Permalänk
Medlem

4pin molex 12v

Hej!

Om jag har fläktar med 3pin kontakt, och vill koppla till 4 pin molex, vilka kablar ska jag skala och löda vart?

Permalänk

Sökt??

Ta en Molex , skala upp gul och svart kabel. gör likså på fläktarna.

Oftast är RPM kablen i blå eller vit, och i sällsynta fall gul kabel. Nästan alltid till 100 är det den röda kablen som ska användas.

Permalänk
Medlem

3-pin svart -> 4-pin svart
3-pin röd/gul -> 4-pin gul för 12V, röd för 5V

Permalänk
Medlem

tack JAxen, det gjorde det tydligare.