Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Karlstad
Registrerad
Sep 2005

förvirrande problem - GTK

Hej!

Jag har stött på ett problem vid uppstart av program, kompilering m.m
Om jag skall starta ett program som använder sig utav gtk, så får jag output:

RuntimeWarning: Python C API version mismatch for module gddb_parser: This Python has API version 1013, module gddb_parser has version 1012. import gddb_parser F1 2008-05-03 17:46:18,029 CRITICAL Unable to load GTK2 Python bindings: No module named gtk

Det som förvånar mig är att jag inte uppdaterat varken pygtk eller gtk på något sätt på senare tid. Det har gått att starta samma mjukvara innan. Jag kunde orkade inte leta igenom mitt filträd efter gtk-modulen, för jag vet att den skall finnas där. tänkte att, fasen, installerar om gtk, då. kanske dags att skaffa sig 2.12 ändå.

Men när jag skulle installera det, möttes jag utav detta:

ubbe:$ ./configure ./configure: line 1813: config.log: Permission denied ./configure: line 1823: config.log: Permission denied vector:/~/gtk+-2.12.9 ubbe:$ su Password: You are working as root Frequently used programs: Configuration : vasm Package manager: slapt-get, pkg Network tools : ifconfig, host, ping, nmap, iptables File manager : mc (press F2 for useful menu) Editor : mcedit, vi Multimedia : alsamixer, play vector://home/ubbe/gtk+-2.12.9 root:# ./configure checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/ginstall -c checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking for native Win32... no checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables See `config.log' for more details.

Jag hade tydligen inte tillåtelse att köra config utan att vara root. mystiskt.

Detta är vad som står i min config.log:

vector:/~/gtk+-2.12.9 ubbe:$ cat config.log This file contains any messages produced by compilers while running configure, to aid debugging if configure makes a mistake. It was created by gtk+ configure 2.12.9, which was generated by GNU Autoconf 2.61. Invocation command line was $ ./configure ## --------- ## ## Platform. ## ## --------- ## hostname = vector.linux.net uname -m = i686 uname -r = 2.6.18.5 uname -s = Linux uname -v = #2 SMP PREEMPT Sat Dec 9 19:01:25 MST 2006 /usr/bin/uname -p = pentium4 /bin/uname -X = unknown /bin/arch = i686 /usr/bin/arch -k = unknown /usr/convex/getsysinfo = unknown /usr/bin/hostinfo = unknown /bin/machine = unknown /usr/bin/oslevel = unknown /bin/universe = unknown PATH: /usr/local/bin PATH: /usr/bin PATH: /usr/sbin PATH: /bin PATH: /opt/bin PATH: /usr/X11/bin PATH: /usr/local/games PATH: /opt/kde/bin PATH: /opt/postgresql/bin PATH: /usr/lib/qt/bin PATH: /opt/seamonkey/bin PATH: /usr/local/sbin PATH: /usr/sbin PATH: /sbin ## ----------- ## ## Core tests. ## ## ----------- ## configure:2221: checking for a BSD-compatible install configure:2277: result: /usr/bin/ginstall -c configure:2288: checking whether build environment is sane configure:2331: result: yes configure:2364: checking for gawk configure:2380: found /usr/bin/gawk configure:2391: result: gawk configure:2402: checking whether make sets $(MAKE) configure:2423: result: yes configure:2668: checking build system type configure:2686: result: i686-pc-linux-gnu configure:2708: checking host system type configure:2723: result: i686-pc-linux-gnu configure:2747: checking for native Win32 configure:2758: result: no configure:2814: checking for gcc configure:2830: found /usr/bin/gcc configure:2841: result: gcc configure:3079: checking for C compiler version configure:3086: gcc --version >&5 gcc (GCC) 4.1.2 Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. configure:3089: $? = 0 configure:3096: gcc -v >&5 Reading specs from /usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.1.2/specs Target: i486-slackware-linux Configured with: ../gcc-4.1.2/configure --prefix=/usr --enable-shared --enable-languages=ada,c,c++,fortran,java,objc --enable-threads=posix --enable-__cxa_atexit --disable-checking --with-gnu-ld --verbose --with-arch=i486 --target=i486-slackware-linux --host=i486-slackware-linux Thread model: posix gcc version 4.1.2 configure:3099: $? = 0 configure:3106: gcc -V >&5 gcc: '-V' option must have argument configure:3109: $? = 1 configure:3132: checking for C compiler default output file name configure:3159: gcc -O2 -march=i586 -mtune=i686 conftest.c >&5 /usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.1.2/../../../../i486-slackware-linux/bin/ld:/usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.1.2/../../../libc.so: file format not recognized; treating as linker script /usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.1.2/../../../../i486-slackware-linux/bin/ld:/usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/4.1.2/../../../libc.so:5: parse error collect2: ld returned 1 exit status configure:3162: $? = 1 configure:3200: result: configure: failed program was: | /* confdefs.h. */ | #define PACKAGE_NAME "gtk+" | #define PACKAGE_TARNAME "gtk+" | #define PACKAGE_VERSION "2.12.9" | #define PACKAGE_STRING "gtk+ 2.12.9" | #define PACKAGE_BUGREPORT "http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%2B" | #define GETTEXT_PACKAGE "gtk20" | /* end confdefs.h. */ | | int | main () | { | | ; | return 0; | } configure:3207: error: C compiler cannot create executables See `config.log' for more details. ## ---------------- ## ## Cache variables. ## ## ---------------- ## ac_cv_build=i686-pc-linux-gnu ac_cv_env_BASE_DEPENDENCIES_CFLAGS_set= ac_cv_env_BASE_DEPENDENCIES_CFLAGS_value= ac_cv_env_BASE_DEPENDENCIES_LIBS_set= ac_cv_env_BASE_DEPENDENCIES_LIBS_value= ac_cv_env_CCC_set= ac_cv_env_CCC_value= ac_cv_env_CC_set= ac_cv_env_CC_value= ac_cv_env_CFLAGS_set=set ac_cv_env_CFLAGS_value='-O2 -march=i586 -mtune=i686' ac_cv_env_CPPFLAGS_set= ac_cv_env_CPPFLAGS_value= ac_cv_env_CPP_set= ac_cv_env_CPP_value= ac_cv_env_CXXCPP_set= ac_cv_env_CXXCPP_value= ac_cv_env_CXXFLAGS_set=set ac_cv_env_CXXFLAGS_value='-O2 -march=i586 -mtune=i686' ac_cv_env_CXX_set= ac_cv_env_CXX_value= ac_cv_env_F77_set= ac_cv_env_F77_value= ac_cv_env_FFLAGS_set= ac_cv_env_FFLAGS_value= ac_cv_env_LDFLAGS_set= ac_cv_env_LDFLAGS_value= ac_cv_env_LIBS_set= ac_cv_env_LIBS_value= ac_cv_env_PKG_CONFIG_set= ac_cv_env_PKG_CONFIG_value= ac_cv_env_XMKMF_set= ac_cv_env_XMKMF_value= ac_cv_env_build_alias_set= ac_cv_env_build_alias_value= ac_cv_env_host_alias_set= ac_cv_env_host_alias_value= ac_cv_env_target_alias_set= ac_cv_env_target_alias_value= ac_cv_host=i686-pc-linux-gnu ac_cv_path_install='/usr/bin/ginstall -c' ac_cv_prog_AWK=gawk ac_cv_prog_ac_ct_CC=gcc ac_cv_prog_make_make_set=yes ## ----------------- ## ## Output variables. ## ## ----------------- ## ACLOCAL='${SHELL} /home/ubbe/gtk+-2.12.9/missing --run aclocal-1.7' AMDEPBACKSLASH='' AMDEP_FALSE='' AMDEP_TRUE='' AMTAR='${SHELL} /home/ubbe/gtk+-2.12.9/missing --run tar' AR='' AS='' ATK_PREFIX='' AUTOCONF='${SHELL} /home/ubbe/gtk+-2.12.9/missing --run autoconf' AUTOHEADER='${SHELL} /home/ubbe/gtk+-2.12.9/missing --run autoheader' AUTOMAKE='${SHELL} /home/ubbe/gtk+-2.12.9/missing --run automake-1.7' AWK='gawk' BASE_DEPENDENCIES_CFLAGS='' BASE_DEPENDENCIES_LIBS='' BUILD_DYNAMIC_MODULES_FALSE='' BUILD_DYNAMIC_MODULES_TRUE='' CAIRO_PREFIX='' CATALOGS='' CATOBJEXT='' CC='gcc' CCAS='' CCASFLAGS='' CCDEPMODE='' CFLAGS='-O2 -march=i586 -mtune=i686' CPP='' CPPFLAGS='' CROSS_COMPILING_FALSE='' CROSS_COMPILING_TRUE='' CUPS_API_MAJOR='' CUPS_API_MINOR='' CUPS_CFLAGS='' CUPS_CONFIG='' CUPS_LIBS='' CXX='' CXXCPP='' CXXDEPMODE='' CXXFLAGS='-O2 -march=i586 -mtune=i686' CYGPATH_W='echo' DATADIRNAME='' DB2HTML='' DEFS='' DEPDIR='' DISABLE_EXPLICIT_DEPS_FALSE='' DISABLE_EXPLICIT_DEPS_TRUE='' DLLTOOL='' ECHO='echo' ECHO_C='' ECHO_N='-n' ECHO_T='' EGREP='' ENABLE_GTK_DOC_FALSE='' ENABLE_GTK_DOC_TRUE='' ENABLE_MAN_FALSE='' ENABLE_MAN_TRUE='' EXEEXT='' F77='' FFLAGS='' GDK_DEP_CFLAGS='' GDK_DEP_LIBS='' GDK_EXTRA_CFLAGS='' GDK_EXTRA_LIBS='' GDK_PACKAGES='' GDK_PIXBUF_CSOURCE='' GDK_PIXBUF_DEP_CFLAGS='' GDK_PIXBUF_DEP_LIBS='' GDK_PIXBUF_EXTRA_CFLAGS='' GDK_PIXBUF_EXTRA_LIBS='' GDK_PIXBUF_MAJOR='2' GDK_PIXBUF_MICRO='9' GDK_PIXBUF_MINOR='12' GDK_PIXBUF_PACKAGES='' GDK_PIXBUF_VERSION='2.12.9' GDK_PIXBUF_XLIB_DEP_CFLAGS='' GDK_PIXBUF_XLIB_DEP_LIBS='' GDK_PIXBUF_XLIB_EXTRA_CFLAGS='' GDK_PIXBUF_XLIB_EXTRA_LIBS='' GDK_PIXBUF_XLIB_PACKAGES='' GDK_WLIBS='' GETTEXT_PACKAGE='gtk20' GLIB_CFLAGS='' GLIB_GENMARSHAL='' GLIB_LIBS='' GLIB_MKENUMS='' GLIB_PREFIX='' GMOFILES='' GMSGFMT='' GOBJECT_QUERY='' GREP='' GTKDOC_CHECK='' GTK_API_VERSION='2.0' GTK_BINARY_AGE='1209' GTK_BINARY_VERSION='2.10.0' GTK_DEBUG_FLAGS='' GTK_DEP_CFLAGS='' GTK_DEP_LIBS='' GTK_DOC_USE_LIBTOOL_FALSE='' GTK_DOC_USE_LIBTOOL_TRUE='' GTK_EXTRA_CFLAGS='' GTK_EXTRA_LIBS='' GTK_INTERFACE_AGE='9' GTK_MAJOR_VERSION='2' GTK_MICRO_VERSION='9' GTK_MINOR_VERSION='12' GTK_PACKAGES='' GTK_UPDATE_ICON_CACHE='' GTK_VERSION='2.12.9' GTK_XIM_FLAGS='' HAVE_CUPS_FALSE='' HAVE_CUPS_TRUE='' HAVE_CXX_FALSE='' HAVE_CXX_TRUE='' HAVE_DOCBOOK_FALSE='' HAVE_DOCBOOK_TRUE='' HAVE_HTTP_AUTHSTRING='' HAVE_JPEG_FALSE='' HAVE_JPEG_TRUE='' HAVE_OBJC_FALSE='' HAVE_OBJC_TRUE='' HAVE_PNG_FALSE='' HAVE_PNG_TRUE='' HAVE_TIFF_FALSE='' HAVE_TIFF_TRUE='' HAVE_X11R6_FALSE='' HAVE_X11R6_TRUE='' HTML_DIR='' INCLUDED_LOADER_DEFINE='' INCLUDED_LOADER_OBJ='' INCLUDE_ANI_FALSE='' INCLUDE_ANI_TRUE='' INCLUDE_BMP_FALSE='' INCLUDE_BMP_TRUE='' INCLUDE_GIF_FALSE='' INCLUDE_GIF_TRUE='' INCLUDE_ICO_FALSE='' INCLUDE_ICO_TRUE='' INCLUDE_JPEG_FALSE='' INCLUDE_JPEG_TRUE='' INCLUDE_PCX_FALSE='' INCLUDE_PCX_TRUE='' INCLUDE_PNG_FALSE='' INCLUDE_PNG_TRUE='' INCLUDE_PNM_FALSE='' INCLUDE_PNM_TRUE='' INCLUDE_RAS_FALSE='' INCLUDE_RAS_TRUE='' INCLUDE_TGA_FALSE='' INCLUDE_TGA_TRUE='' INCLUDE_TIFF_FALSE='' INCLUDE_TIFF_TRUE='' INCLUDE_WBMP_FALSE='' INCLUDE_WBMP_TRUE='' INCLUDE_XBM_FALSE='' INCLUDE_XBM_TRUE='' INCLUDE_XPM_FALSE='' INCLUDE_XPM_TRUE='' INDENT='' INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644' INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}' INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}' INSTALL_STRIP_PROGRAM='${SHELL} $(install_sh) -c -s' INSTOBJEXT='' INTLLIBS='' LDFLAGS='' LIBJPEG='' LIBOBJS='' LIBPNG='' LIBS='' LIBTIFF='' LIBTOOL='' LIBTOOL_EXPORT_OPTIONS='' LN_S='' LTLIBOBJS='' LT_CURRENT_MINUS_AGE='0' LT_VERSION_INFO='1200:9:1200' MAINT='' MAINTAINER_MODE_FALSE='' MAINTAINER_MODE_TRUE='' MAKEINFO='${SHELL} /home/ubbe/gtk+-2.12.9/missing --run makeinfo' MKINSTALLDIRS='' MSGFMT='' MSGFMT_OPTS='' MS_LIB_AVAILABLE_FALSE='' MS_LIB_AVAILABLE_TRUE='' NM='' OBJDUMP='' OBJEXT='' OS_LINUX_FALSE='' OS_LINUX_TRUE='' OS_UNIX_FALSE='' OS_UNIX_TRUE='' OS_WIN32_FALSE='' OS_WIN32_TRUE='' PACKAGE='gtk+' PACKAGE_BUGREPORT='http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%2B' PACKAGE_NAME='gtk+' PACKAGE_STRING='gtk+ 2.12.9' PACKAGE_TARNAME='gtk+' PACKAGE_VERSION='2.12.9' PANGO_PREFIX='' PATH_SEPARATOR=':' PERL='' PKG_CONFIG='' PLATFORM_WIN32_FALSE='' PLATFORM_WIN32_TRUE='' POFILES='' POSUB='' PO_IN_DATADIR_FALSE='' PO_IN_DATADIR_TRUE='' RANLIB='' REBUILD='' REBUILD_PNGS='' SED='' SET_MAKE='' SHELL='/bin/sh' STRIP='' TEST_PRINT_BACKEND_FALSE='' TEST_PRINT_BACKEND_TRUE='' USE_DIRECTFB_FALSE='' USE_DIRECTFB_TRUE='' USE_MEDIALIB25_FALSE='' USE_MEDIALIB25_TRUE='' USE_MEDIALIB_FALSE='' USE_MEDIALIB_TRUE='' USE_MMX_FALSE='' USE_MMX_TRUE='' USE_NLS='' USE_QUARTZ_FALSE='' USE_QUARTZ_TRUE='' USE_WIN32_FALSE='' USE_WIN32_TRUE='' USE_X11_FALSE='' USE_X11_TRUE='' VERSION='2.12.9' WINDRES='' XGETTEXT='' XINPUT_XFREE_FALSE='' XINPUT_XFREE_TRUE='' XMKMF='' XMLCATALOG='' XML_CATALOG_FILE='' XSLTPROC='' X_CFLAGS='' X_EXTRA_LIBS='' X_LIBS='' X_PRE_LIBS='' ac_ct_CC='gcc' ac_ct_CXX='' ac_ct_F77='' am__fastdepCC_FALSE='' am__fastdepCC_TRUE='' am__fastdepCXX_FALSE='' am__fastdepCXX_TRUE='' am__include='' am__leading_dot='.' am__quote='' bindir='${exec_prefix}/bin' build='i686-pc-linux-gnu' build_alias='' build_cpu='i686' build_os='linux-gnu' build_vendor='pc' datadir='${datarootdir}' datarootdir='${prefix}/share' docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}' dvidir='${docdir}' exec_prefix='NONE' gdktarget='' gdktargetlib='' gtktargetlib='' host='i686-pc-linux-gnu' host_alias='' host_cpu='i686' host_os='linux-gnu' host_vendor='pc' htmldir='${docdir}' includedir='${prefix}/include' infodir='${datarootdir}/info' install_sh='/home/ubbe/gtk+-2.12.9/install-sh' libdir='${exec_prefix}/lib' libexecdir='${exec_prefix}/libexec' localedir='${datarootdir}/locale' localstatedir='${prefix}/var' mandir='${datarootdir}/man' ms_librarian='' oldincludedir='/usr/include' pdfdir='${docdir}' prefix='NONE' program_transform_name='s,x,x,' psdir='${docdir}' sbindir='${exec_prefix}/sbin' sharedstatedir='${prefix}/com' sysconfdir='${prefix}/etc' target_alias='' ## ----------- ## ## confdefs.h. ## ## ----------- ## #define PACKAGE_NAME "gtk+" #define PACKAGE_TARNAME "gtk+" #define PACKAGE_VERSION "2.12.9" #define PACKAGE_STRING "gtk+ 2.12.9" #define PACKAGE_BUGREPORT "http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%2B" #define GETTEXT_PACKAGE "gtk20" configure: exit 77

Jag vet att det blev lite mycket, men jag kan inte förstå var felet ligger. Har små aningar, men utan hjälp kan jag inte göra något. Jag är mycket tacksam för hjälp!

Tack på förhand.

Mom! KDE and GNOME are fighting again! And Linus is taking KDE's side!
If you kids don't shut up, you're going to go to bed without your supper!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Umeå
Registrerad
Nov 2004

Nu lusläste jag inte varenda rad, men det operativa felmeddelandet verkar ju vara att gcc inte kan skapa exekverbara filer. Så är du säker på att du har kompilator/bibliotek/kernel-headers och allt sånt skräp som ska behövas för att kompilera?

Du kan ju testa:
echo 'int main() {return 0;}' > test.c
gcc test.c
och går inte det så har du drabbats av något väldigt fel, ifall du tidigare kunnat kompilera saker..

Vilken dist/version du kör kan även vara av intresse. Utöver (py)gtk är det någonting annat påtagligt som du har uppdaterat nyligen?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Karlstad
Registrerad
Sep 2005

Det stämmer, gcc kan inte skapa exekverbara filer. När jag körde:

echo 'int main() {return 0;}' > test.c gcc test.c

i terminalen, fick jag ingen output. Jag har som sagt kunna kompilera program innan utan problem.

Jag kör VectorLinux 5.8, vilken är i stort Slackware 11.0, men har en inbyggd pakethanterare (gslapt) och ett enkelt konfigurationsgui (vasm).

Mom! KDE and GNOME are fighting again! And Linus is taking KDE's side!
If you kids don't shut up, you're going to go to bed without your supper!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Laholm
Registrerad
Okt 2005

Har du kanske kollat så du har korrekta sökvägar till dina Python-bibliotek?

ASP.NET programmerare i C#
Twitter: http://www.twitter.com/hagbarddenstore