
include/linux/nodemask.h:235: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_unset_node’:
include/linux/nodemask.h:253: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/wait.h:22,
from include/asm/semaphore.h:42,
from include/linux/sched.h:59,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-i2c.c:8:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
In file included from include/asm/pci.h:92,
from include/linux/pci.h:746,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:77,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-i2c.c:8:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In function ‘pci_map_page’:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warning: pointer of type ‘void *â
€™ used in arithmetic
In file included from include/linux/compat.h:14,
from include/asm/mtrr.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-i2c.c:8:
include/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
include/asm/compat.h:202: warning: pointer of type ‘void *’ used in arit
hmetic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.
nvacpi.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.2/include -
D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/include -
Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-co
mmon -O2
-mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -fno-reorder-blocks
-Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse
-mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgoing-args -fomit-frame-poin
ter -g -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign
-I/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimpl
icit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpoint
er-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -mcmodel=kern
el -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LO
OSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.
06\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_
AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT
-DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_
PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESE
NT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -D
NV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#
s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvacpi)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvid
ia)" -c -o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.tm
p_nvacpi.o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nva
cpi.c
In file included from include/linux/sched.h:56,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nvacpi.c:15:
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_node’:
include/linux/nodemask.h:229: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__next_node’:
include/linux/nodemask.h:235: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_unset_node’:
include/linux/nodemask.h:253: warning: signed and unsigned type in condition
al expression
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/wait.h:22,
from include/asm/semaphore.h:42,
from include/linux/sched.h:59,
from include/linux/utsname.h:35,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:19,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nvacpi.c:15:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
In file included from include/asm/pci.h:92,
from include/linux/pci.h:746,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:77,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nvacpi.c:15:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In function ‘pci_map_page’:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warning: pointer of type ‘void *â
€™ used in arithmetic
In file included from include/linux/compat.h:14,
from include/asm/mtrr.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nv-linux.h:106,
from /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr
/src/nv/nvacpi.c:15:
include/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
include/asm/compat.h:202: warning: pointer of type ‘void *’ used in arit
hmetic
ld -m elf_x86_64 -r -o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2
/usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/
src/nv/nv-kernel.o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/sr
c/nv/nv.o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv-v
m.o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/os-agp.o /
tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/os-interface.o
/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/os-registry.o
/tmp/self
gz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nv-i2c.o /tmp/selfgz668
1/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nvacpi.o
Building modules, stage 2.
make -f /usr/src/linux-headers-2.6.20-15-generic/scripts/Makefile.modpost
scripts/mod/modpost -m -a -i /usr/src/linux-headers-2.6.20-15-generic/Modu
le.symvers -I /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/
Module.symvers -o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src
/nv/Module.symvers -w /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/us
r/src/nv/nvidia.o
WARNING: could not find /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/u
sr/src/nv/.nv-kernel.o.cmd for /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06
-pkg2/usr/src/nv/nv-kernel.o
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/.
nvidia.mod.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.2/inclu
de -D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Iubuntu/includ
e -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-
strict-aliasing -fno-common -O2 -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=
kernel -pipe -fno-reorder-blocks -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-
tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-
outgoing-args -fomit-frame-pointer -g -fno-stack-protector -Wdeclaration-
after-statement -Wno-pointer-sign -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME
=KBUILD_STR(nvidia.mod)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -DMODULE -c
-o /tmp/selfgz6681/NVIDIA-Linux-x86_64-100.14.06-pkg2/usr/src/nv/nvidia.mod.
o /tmp/selfgz

Permalänk
Medlem
Citat:

echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
sing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
."; \
echo; \

Har du kernel-headers/source installerade? Helst ska man inte installera nvidia drivrutinerna med installern utan installera från repository och det borde finnas något tredje parts repository som har den drivrutinen.

Permalänk
Medlem

njao. bästa är väl att kompilera själv men för enkelhetens skull så slipper man lite huvudvärk om man installerar från repon.

gör en backup på xorg.conf. /etc/X11/

gå till system-->administration-->Restricted drivers manager.

här kan ubuntu 7.04 installera kortet automatiskt.

Ifall installationen misslyckas och du inte kan starta x så byt ut xorg.conf mot din backup

Edit: inte säker på att ubuntu installerar senaste drivarna dock.

här finns guider för olika metoder:
http://doc.gwos.org/index.php/Latest_nvidia_feisty

Permalänk
Medlem

Tack för hjälpen.
Jag använder inte repositoryt därför att dom senaste drivrutinerna inte finns där (100.14.06).
Den där guiden verkar vara precis vad jag behöver. Den skiljer sig också ganska mycket från guiderna som finns på ubuntus och nividias sidor...

Edit:
Jag har följt alla instruktioner i den där guiden, men jag har fortfarande samma problem. Den hjälpte alltså inte...
Alltså, jag har ingen bild när datorn startar om, och jag hör inte heller trummorna från loginskärmen (vilket jag gör utan nvidia drivrutinerna). Jag prövade ändå följa steg 16/10.

Edit 2:
Jag misstänker att mitt problem kan ha något med att mitt 8800GTS listas som "Nvidia Corporation" "Unknown Device" när jag kör lspci. Kan det spela någon roll?